Φυσική Γ Γυμνασίου – Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 6

Κατάταξε τα παρακάτω σώματα σε διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή:
νερό
αέρας
γυαλί
ξύλο
γαλακτόχρωμο τζάμι
αλουμινόχαρτο
χαρτί
φωτογραφικό φιλμ
έγχρωμο τζάμι

 

Φυσική Γ Γυμνασίου – Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 5

Ταξινόμησε τα παρακάτω σώματα σε αυτόφωτα και ετερόφωτα:
α) Ήλιος ,
β) Σελήνη ,
γ) Αυγερινός (πλανήτης Αφροδίτη ) ,
δ) Πούλια (αστερισμός Πλειάδες) ,
ε) αναμμένο κερί .

 

Φυσική Γ Γυμνασίου – Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 4

Να περιγράψεις τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν: α) σ’ έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα που φωτοβολεί, β) σε ένα αναμμένο κερί, γ) όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στα φύλλα των δέντρων, δ) όταν το ηλιακό φως προσπίπτει στο συλλέκτη του ηλιακού θερμοσίφωνα, ε) όταν φως προσπίπτει σε ένα ακτινόμετρο.

α) Σε έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα που φωτοβολεί, η ενέργεια μετατρέπεται σε .
β) Σε ένα αναμμένο κερί, η ενέργεια μετατρέπεται σε και .
γ) Όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στα φύλλα, η ενέργεια μετατρέπεται σε .
δ) Όταν το ηλιακό φως προπίπτει στο συλλέκτη του ηλιακού θερμοσίφωνα, η ενέργεια μετατρέπεται σε .
ε) Όταν φως προσπίπτει σε ένα ακτινόμετρο, η ενέργεια μετατρέπεται σε και το κάνει να περιστρέφεται.

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική.

 

Φυσική A Γυμνασίου – Πείραμα Βραχυκυκλώματος

Πείραμα 2
βραχυκύκλωμα βιβλίου
 • Αρχικά, αφού οι συνδετήρες δεν ακουμπάνε, το κύκλωμα είναι , επομένως ο λαμπτήρας .
 • Όταν ακουμπήσουμε τον ένα συνδετήρα με τον άλλον, το κύκλωμα και άρα ο λαμπτήρας .
 • Πείραμα 3
  βραχυκύκλωμα βιβλίου
 • Αρχικά, όταν οι συνδετήρες δεν ακουμπάνε, όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 • Όταν ακουμπήσουμε τον ένα συνδετήρα με τον άλλον, ενώνονται απευθείας οι δύο πόλοι της πηγής μεταξύ τους και άρα έχουμε . Όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 •  

  Πείραμα 4
  βραχυκύκλωμα βιβλίου
 • Αρχικά, όταν οι συνδετήρες δεν ακουμπάνε, όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 • Όταν ακουμπήσουμε τον ένα συνδετήρα με τον άλλον, ενώνονται απευθείας οι δύο πόλοι της πηγής μεταξύ τους και άρα έχουμε . Όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας ενώ το ατσαλόμαλλο υπερθερμαίνεται.
 • Όταν το ατσαλόμαλλο καεί, σε εκείνο το σημείο το κύκλωμα , και αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα. Το ατσαλόμαλλο, λοιπόν, λειτουργεί σαν ασφάλεια. Ο λαμπτήρας .
 • Πείραμα 5
  βραχυκύκλωμα βιβλίου
 • Αρχικά, όταν οι συνδετήρες δεν ακουμπάνε, όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 • Όταν ακουμπήσουμε τον ένα συνδετήρα με τον άλλον, ενώνονται απευθείας οι δύο πόλοι της πηγής μεταξύ τους και άρα έχουμε . Όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας ενώ το ατσαλόμαλλο υπερθερμαίνεται.
 • Όταν το ατσαλόμαλλο καεί, σε εκείνο το σημείο το κύκλωμα , και αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα. Το ατσαλόμαλλο, λοιπόν, λειτουργεί σαν ασφάλεια. Όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 •  

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Εφαρμογή 11

  Τα σώματα Α, Β, Γ και Δ είναι φορτισμένα. Το Α έλκεται από το Β, το Β έλκεται από το Γ, ενώ τα Γ και Δ απωθούνται μεταξύ τους. Αν γνωρίζουμε ότι το Δ είναι θετικά φορτισμένο, να βρεις το είδος ηλεκτρικού φορτίου των υπολοίπων σωμάτων.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Σώμα Είδος φορτίου
  Δ Θετικό
  Γ επειδή απωθείται από το Δ
  Β επειδή έλκεται με το Γ
  Α επειδή έλκεται με το Β

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 16


  Με βάση τον πίνακα 5.1 που φαίνεται παρακάτω, η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο νερό είναι πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα διάδοσης στον αέρα.

  Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του μέσου, η ταχύτητα . Η συχνότητα εξαρτάται μόνο από την πηγή, άρα . Τέλος, σύμφωνα με τον τύπο \lambda=\frac{\upsilon}{f}, αφού ο αριθμητής του κλάσματος και ο παρανομαστής , το μήκος κύματος .

   

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 17

  Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του μέσου, η ταχύτητα . Η συχνότητα εξαρτάται μόνο από την πηγή, άρα . Τέλος, σύμφωνα με τον τύπο \lambda=\frac{\upsilon}{f}, αφού ο αριθμητής του κλάσματος και ο παρανομαστής , το μήκος κύματος .

   

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 2

  Ερώτηση 2 Κεφάλαιο 5 Φυσική Γ γυμν

  Όταν ο οικοδόμος χτυπάει με το σφυρί το άκρο της ράβδου κάθετα στη ράβδο, θα δημιουργηθούν κύματα γιατί τα σωματίδια της ράβδου θα ταλαντώνονται στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος, δημιουργώντας και .
  Όταν με το σφυρί χτυπάει το άκρο της ράβδου παράλληλα στη ράβδο, θα δημιουργηθούν κύματα γιατί τα σωματίδια της ράβδου θα ταλαντώνονται στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος, δημιουργώντας και .

   

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 11

  ερώτηση 11 κεφάλαιο 5 φυσική γ γυμν

  Ένα κύμα διαδίδεται σε κάποιο μέσο, άρα η ταχύτητά του παραμένει σταθερή. Αν διπλασιαστεί η συχνότητα του κύματος,
  α) η περίοδος του κύματος γιατί η περίοδος και η συχνότητα είναι μεγέθη με βάση τον τύπο T=\frac{1}{f}. Πιο συγκεκριμένα είναι .
  β) το μήκος του κύματος γιατί το μήκος και η συχνότητα είναι μεγέθη με βάση τον τύπο \lambda=\frac{\upsilon}{f}.

   

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 3

  Να αντιστοιχίσεις τα παρακάτω είδη των κυμάτων με τον τρόπο κίνησης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου.

  Είδος κύματος

  Τρόπος ταλάντωσης

  Ταλάντωση παράλληλη προς τη διεύθυνση διάδοσης

  Ταλάντωση κάθετη προς τη διεύθυνση διάδοσης