Αρχείο ετικέτας φυσική Α Γυμνασίου

Επανάληψη Φυσικής Α Γυμνασίου 2019

Οι διακοπές σχεδόν έφτασαν! Μία τελευταία προσπάθεια για χαρούμενα προσωπάκια… Παρακάτω θα βρείτε την επανάληψη για τις εξετάσεις Φυσικής Ιουνίου 2019 (η ίδια με την ύλη Ιουνίου 2018) για το 2ο Γυμνάσιο Βούλας. Αν είσαι από άλλο σχολείο, ίσως σε ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό το άρθρο, με επανάληψη και στα κεφάλαια που εμείς έχουμε εκτός ύλης.

Εξεταστέα ύλη 2019Επαναληπτικές ερωτήσειςΕφαρμογέςΜορφή διαγωνίσματοςΔιαγώνισμα

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις Ιουνίου 2019 είναι η ακόλουθη:

Βιβλίο “Η Φυσική με πειράματα”

2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια σελ. 5-8
3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα σελ. 9-14
4. Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση σελ. 15-18
5. Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία σελ. 19-22

Εργαστηριακός οδηγός φυσικής Β’ Γυμνασίου

3. Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Υγρού Σώματος σελ. 25, 27-28 (όχι το πρώτο πείραμα σελ. 26-27)
4. Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Στερεού Σώματος σελ.29-30

Η ύλη μπορεί να καλυφθεί εναλλακτικά από τα φυλλάδια θεωρίας (σελ.2,3,4,6,7,8) και από τις εφαρμογές.

Για να ελέγξετε την επανάληψη που κάνατε, μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

Βιβλίο “Η Φυσική με πειράματα”

Φύλλο εργασίας 2

Posts not found

Φύλλο εργασίας 3

Posts not found

Φύλλο εργασίας 4

Posts not found

Φύλλο εργασίας 5

Posts not found

Εργαστηριακός οδηγός φυσικής Β’ Γυμνασίου

Εργαστηριακή Άσκηση 3 (σ 25) Εργαστηριακή άσκηση 4(σ 29)

Posts not found

Εκτός από τη θεωρία, σημαντικό είναι να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δίνονται όπως κάναμε στις πειραματικές μας ασκήσεις.

    1. Υπολογισμός ακρίβειας: Μετράμε με δύο διαφορετικά ρολόγια το χρόνο δέκα ταλαντώσεων και το ένα μετράει 9,49 s ενώ το άλλο μετράει 9s. Ποιό ρολόι μέτρησε με μεταλύτερη ακρίβεια;
    2. Υπολογισμος μέσου όρου-μέσης τιμής: Να υπολογίσετε το μέσο όρο των μετρήσεων:
     5s, 6s, 4s, 4s, 5.5s.
    3. Υπολογισμός βάρους από τη μάζα: Να υπολογίσετε πόσο βάρος έχει ένα σώμα μάζας 150g στη Γη.
    4. Διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας:
     Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας. Με βάση αυτό το διάγραμμα να βρείτε πόση μάζα έχει ένα σώμα που έχει επιμήκυνση 7 εκατοστά.
     ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
     0 0
     100 5
     200 10
     300 15
     400 20
     500 25
    5. Βαθμονόμηση θερμομέτρου: Να σημειώσετε τις υποδιαιρέσεις στο θερμόμετρο. Στην πρώτη εικόνα έχει πάγο και νερό και στη δεύτερη νερό με υδρατμούς.
    6. Διάγραμμα Θερμικής ισορροπίας:Στο πείραμα της θερμικής ισορροπίας που κάναμε στην τάξη, πήραμε τις τιμές:
     Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία δοχείου Α (°C) Θερμοκρασία δοχείου Β (°C)
     0 100 0
     5 60 15
     10 40 20
     15 30 23
     20 25 25
     25 25 25

     α) Να σχεδιάσεις σε μιλιμετρέ χαρτί σε κοινό διάγραμμα τα διαγράμματα θερμοκρασίας – χρόνου για τα δύο δοχεία Α και Β.

     β) Σε πόσο χρόνο επιτεύχθηκε θερμική ισορροπία;

     γ) Ποιά είναι η θερμοκρασία της θερμικής ισορροπίας;

    7. Μέτρηση πυκνότητας υγρού: Αν η μάζα του κάθε υγρού της εικόνας είναι 42γραμ, να υπολογίσετε την πυκνότητά του.
    1. Μέτρηση πυκνότητας στερεού: Αν η πέτρα του σχήματος έχει μάζα 200g, να υπολογίσετε την πυκνότητά της.


