Απλός κινητήρας

Φύλλο εργασίας 11 – Ο ηλεκτρικός κινητήρας

Στη Φυσική Α Γυμνασίου στο Φύλλο εργασίας 11 του βιβλίου «Η Φυσική με πειράματα», μαθαίνουμε για τον ηλεκτρικό κινητήρα.

Μάθημα 9. Ο ηλεκτρικός κινητήρας

“Η Φυσική με πειράματα Α’ Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 11

Θεωρία

Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια pdf στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία”.

Λειτουργία κινητήρα

Ο κινητήρας αποτελείται κατά βάση από ένα πηνίο (ρότορας) μέσα στο μαγνητικό πεδίο ενός μαγνήτη (στάτορας).
Όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα, δέχεται δυνάμεις από το μαγνήτη, που το κάνουν να περιστρέφεται.

 Στοιχεία ηλεκτροκινητήρα

  1. Η απαιτούμενη τάση για την τροφοδοσία του σε βολτ (V).
  2. Το είδος της απαιτούμενης τάσης, συνεχές (DC) ή εναλλασσόμενο ρεύμα (~ ή AC), και στη 2η περίπτωση, μονοφασικό (1PH) ή τριφασικό (3PH).
  3. Η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος, σε Χερτζ (Hertz).
  4. Η ισχύς του κινητήρα σε Βατ ή ίππους (W ή HP).
  5. Η ένταση του ρεύματος σε αμπέρ (Α) που διαρρέει τον κινητήρα.
  6. Η αποκτώμενη ταχύτητα περιστροφής του άξονα του κινητήρα σε στροφές ανά λεπτό (rpm ή RPM).
Πείραμα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΠΕΙΡΑΜΑ

Κατασκευή κινητήρα

Περιγραφή πειράματος

Διαθέτουμε μπαταρία 1,5 Volt, 2 μεταλλικές παραμάνες, κολλητική ταινία, 2 κυλινδρικοί ισχυροί μαγνήτες, μονωμένο χάλκινο καλώδιο, κοπίδι.
Κατασκευάζουμε τη διάταξη της εικόνας.
Παρατηρούμε ότι όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα και είναι στο μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη, περιστρέφεται.

Video