Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Εφαρμογή 23

Δεδομένα
q=4\cdot10^{-19} C

e=1,6\cdot 10^{-19}

Ζητούμενα
N=?

Για να απαντήσω το ερώτημα, ουσιαστικά πρέπει να απαντήσω το ερώτημα αν το φορτίο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους φορτίου e, του οποίου την τιμή γνωρίζουμε από τη θεωρία.  Άρα ψάχνω το N

q=Ne

\displaystyle N=\frac{q}{e}=\frac{4\cdot10^{-19}}{1,6\cdot10^{-19}}=\frac{q}{e}=2,5

Δεν είναι ακέραιος, δε μπορεί να υπάρξουν 2,5 ηλεκτρόνια στη φύση. Επομένως ο φοιτητής έχει κάνει λάθος.