Η εξέταση του Ιουνίου στη φυσική της Α Γυμνασίου έχει την εξής μορφή:

Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.

β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.

γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).

δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.

ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

 • Δείτε ενδεικτικά παλιά θέματα φυσικής Α γυμνασίου εδώ. Ένα παράδειγμα θεμάτων μας του 2015, επίσης, μπορείτε να βρείτε εδώ:

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

  Ερώτημα α (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Στο εργαστήριο της φυσικής έχουμε ένα νήμα μήκους 1m, ένα κομμάτι πλαστελίνης και έναν ορθοστάτη. Επίσης, κάποιοι μαθητές έχουν ψηφιακά ρολόγια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για χρονόμετρα, και κάποιοι αναλογικά.

  Α1. Περιγράψτε πώς θα συναρμολογήσουμε το απλό εκκρεμές.

  Α2. Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την περίοδο κίνησης του εκκρεμούς με κάποια ακρίβεια.

  Ερώτημα β (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το πείραμα του ερωτήματος α

  Β1. Ποιοι μαθητές μέτρησαν το πείραμα με μεγαλύτερη ακρίβεια; Αυτοί που έχουν αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι;

  Β2. Κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι έπρεπε να μετρήσουν το χρόνο μίας ταλάντωσης, κάποιοι δέκα ταλαντώσεων και κάποιοι είκοσι. Ποιοι πιστεύεις θα βρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περίοδο;

  Ερώτημα γ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

  Στο εργαστήριο φυσικής μας, έχουμε ένα δυναμόμετρο στο οποίο κρεμάμε ένα πιατάκι και μετράμε την επιμήκυνση του ελατηρίου για διάφορα βαράκια που τοποθετούμε πάνω του. Με τη διαδικασία αυτή παίρνουμε το διπλανό πίνακα μετρήσεων. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης-μάζας του οργάνου.
  ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
  0 0
  100 5
  200 10
  300 15
  400 20
  500 25

  φα1

  Ερώτημα δ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το διάγραμμα, που κατασκευάσατε στο ερώτημα γ, να βρείτε

  Δ1. την επιμήκυνση του ελατηρίου που θα προκαλέσει μάζα ίση με 150 γραμ.

  Δ2. την τιμή της μάζας της κασετίνας σας αν αυτή προκαλεί στο ελατήριο, επιμήκυνση ίση με 12,5 εκ.

  Δ3. την τιμή του βάρους της κασετίνας.

  Ερώτημα ε (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

  Μέτρηση ονομάζουμε τη …(1)… ενός φυσικού μεγέθους με ένα ομοειδές μέγεθος που ονομάζουμε …(2)….

  Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται …(3)….

  Η κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών τυχαίων κινήσεών τους ονομάζεται …(4)… Η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους ονομάζεται ……(5)… Το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα είναι η …(6)….

  Ερώτημα στ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

  1. Ποιο από τα παρακάτω είναι φυσικό μέγεθος;

  Α)Χαρά Β) Σχήμα Γ) Φόβος Δ) Βάρος

  1. Το θερμόμετρο είναι το όργανο που μετρά

  Α) θερμοκρασία Β) θερμότητα Γ) θερμική ενέργεια Δ) όλα τα προηγούμενα

  1. Όσο ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ενός υγρού, τα μόριά του κινούνται

  Α) Το ίδιο, δεν επηρεάζονται Β) Πιο αργά

  Γ)Πιο γρήγορα ΅ Δ) Εξαρτάται.

  1. Το υγρό νερό, εάν το ζεστάνουμε πολύ μπορεί να πάρει θερμοκρασίες

  Α) Μέχρι 100°C, μέγιστο. Β) Κάτω από 0°C.

  Γ) Πάνω από από τους 105°C. Δ) Πάνω από 100°C.

  1. Στις θερμές χώρες οι άνθρωποι προτιμούν να φοράνε ρούχα

  Α) ανοιχρόχρωμα Β) σκουρόχρωμα

  Γ) ασπρόμαυρα Δ)δεν έχει σημασία το χρώμα

  Ποιο από τα παρακάτω χρώματα αντανακλά περισσότερο το φως;

  Α) το άσπρο Β) το μαύρο Γ) το κόκκινο Δ) το πράσινο

  Ερώτημα ζ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για τη μάζα και ποιες για το βάρος.

  Ζ1. Μετριέται με ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες.

  Ζ2. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν (Newton).

