Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2

Δεδομένα
r=24cm

F=0,036N

F'=0,004N

Ζητούμενα
r'=?

(Εδώ δε χρειάζεται να μετατρέψουμε στο SI καθώς το αποτέλεσμα μπορεί απλά να βρεθεί σε cm.)

Υπολογίζω ότι

\displaystyle \frac{F'}{F}=\frac{0,004N}{0,036N}=\frac{1}{9}

Δηλαδή η δύναμη υποεννιαπλασιάζεται. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης (\displaystyle F=K\frac{q_1q_2}{r^2} ). Άρα η απόσταση πρέπει να τριπλασιαστεί ώστε να υποεννιαπλασιαστεί η δύναμη. Επομένως:

r'=3r=3\cdot 24cm=72cm

Πρέπει, λοιπόν, να τις τοποθετήσουμε σε απόσταση 72cm.

Σημείωση

Με βάση τις οδηγίες διδασκαλίας από το 2016 και μετά, συνίσταται η επίλυση ασκήσεων χωρίς τη χρήση του τύπου, αλλά μόνο με τις σχέσεις μεταξύ μεγεθών. Κατά συνέπεια, η πρόταση ότι η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης αρκεί να αποδείξει ότι αν υποεννιαπλαστιαστεί η δύναμη τριπλασιάζεται η απόσταση.

Παρόλα αυτά, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον τύπο, η παραπάνω πρόταση αποδεικνύεται ως εξής: Διαιρούμε κατά μέλη το νόμο Coulomb πριν και μετά:

\displaystyle \frac{F'}{F}=\frac{K\frac{q_1q_2}{r'^2}}{K\frac{q_1q_2}{r^2}}=\frac{r^2}{r'^2}

Άρα

\displaystyle \frac{r'}{r}= \sqrt\frac{F}{F'}= \sqrt\frac{9}{1}=3

Περισσότερες
Ασκήσεις

 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 10
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 7 – Άσκηση 1