Ασκήσεις βιβλίου

Ασκήσεις βιβλίου με λύση

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις λύσεις στις ασκήσεις του βιβλίου.

Στις ασκήσεις, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  1. Διαβάζουμε την άσκηση και γράφουμε σε πινακάκι τα δεδομένα και τα ζητούμενα της άσκησης.
  2. Αν χρειάζεται, μετατρέπουμε τις μονάδες μέτρησης στο SI.
  3. Ψάχνουμε ποιός τύπος συνδέει τα φυσικά μεγέθη που έχουμε γράψει στα δεδομένα και ζητούμενα. Γράφουμε τον τύπο και αν χρειάζεται τον ξαναγράφουμε ως προς το ζητούμενο.
  4. Κάνουμε αριθμητική αντικατάσταση στον τύπο.
  5. Βρίσκουμε το αριθμητικό αποτέλεσμα μαζί με τη μονάδα μέτρησης.

Επιλέξτε την άσκηση που σας ενδιαφέρει.

Β Γυμνασίου – Ασκήσεις με λύση

Γ Γυμνασίου – Ασκήσεις με λύση

 

Στη φυσική Α Γυμνασίου οι ασκήσεις προκύπτουν από το πείραμα και δεν ακολουθούν την παραπάνω μεθοδολογία. Μπορείτε να τις βρείτε εδώ:

Α Γυμνασίου – Ασκήσεις με λύση

Η Φυσική στο Γυμνάσιο