  Ζ3. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Kg (χιλιόγραμμο).

  Ζ4. Μετριέται με δυναμόμετρο.

  Ζ5. Δεν αλλάζει ανάλογα με τον τόπο.

  Ζ6. Μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.

  Ερώτημα η (ΕΠΙΛΟΓΗ): Έχετε τα παρακάτω όργανα μέτρησης του χρόνου.

  Η1) ποιο είναι αναλογικό και ποιο ψηφιακό; Mε ποιο θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση μικρών χρόνων;

  Η2) με ποια μονάδα μέτρησης θα έχετε ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου

  – σε αγώνα δρόμου 100 μέτρων;

  – μιας διδακτικής “ώρας”;

  – δημιουργίας ενός γεωλογικού πετρώματος;

  φα2φα3

  Ερώτημα θ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου του πέντε φορές και βρίσκει τις τιμές: 112εκ, 111εκ,112εκ,113εκ,111εκ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου του.

  Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέξτε δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.

 • 5 τρόποι να ΜΗ χρησιμοποιείται ένα φύλλο εργασίας

  Τα φύλλα εργασίας έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών με την εισαγωγή της ανακαλυπτικής μεθόδου μάθησης. Σκοπός τους είναι να ανακαλύψει ο μαθητής τους νόμους της φύσης μέσα από τη συζήτηση και το πείραμα του κάθε φύλλου εργασίας. Τα φύλλα εργασίας φτιάχτηκαν για να συνοδεύουν τα πειράματα ώστε οι μαθητές να καταγράφουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το εκάστοτε πείραμα.

  Τα τελευταία χρόνια, τα φύλλα εργασίας έχουμε δει να αντικαθιστούν και εξολοκλήρου το εγχειρίδιο θεωρίας, όπως στη Φυσική Α Γυμνασίου. Προφανώς, οι συγγραφείς ελπίζουν ότι η γνώση που προκύπτει μέσα από το πείραμα θα οδηγήσει στη θεωρία με πιο αποτελεσματικό τρόπο από την απλή της παράθεση. Δυστυχώς, όμως, είναι μία μέθοδος νέα ακόμα για το γυμνάσιο και χρησιμοποιούνται τελείως αλλιώς από ό,τι προορίζονταν.

  Ας δούμε κάποιους κοινούς παρά φύσιν τρόπους χρήσης του φύλλου εργασίας:

   

  1. Συμπληρώνεται με υπαγόρευση

  Υπαγόρευση

  Ο καθηγητής καταργεί την παρατηρητικότητα του μαθητή και τον αφήνει να επαναπαυθεί στην αυθεντία του. Έτσι ο μαθητής αντί να χρησιμοποιήσει το μυαλό και τη γλώσσα που τόσα χρόνια μαθαίνει για να περιγράψει αυτό που βλέπει να συμβαίνει μπροστά στα μάτια του, προτιμά να εμπιστευτεί τις ακριβείς λέξεις του καθηγητή. Μασημένη τροφή. Έγκλημα και για τη γλώσσα και για την επιστήμη, δύο σε ένα!

  2. Αποστηθίζεται

  παπαγαλία

  Η γνωστή μας παπαγαλία. Τίποτα πιο άχρηστο από το να αποστηθίσει κανείς ένα πείραμα. Βέβαια, σύμφωνα με τις οδηγίες για το διαγώνισμα Ιουνίου, ο μαθητής πρέπει να μπορεί να περιγράφει το πείραμα, αλλά αυτό απέχει από το να μάθει απ’ έξω ένα φύλλο εργασίας, το οποίο δεν έχει καν θεωρία μέσα. Το φύλλο εργασίας είναι ο οδηγός προς τη γνώση, όχι η ίδια η γνώση. Αν κάποιος έχει πολύ χρόνο και θέλει να τον σπαταλήσει σε αποστήθιση, αφού επιμένει να κουραστεί, ας προσπαθήσει στο σπίτι του να επαναλάβει το πείραμα. Η κούραση θα είναι λιγότερη και το όφελος πολύ μεγαλύτερο!

  3. Συμπληρώνεται χωρίς να γίνει πείραμα

  Φύλλο εργασίας πειράματος χωρίς πείραμα; Κάτι λείπει. Τρέχουμε στα λυσάρια. Γιατί η φαντασία του μαθητή είναι πλούσια, αλλά δε φτάνει και να επεξεργαστεί ένα πείραμα που δεν είδε ποτέ – το κενό είναι αγεφύρωτο.  Το φύλλο εργασίας τότε είναι απλά ένα κομμάτι χαρτί για ανακύκλωση. Για σαΐτα.  Για να βγάλουμε να σκουπίσουμε μύτες και μάτια κλαίγοντας που υπάρχει κόσμος να το χρησιμοποιήσει έτσι.

