Διδακτέα ύλη φυσικών επιστημών γυμνασίου

Η διδακτέα ύλη για τη Φυσική Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019, ορίζεται από το Υπουργείο στις οδηγίες διδασκαλίας για τις θετικές επιστήμες. Οι οδηγίες διδασκαλίας ορίζουν την ύλη για τα μαθήματα:
I. Βιολογία, (Τάξεις:Α ́,Β ́, Γ ́ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)
II. Γεωλογία-Γεωγραφία,(Τάξεις:Α ́,Β ́ Ημερήσιου και Εσπερινού  Γυμνασίου)
III. Φυσική, (Τάξεις:Α ́,Β ́, Γ ́ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)
IV. Χημεία, (Τάξεις: Β ́ και Γ ́ Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου)

Στη Φυσική και τη Χημεία η Ύλη είναι η ίδια με το 2017-2018 και μπορείτε να τη βρείτε και αυτή παρακάτω:

Δείτε τις οδηγίες 2018-2019 σε μορφή pdf
Δείτε τις οδηγίες 2017-2018 σε μορφή pdf

Η Φυσική στο Γυμνάσιο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

To site χρησιμοποιεί προσομοιώσεις και Quiz που απαιτούν flash player. Με την κατάργηση της υποστήριξης flash από τους browsers από 31.12.2021, δε φαίνεται αυτό το περιεχόμενο. Συστήνουμε την εγκατάσταση του Ruffle ως extension στο chrome για να φανούν. Διαφορετικά μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγηση στο υπόλοιπο υλικό χωρίς πρόβλημα.