Αρχείο ετικέτας Χρόνος. ακρίβεια

Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση μεγαλύτερης ακρίβειας

Φύλλο εργασίας 2

Πραγματοποιούμε το πείραμα στο Φύλλο εργασίας 2.  Μετράμε το χρόνο δέκα ταλαντώσεων με δύο ρολόγια και βρίσκουμε με το ένα 8,94s και με το άλλο 9s. Ποιο όργανο μας έδωσε μεγαλύτερη ακρίβεια;

Λύση

Μεγαλύτερη ακρίβεια έχει η μέτρηση με τη μικρότερη μονάδα μέτρησης. Το πρώτο μετράει μέχρι εκατοστά του δευτερολέπτου (8,94s) και το δεύτερο μετράει μέχρι δευτερόλεπτα (9s). Επομένως μεγαλύτερη ακρίβεια έχει το πρώτο ρολόι.