  4. Συμπληρώνεται με ξένες μετρήσεις.

  Αντιγραφή… Τα αγαθά copy’s κτώνται; Μάλλον κόποις. Γιατί οι μετρήσεις πρέπει να έχουν παρθεί από το πείραμα που συμμετείχε ο ίδιος ο μαθητής. Ούτε ο αδερφός, ούτε ο ξάδερφος, ούτε ο συμμαθητής από το διπλανό τμήμα, ούτε φυσικά ο συγγραφέας του λυσαριού του. Έχει τύχει να έρχονται μαθητές και να έχουν κάνει το επόμενο φύλλο εργασίας, γιατί λέει νόμιζαν ότι το είχαν για το σπίτι. Πού βρήκες παιδί μου μετρήσεις; Που να ξέρει τι να πει το παιδί, σάμπως μόνο του τα έγραψε;

  5. Δίνεται για το σπίτι

  φύλλο εργασίας για το σπίτι

  Μία ώρα την εβδομάδα, τι να πρωτοκάνει ο δάσκαλος, ξεκινάει το πείραμα αλλά δεν προλαβαίνει: παιδιά πάρτε το για το σπίτι. Το βλέπει ο γονιός, τρέχει πάλι να βρει λυσάρια. Σε περίπτωση που δεν το τονίσαμε αρκετά, το φύλλο εργασίας είναι για να κρατάει ο μαθητής σημειώσεις κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για τίποτε άλλο. Το μόνο που έχει νόημα να γίνει στο σπίτι είναι:

  1. η επεξεργασία των μετρήσεων, επειδή χρειάζεται να εξασκηθεί ο μαθητής σε πράξεις και διαγράμματα και
  2. η γενίκευση (το ε) επειδή χρειάζεται αναζήτηση πληροφοριών από εγκυκλοπαίδεια ή το ίντερνετ.

   

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, στο Περί ΦυσιQuiz δε θα βρείτε πουθενά λυμένα φύλλα εργασίας. Όσες φορές και αν έχω συμπληρώσει τις απαντήσεις στην τάξη, προτιμώ αντί να τις γράψω άλλη μία εδώ, να γράψω ένα άρθρο για το γιατί δεν το κάνω. Δε θέλουμε στείρα γνώση. Υπάρχει θεωρία σε φυλλάδια που υποδεικνύει τις απαντήσεις. Υπάρχουν ασκήσεις με τις μετρήσεις των πειραμάτων και επεξεργασία τους όπως ζητά το φύλλο εργασίας. Κυρίως, όμως, υπάρχουν  διαδραστικά μαθήματα με πολλές προσομοιώσεις για να συμπληρωθεί το φύλλο εργασίας και να εμπεδωθεί το πείραμα ακόμα και από κάποιον που δεν το είδε.

  Η εύκολη λύση της αντιγραφής δίνει μόνο στιγμιαία ανακούφιση, ενώ η σωστή μελέτη θέτει σωστές βάσεις. Το πείραμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και το φύλλο εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του.  Ας χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται, αλλιώς – γιατί όχι – ας μείνει κενό.

  Επανάληψη Φυσικής Α Γυμνασίου 2017

  Οι διακοπές σχεδόν έφτασαν! Μία τελευταία προσπάθεια για χαρούμενα προσωπάκια…

  (Αν είσαι από άλλο σχολείο, ίσως σε ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό το άρθρο)

   

  Εξεταστέα ύλη 2017Επαναληπτικές ερωτήσειςΕφαρμογέςΜορφή διαγωνίσματοςΠαράδειγμα διαγωνίσματος

  Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις Ιουνίου 2017 είναι η ακόλουθη:

  Βιβλίο “Η Φυσική με πειράματα”

  1. Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή σελ. 1-4
  2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια σελ. 5-8
  3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα σελ. 9-14
  5. Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία σελ. 19-22

  Εργαστηριακός οδηγός φυσικής Β’ Γυμνασίου

  2. Μέτρηση Όγκου σελ. 22-24
  3. Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Υγρού Σώματος σελ. 25, 27-28 (όχι το πρώτο πείραμα σελ. 26-27)
  4. Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Στερεού Σώματος σελ.29-30

