χιονοδρόμος

4. Πίεση

Στο κεφάλαιο 4 της Β Γυμνασίου, ασχολούμαστε με την έννοια της πίεσης στη φυσική.  Τα μαθήματα που θα διδαχθούμε είναι τα ακόλουθα:

Επανάληψη στο κεφάλαιο 4

Θεωρία Β Γυμνασίου: Διαβάστε όλη τη θεωρία του μαθήματος σε περιληπτικά φυλλάδια.

Quiz κεφαλαίου 4: Κάντε το quiz για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης.

Εργαστηριακή άσκηση 12 και  Εργαστηριακή άσκηση 14: Οι εργαστηριακές ασκήσεις για την άνωση.

 

Παρακάτω είναι οι προσομοιώσεις  του συναδέλφου Σιτσαντλή που χρησιμοποιήσαμε στα μαθήματα για την εμπέδωση της θεωρίας.

ΠίεσηΥδροστατική πίεσηΑτμοσφαιρική πίεσηΠείραμα TorricelliΥδραυλική πρέσαΆνωση
Στην παρακάτω εικόνα δοκιμάστε το πώς εξαρτάται η πίεση από την κάθετη δύναμη και το εμβαδό.
Στη συνέχεια αντιστοιχίστε σωστά τις παρακάτω προτάσεις.
Τέλος απαντήστε το παρακάτω quiz.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα μανόμετρο. Δείτε πώς μεταβάλλεται η πίεση όταν αλλάζει
α) το βάθος της κάψας
β) το είδος του υγρού (δεξί κλικ στο υγρό)
γ) το σχήμα του δοχείου (κλικ στη βάση του)
δ) ο προσανατολισμός της κάψας

Εδώ παρακολουθώντας τις πιέσεις μπορούμε να καταλάβουμε γιατί κατεβαίνει η στήλη υδραργύρου στα 76cm .Αντίστροφα, μπορούμε να δούμε πώς ανεβαίνει αφαιρώντας σιγά σιγά αέρα.
Παρακάτω απεικονίζεται μία υδραυλική πρέσα. Σε αυτήν, η δύναμη που ασκούμε στο αριστερό έμβολο δίνει μία άλλη δύναμη στο δεξί. Παρατηρήστε πώς μεταβάλλεται η δύναμη στο δεξί έμβολο αλλάζοντας το εμβαδό των εμβόλων. Ισχύει p1=p2
Παρατηρήστε πώς μεταβάλλεται η άνωση όταν μεταβάλλουμε
α) την πυκνότητα του υγρού
β) την πυκνότητα του σώματος
γ) το βάθος (μεταβάλλοντας τη σταθερά ελατηρίου k)

Προσέχτε επίσης ότι το αν βυθίζεται ή ανυψώνεται σχετίζεται με το αν είναι μεγαλύτερο το βάρος ή η άνωση.