Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 1

Δεδομένα
q_1=-1\mu C q_2=4\mu C
r=2m
Ζητούμενα
F=?

Ξεκινάμε μετατρέποντας τα μC στο SI, άρα σε Coulomb.

q_1=-1\mu C=-10^{-6}C q_2=4\mu C=4 \cdot 10^{-6}C

 

Τα συμπληρώνω στο πινακάκι με τα δεδομένα και συνεχίζω με την αντικατάσταση στον τύπο του νόμου Coulomb.  \displaystyle F=K\frac{q_1q_2}{r^2}

Επειδή ψάχνουμε το μέτρο της δύναμης, το γράφουμε σωστότερα με απόλυτο και κάνουμε την αντικατάσταση:

\displaystyle F=K\frac{|q_1q_2|}{r^2}= 9\cdot 10^9\frac{10^{-6}\cdot 4\cdot10^{-6}}{2^2} N=\frac{9\cdot 4\cdot10^{9-6-6}}{4}N = 9\cdot10^{-3} N

Με βάση τον 3ο νόμο του Νεύτωνα, η δύναμη F12 που ασκεί το πρώτο φορτίο στο δεύτερο, είναι ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης με τη δύναμη F21που ασκεί το δεύτερο στο πρώτο.

Περισσότερες
Ασκήσεις

 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 10
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 7 – Άσκηση 1