  Η ύλη μπορεί να καλυφθεί εναλλακτικά από τα φυλλάδια θεωρίας (σελ.1-5 εκτός του 3.1) και από τις εφαρμογές (σελ. 7-8)

  Για να ελέγξετε την επανάληψη που κάνατε, μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

  Βιβλίο “Η Φυσική με πειράματα”

  Φύλλο εργασίας 1

  Posts not found

  Φύλλο εργασίας 2

  Posts not found

  Φύλλο εργασίας 3

  Posts not found

  Φύλλο εργασίας 5

  Posts not found

  Εργαστηριακός οδηγός φυσικής Β’ Γυμνασίου

  Εργαστηριακή Άσκηση 2 (σ 22)

  Posts not found

  Εργαστηριακή Άσκηση 3 (σ 25) Εργαστηριακή άσκηση 4(σ 29)

  Posts not found

  Εκτός από τη θεωρία, σημαντικό είναι να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δίνονται όπως κάναμε στις πειραματικές μας ασκήσεις.

     1. Υπολογισμος μέσου όρου-μέσης τιμής: Να υπολογίσετε το μέσο όρο των μετρήσεων:
      5s, 6s, 4s, 4s, 5.5s.
     2. Υπολογισμός βάρους από τη μάζα: Να υπολογίσετε πόσο βάρος έχει ένα σώμα μάζας 150g στη Γη.
     3. Διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας:
      Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας. Με βάση αυτό το διάγραμμα να βρείτε πόση μάζα έχει ένα σώμα που έχει επιμήκυνση 7 εκατοστά.
      ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
      0 0
      100 5
      200 10
      300 15
      400 20
      500 25
     4. Διάγραμμα Θερμικής ισορροπίας:Στο πείραμα της θερμικής ισορροπίας που κάναμε στην τάξη, πήραμε τις τιμές:
      Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία δοχείου Α (°C) Θερμοκρασία δοχείου Β (°C)
      0 100 0
      5 60 15
      10 40 20
      15 30 23
      20 25 25
      25 25 25

      α) Να σχεδιάσεις σε μιλιμετρέ χαρτί σε κοινό διάγραμμα τα διαγράμματα θερμοκρασίας – χρόνου για τα δύο δοχεία Α και Β.

      β) Σε πόσο χρόνο επιτεύχθηκε θερμική ισορροπία;

      γ) Ποιά είναι η θερμοκρασία της θερμικής ισορροπίας;

       

     5. Μέτρηση όγκου υγρού: Να σημειώσετε τον όγκο του υγρού σε κάθε ογκομετρικό κύλινδρο.
     6. Μέτρηση πυκνότητας υγρού: Αν η μάζα του πρώτου υγρού της παραπάνω εικόνας είναι 14γραμ, να υπολογίσετε την πυκνότητά του.
     1. Μέτρηση όγκου στερεού: Να υπολογίσετε τον όγκο της πέτρας του διπλανού σχήματος.
     2. Μέτρηση πυκνότητας στερεού: Αν η πέτρα του σχήματος έχει μάζα 200g, να υπολογίσετε την πυκνότητά της.


  Η εξέταση του Ιουνίου στη φυσική της Α Γυμνασίου έχει την εξής μορφή:

  Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

  α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.

  β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.

  γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).

  δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.

  ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

  Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

  Ένα παράδειγμα θεμάτων μας του 2015 μπορείτε να βρείτε εδώ:

   

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

   

  Ερώτημα α (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Στο εργαστήριο της φυσικής έχουμε ένα νήμα μήκους 1m, ένα κομμάτι πλαστελίνης και έναν ορθοστάτη. Επίσης, κάποιοι μαθητές έχουν ψηφιακά ρολόγια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για χρονόμετρα, και κάποιοι αναλογικά.

  Α1. Περιγράψτε πώς θα συναρμολογήσουμε το απλό εκκρεμές.

  Α2. Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την περίοδο κίνησης του εκκρεμούς με κάποια ακρίβεια.

   

  Ερώτημα β (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το πείραμα του ερωτήματος α

  Β1. Ποιοι μαθητές μέτρησαν το πείραμα με μεγαλύτερη ακρίβεια; Αυτοί που έχουν αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι;

  Β2. Κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι έπρεπε να μετρήσουν το χρόνο μίας ταλάντωσης, κάποιοι δέκα ταλαντώσεων και κάποιοι είκοσι. Ποιοι πιστεύεις θα βρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περίοδο;

   

  Ερώτημα γ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

  Στο εργαστήριο φυσικής μας, έχουμε ένα δυναμόμετρο στο οποίο κρεμάμε ένα πιατάκι και μετράμε την επιμήκυνση του ελατηρίου για διάφορα βαράκια που τοποθετούμε πάνω του. Με τη διαδικασία αυτή παίρνουμε το διπλανό πίνακα μετρήσεων. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης-μάζας του οργάνου.

