Μηδενικό σε βάθρο

Η αξία ενός μηδενικού

Με αφορμή ένα τεστ που μας δυσκόλεψε με τις μετατροπές μονάδων στην άσκηση, είπα να δείξω την αξία ενός μηδενικού παραπάνω ή παρακάτω.

Το παρακάτω βίντεο ξεκινά με το 1 cm, συνεχίζει με τα 10 cm κ.ο.κ. Προσθέτει δηλαδή ένα μηδενικό κάθε τρία δευτερόλεπτα, ή αλλιώς μία δύναμη του 10. Μπορεί οι πράξεις με δυνάμεις του δέκα να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, αλλά βλέποντας το βίντεο ίσως συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι το κάθε μηδενικό.

Το βίντεο έχει γίνει με την εφαρμογή cosmic eye του iOS και δείχνει πώς αλλάζει η κλίμακα του μήκους με κάθε μηδενικό. Η ιδέα αυτή προϋπήρχε από το 1957, με το κλασικό δοκίμιο “Cosmic View“, ή από το 1968 με την ταινία μικρού μήκους”Cosmic Zoom” και τέλος από το 1977 με το  “Powers of Ten” των Charles και Ray Eames.

Στην παρακάτω εικόνα συνοψίζονται και οι διαφορές ανά τρία μηδενικά, με μία εικόνα για κάθε πρόθεμα:

όπου:

1fm=10−15m
1pm=10−12m
1nm=10−9m
1μm=10−6m
1mm=10−3m
1m=100m

1km=103m
1Mm=106m
1Gm=109m
1Tm=1012m
1Pm=1015m
1Em=1018m
1Zm=1021m
1Ym=1024m

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ
Πρόθεμα deca hecto kilo mega giga tera peta exa zetta yotta
Σύμβολο
προθέματος
da h k M G T P E Z Y
Παράγοντας 100 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ
Πρόθεμα deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto
Σύμβολο
προθέματος
d c m μ n p f a z y
Παράγοντας 100 10−1 10−2 10−3 10−6 10−9 10−12 10−15 10−18 10−21 10−24

Τέλος, για να κλείσουμε με λίγο χιούμορ, κάτι τόσο συναρπαστικό δε θα μπορούσε να ξεφύγει από τους Simpsons, οι οποίοι αναλογίζονται το σύμπαν που κρύβει μέσα του ο καθένας μας.

Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μετατρέψουμε 10 cm να καταλάβουμε πόσο διαφορετικό αποτέλεσμα είναι to 0,1m με τα 1000m ή με όποιο άλλο αποτέλεσμα μας βγάλει μία λάθος πράξη. Καλές μετατροπές!