Διδακτέα ύλη φυσικών επιστημών γυμνασίου

Η διδακτέα ύλη για τη Φυσική Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019, ορίζεται από το Υπουργείο στις οδηγίες διδασκαλίας για τις θετικές επιστήμες. Οι οδηγίες διδασκαλίας ορίζουν την ύλη για τα μαθήματα:
I. Βιολογία, (Τάξεις:Α ́,Β ́, Γ ́ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)
II. Γεωλογία-Γεωγραφία,(Τάξεις:Α ́,Β ́ Ημερήσιου και Εσπερινού  Γυμνασίου)
III. Φυσική, (Τάξεις:Α ́,Β ́, Γ ́ Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου)
IV. Χημεία, (Τάξεις: Β ́ και Γ ́ Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου)

Στη Φυσική και τη Χημεία η Ύλη είναι η ίδια με το 2017-2018 και μπορείτε να τη βρείτε και αυτή παρακάτω:

Δείτε τις οδηγίες 2018-2019 σε μορφή pdf
Δείτε τις οδηγίες 2017-2018 σε μορφή pdf

Η Φυσική στο Γυμνάσιο