   

  ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
  0 0
  100 5
  200 10
  300 15
  400 20
  500 25

  φα1

  Ερώτημα δ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το διάγραμμα, που κατασκευάσατε στο ερώτημα γ, να βρείτε

  Δ1. την επιμήκυνση του ελατηρίου που θα προκαλέσει μάζα ίση με 150 γραμ.

  Δ2. την τιμή της μάζας της κασετίνας σας αν αυτή προκαλεί στο ελατήριο, επιμήκυνση ίση με 12,5 εκ.

  Δ3. την τιμή του βάρους της κασετίνας.

   

  Ερώτημα ε (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

  Μέτρηση ονομάζουμε τη …(1)… ενός φυσικού μεγέθους με ένα ομοειδές μέγεθος που ονομάζουμε …(2)….

  Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται …(3)….

  Η κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών τυχαίων κινήσεών τους ονομάζεται …(4)… Η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους ονομάζεται ……(5)… Το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα είναι η …(6)….

   

  Ερώτημα στ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

  1. Ποιο από τα παρακάτω είναι φυσικό μέγεθος;

  Α)Χαρά Β) Σχήμα Γ) Φόβος Δ) Βάρος

  1. Το θερμόμετρο είναι το όργανο που μετρά

  Α) θερμοκρασία Β) θερμότητα Γ) θερμική ενέργεια Δ) όλα τα προηγούμενα

  1. Όσο ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ενός υγρού, τα μόριά του κινούνται

  Α) Το ίδιο, δεν επηρεάζονται Β) Πιο αργά

  Γ)Πιο γρήγορα ΅ Δ) Εξαρτάται.

  1. Το υγρό νερό, εάν το ζεστάνουμε πολύ μπορεί να πάρει θερμοκρασίες

  Α) Μέχρι 100°C, μέγιστο. Β) Κάτω από 0°C.

  Γ) Πάνω από από τους 105°C. Δ) Πάνω από 100°C.

  1. Στις θερμές χώρες οι άνθρωποι προτιμούν να φοράνε ρούχα

  Α) ανοιχρόχρωμα Β) σκουρόχρωμα

  Γ) ασπρόμαυρα Δ)δεν έχει σημασία το χρώμα

  Ποιο από τα παρακάτω χρώματα αντανακλά περισσότερο το φως;

  Α) το άσπρο Β) το μαύρο Γ) το κόκκινο Δ) το πράσινο

   

  Ερώτημα ζ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για τη μάζα και ποιες για το βάρος.

  Ζ1. Μετριέται με ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες.

  Ζ2. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν (Newton).

  Ζ3. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Kg (χιλιόγραμμο).

  Ζ4. Μετριέται με δυναμόμετρο.

  Ζ5. Δεν αλλάζει ανάλογα με τον τόπο.

  Ζ6. Μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.

   

  Ερώτημα η (ΕΠΙΛΟΓΗ): Έχετε τα παρακάτω όργανα μέτρησης του χρόνου.

  Η1) ποιο είναι αναλογικό και ποιο ψηφιακό; Mε ποιο θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση μικρών χρόνων;

  Η2) με ποια μονάδα μέτρησης θα έχετε ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου

  – σε αγώνα δρόμου 100 μέτρων;

  – μιας διδακτικής “ώρας”;

  – δημιουργίας ενός γεωλογικού πετρώματος;

  φα2φα3

   

  Ερώτημα θ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου του πέντε φορές και βρίσκει τις τιμές: 112εκ, 111εκ,112εκ,113εκ,111εκ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου του.

   

  Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέξτε δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.

   

  Φύλλο εργασίας 12 – Η ηλεκτρική γεννήτρια

  Το Φύλλο εργασίας 12 μας μιλάει για την ηλεκτρική γεννήτρια, ή αλλιώς πώς πάμε από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό.

