Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Ερώτηση 8

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται θετικά διότι:
Β. Δύο μονωμένες μεταλλικές σφαίρες έχουν φορτία 2 μC και 3 μC αντίστοιχα. Τις φέρνουμε σε επαφή και τις απομακρύνουμε, προσέχοντας να παραμένουν ηλεκτρικά απομονωμένες από το περιβάλλον τους. Με βάση την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου μετά την επαφή τους οι σφαίρες έχουν φορτία αντίστοιχα:
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 8Β

Δεδομένα
q_1=2\mu C

q_2=3\mu C

Ζητούμενα
q_{ o\lambda}=?

Για να απαντήσω το ερώτημα, ουσιαστικά πρέπει να υπολογίσω το συνολικό φορτίο για να ελέγξω αν τηρείται η αρχή διατήρησης του φορτίου.

q_{o\lambda}=q_1+q_2=2\mu C+3\mu C=5\mu C

Το συνολικό φορτίο παραμένει q_{ o\lambda}=5\mu C μόνο στο ερώτημα β.