Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Εφαρμογή 11

Τα σώματα Α, Β, Γ και Δ είναι φορτισμένα. Το Α έλκεται από το Β, το Β έλκεται από το Γ, ενώ τα Γ και Δ απωθούνται μεταξύ τους. Αν γνωρίζουμε ότι το Δ είναι θετικά φορτισμένο, να βρεις το είδος ηλεκτρικού φορτίου των υπολοίπων σωμάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σώμα Είδος φορτίου
Δ Θετικό
Γ επειδή απωθείται από το Δ
Β επειδή έλκεται με το Γ
Α επειδή έλκεται με το Β