Αρχείο ετικέτας Coulomb

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Ερώτηση 4

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Α. Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα γιατί αποτελούνται από ίσους αριθμούς πρωτονίων και ηλεκτρονίων πουΒ. Η φόρτιση με τριβή επιτυγχάνεται με μεταφοράΓ. Τρίβουμε ισχυρά μια ράβδο από εβονίτη με ένα μεταξωτό ή μάλλινο ύφασμα. Το φορτίο που θα αποκτήσει η ράβδος είναι: 

1.5 Νόμος Coulomb

Ο νόμος Coulomb είναι ένας νόμος που περιγράφει την ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση μεταξύ σημειακών φορτισμένων σωματιδίων.

Μέτρο ηλεκτρικής δύναμης - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
 
Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης, την οποία ένα σημειακό φορτίο q1 ασκεί σε ένα άλλο q2, είναι
-ανάλογο του γινομένου των φορτίων τους  q1q2 και
-αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης rΝόμος Coulomb
.
Κατεύθυνση ηλεκτρικής δύναμης
  Η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται μεταξύ δύο σημειακών φορτίων έχει κατεύθυνση με:

-διεύθυνση την ευθεία που ενώνει τα δύο φορτία

-φορά α)προς το άλλο φορτίο όταν έλκονται και β)αντίθετα από το άλλο φορτίο όταν απωθούνται.

Μαθηματική έκφραση νόμου Coulomb
Στη γλώσσα των μαθηματικών, το παραπάνω γράφεται:

 \displaystyle F_C=K \frac {q_1q_2}{r^2}

(Για την ακρίβεια χρειάζεται απόλυτο |q1q2| γιατί μιλάμε για το μέτρο της δύναμης )

Σταθερά αναλογίας K
Το Κ είναι μία σταθερά αναλογίας που εξαρτάται μόνο από το υλικό μέσα στο οποίο βρίσκονται τα φορτία και από το σύστημα μονάδων. Στο SI η τιμή της είναι

\displaystyle K=9 \cdot 10^9 \frac {Nm^2}{C^2}

Μπορούμε να εξασκηθούμε με διαδραστική θεωρία, εφαρμογή και έλεγχο:

ΘεωρίαΕφαρμογήΈλεγχος


1.2 Ηλεκτρικό φορτίο

Το ηλεκτρικό φορτίο συμβολίζεται με q και μας δείχνει πόσο ηλεκτρισμένο είναι ένα σώμα. Υπάρχουν δύο είδη φορτίου α) το θετικό και β) το αρνητικό φορτίο. Τα ομώνυμα φορτισμένα σώματα απωθούνται και τα ετερώνυμα φορτισμένα σώματα έλκονται.

Στις ακόλουθες προσομοιώσεις πιάστε τις ράβδους και μετακινήστε τις για να δείτε πώς συμπεριφέρονται τα φορτισμένα σώματα.

Ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε αντίθετα φορτία

Ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε θετικά φορτία

Ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε αρνητικά φορτία

Μονάδα μέτρησης φορτίου

Μονάδα μέτρησης του φορτίου στο SI είναι το Coulomb. Συμβολίζεται με C.  Επειδή εκφράζει πολύ μεγάλη ποσότητα φορτίου χρησιμοποιούμε τις υποδιαιρέσεις:

1nC=10^{-9}C , 1\mu C=10^{-6}C

Ο σπινθήρας που βλέπουμε να δημιουργείται από τη μηχανή Wimshurst είναι της τάξης του μικροκουλόμπ, ενώ το φορτίου που αποκτά ένας χάρακας που τρίβεται στις σελίδες βιβλίου είναι της τάξης του νανοκουλόμπ.

https://youtu.be/fGJeq0XQVoQ

Το ολικό φορτίο δύο ή περισσότερων φορτίων ισούται με το αλγεβρικό τους άθροισμα.

q_{o\lambda}=q_1+q_2

Προτεινόμενες εργασίες βιβλίου

Ερωτήσεις 3β, 4Γ σελ.29            Εφαρμογή 11 σελ.31