ποδηλάτης τρέχει

2. Κινήσεις

Το κεφάλαιο 2 στη φυσική Β Γυμνασίου είναι μία εισαγωγή στις κινήσεις. Θα μελετήσουμε φέτος 7 φυσικά μεγέθη που βοηθάνε στην περιγραφή των κινήσεων, από τη θέση έως τη μέση ταχύτητα:

1. Θέση x
2. Μετατόπιση Δx
3. Χρονική στιγμή t
4. Χρονικό διάστημα Δt
5. Διάστημα s
6. Μέση ταχύτητα υμ
7. Στιγμιαία ταχύτητα υ

 

Επανάληψη στις κινήσεις

Θεωρία Β Γυμνασίου: Διαβάστε όλη τη θεωρία της Φυσικής Β Γυμνασίου σε περιληπτικά φυλλάδια.

Quiz κεφαλαίου 2: Κάντε το quiz για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης.

Εργαστηριακή άσκηση 5: Η εργαστηριακή άσκηση 5 για τη μετατόπιση.

 

 

Περισσότερα άρθρα - Φυσική Β Γυμνασίου