  Μάθημα 10 – Η ηλεκτρική γεννήτρια

  “Η Φυσική με πειράματα Α’ Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 12

  Θεωρία

  Γεννήτριες και οικολογία
  Όταν η μηχανική ενέργεια προκύπτει από ανανεώσιμες πηγές, η χρήση της γεννήτριας είναι οικολογική, όπως

  • στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο (από τη δυναμική ενέργεια του νερού)
  • στην ανεμογεννήτρια (από αιολική ενέργεια)
  • στο δυναμό ποδηλάτου (από την κινητική ενέργεια της ρόδας)

  Όταν απαιτείται η κατανάλωση φυσικών πόρων δεν είναι οικολογική ούτε οικονομική, όπως στο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο,  όπου απαιτείται η καύση γαιανθράκων (μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειεας).


  Λειτουργία μίας γεννήτριας
  Η γεννήτρια έχει τα ίδια μέρη με τον κινητήρα. Αποτελείται από ένα πηνίο στο μαγνητικό πεδίο ενός μαγνήτη.Τα μέρη μίας γεννήτριας
  Όταν το πηνίο περιστρέφεται στο μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη, λόγω του φαινομένου της επαγωγής, διαρρέεται από ρεύμα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο μαγνήτης περιστρέφεται.

  Λειτουργία γεννήτριαςΤο φαινόμενο της επαγωγής:

  Νόμος του Φαραντέι

  Κλικ για εκτέλεση

   

  Κάποια στοιχεία για τη γεννήτρια είναι:

  1. Η τάση που βγάζει σε βολτ (V).
  2. Η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος, σε Χερτζ (Hertz).
  3. Η ταχύτητα περιστροφής του άξονα του κινητήρα σε στροφές ανά λεπτό (rpm ή RPM).
  Πείραμα

  Διαθέτουμε έναν κινητήρα, καλώδια και ένα φωτάκι led.
  Κατασκευάζουμε τη διάταξη της εικόνας.

  Κινητήρας συνδεδεμένος με led

  Παρατηρούμε ότι όταν περιστρέφουμε τον κινητήρα με το χέρι, λειτουργεί ως γεννήτρια και ανάβει το λαμπάκι led.

  Την εικόνα και το βίντεο τα πήραμε από εδώ. Το πείραμα αυτό προτιμήσαμε και στην τάξη λόγω της απλότητάς του.

   

  Πείραμα βιβλίου
  Διαθέτουμε μονωμένο χάλκινο καλώδιο (περίπου 100 μέτρα), δύο παραλληλόγραμμους μαγνήτες, μεγάλο καρφί ή βίδα, μικρής ισχύος λαμπάκι led, χαρτόνι, κολλητική ταινία.
  Κατασκευάζουμε τη διάταξη της εικόνας.

  γεννήτρια φύλλο εργασίας 10

  Παρατηρούμε ότι όταν περιστρέφουμε το καρφί με το χέρι, ανάβει το λαμπάκι led.

  Άλλη μία ίδια απλή γεννήτρια μπορούμε να δούμε και εδώ.

  Φύλλο εργασίας 11 – Ο ηλεκτρικός κινητήρας

  Στη Φυσική Α Γυμνασίου στο Φύλλο εργασίας 11 του βιβλίου «Η Φυσική με πειράματα», μαθαίνουμε για τον ηλεκτρικό κινητήρα.

  Μάθημα 9. Ο ηλεκτρικός κινητήρας

  “Η Φυσική με πειράματα Α’ Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 11

  Θεωρία

  Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια pdf στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία”.


  Λειτουργία κινητήρα

  Ο κινητήρας αποτελείται κατά βάση από ένα πηνίο (ρότορας) μέσα στο μαγνητικό πεδίο ενός μαγνήτη (στάτορας).
  Όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα, δέχεται δυνάμεις από το μαγνήτη, που το κάνουν να περιστρέφεται.

   Στοιχεία ηλεκτροκινητήρα

  1. Η απαιτούμενη τάση για την τροφοδοσία του σε βολτ (V).
  2. Το είδος της απαιτούμενης τάσης, συνεχές (DC) ή εναλλασσόμενο ρεύμα (~ ή AC), και στη 2η περίπτωση, μονοφασικό (1PH) ή τριφασικό (3PH).
  3. Η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος, σε Χερτζ (Hertz).
  4. Η ισχύς του κινητήρα σε Βατ ή ίππους (W ή HP).
  5. Η ένταση του ρεύματος σε αμπέρ (Α) που διαρρέει τον κινητήρα.
  6. Η αποκτώμενη ταχύτητα περιστροφής του άξονα του κινητήρα σε στροφές ανά λεπτό (rpm ή RPM).

