Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 1

Δεδομένα
\(I=320\mu A\) \(e=1,6\cdot 10^{-19} C\) \(t=1s\)
Ζητούμενα
\(N=?\)

Μετατρέπω πρώτα τις μονάδες στο SI:

\(I=320\mu A=320\cdot 10^{-6}A\)

Για να βρω τον αριθμό ηλεκτρονίων από τον τύπο \(q=Ne\) πρέπει πρώτα να βρω το φορτίο που “χτυπά” κάθε δευτερόλεπτο την οθόνη του υπολογιστή.

\(I=\displaystyle \frac{q}{t}\) \(q=I\cdot t = 320\cdot 10^{-6} A \cdot 1s= 320\cdot 10^{-6} C\)

Επομένως

\(q=Ne\) \(\displaystyle N=\frac{q}{e}=\frac{320\cdot 10^{-6} C}{1,6\cdot 10^{-19} C}=200\cdot10^{13}=2\cdot10^{15}\)

Χτυπούν \(2\cdot10^{15}\) ηλεκτρόνια την οθόνη του υπολογιστή.