  Πείραμα

  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΠΕΙΡΑΜΑ

  Κατασκευή κινητήρα

  Περιγραφή πειράματος

  Διαθέτουμε μπαταρία 1,5 Volt, 2 μεταλλικές παραμάνες, κολλητική ταινία, 2 κυλινδρικοί ισχυροί μαγνήτες, μονωμένο χάλκινο καλώδιο, κοπίδι.
  Κατασκευάζουμε τη διάταξη της εικόνας.
  Παρατηρούμε ότι όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα και είναι στο μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη, περιστρέφεται.


  Video

   

  Φύλλο Εργασίας 10 – Το ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα

  Στη Φυσική Α Γυμνασίου, στο Φύλλο εργασίας 10 του βιβλίου “Η Φυσική με πειράματα”, συνδέουμε απλά κυκλώματα και μαθαίνουμε το βραχυκύκλωμα και τους κινδύνους του.

  Μάθημα 8. Το ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα

  «Η Φυσική με πειράματα Α’ Γυμνασίου» – Φύλλο εργασίας 10

   

  Θεωρία

  Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία

  Κύκλωμα

  Πηγή

  Πηγή σε ένα κύκλωμα μπορεί να είναι μία μπαταρία, ένα δυναμό, ένα φωτοστοιχείο κλπ.


  Οι μπαταρίες ανάλογα με το σχήμα τους έχουν διαφορετική τάση. πχ. η μπαταρία αυτοκινήτου έχει 12V.


  Βραχυκύκλωμα

  Εάν οι δύο πόλοι μίας πηγής συνδεθούν με αγωγό πολύ μικρής αντίστασης, περνάει πολύ ρεύμα και το κύκλωμα υπερθερμαίνεται. Τότε λέμε ότι έχουμε βραχυκύκλωμα.


  Ασφάλεια

  Για να αποφευχθεί το βραχυκύκλωμα, βάζουμε στο κύκλωμα μία ασφάλεια ώστε εάν περάσει πολύ ρεύμα, με τη θέρμανση να λιώσει πρώτα αυτή και να ανοίξει (διακοπεί) το κύκλωμα.  Επικίνδυνες ενέργειες για βραχυκύκλωμα

  • Η σύνδεση ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα με βρεγμένα χέρια.
  • Το κάρφωμα μεταλλικού καρφιού στον τοίχο, ακριβώς πάνω από την πρίζα.
  • Το άνοιγμα (πχ ξεβίδωμα) ηλεκτρικής συσκευής όσο είναι στην πρίζα.
  • Το πέταγμα χαρταετού κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.
  Πείραμα

  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 – ΠΕΙΡΑΜΑ

  Πραγματοποίηση κυκλώματος – βραχυκυκλώματος

  Περιγραφή πειράματος

  Έχουμε μπαταρίες, βολτόμετρο, καλώδια, συνδετήρες, σύρμα χαμηλής αντίστασης (πχ ατσαλόμαλλο). Πραγματοποιούμε διαδοχικά τα κυκλώματα των ακόλουθων εικόνων.


  μπαταρία με βολτόμετρο
  Το βολτόμετρο δείχνει την τάση της μπαταρίας


  βραχυκύκλωμα βιβλίου
  Αρχικά, ο λαμπτήρας είναι σβηστός γιατί το κύκλωμα είναι ανοιχτό. Ενώνοντας τους συνδετήρες κλείνει το κύκλωμα και ο λαμπτήρας φωτοβολεί.


  βραχυκύκλωμα βιβλίου
  Αρχικά το κύκλωμα είναι κλειστό και ο λαμπτήρας φωτοβολεί. Ενώνοντας τους συνδετήρες γίνεται βραχυκύκλωμα, το ρεύμα περνά από τους συνδετήρες τώρα και ο λαμπτήρας σβήνει.


  βραχυκύκλωμα βιβλίου
  Ενώνοντας τους συνδετήρες γίνεται βραχυκύκλωμα και ο λαμπτήρας σβήνει. Λόγω της υπερθέρμανσης καίγεται το ατσαλόμαλλο, οπότε ανοίγει το κύκλωμα και δεν περνά ρεύμα.


  βραχυκύκλωμα βιβλίου
  Ενώνοντας τους συνδετήρες γίνεται βραχυκύκλωμα και σβήνει ο λαμπτήρας. Λόγω της υπερθέρμανσης καίγεται το ατσαλόμαλλο, οπότε το ρεύμα περνά και πάλι από το λαμπτήρα, ο οποίος φωτοβολεί ξανά.

  Εφαρμογή

  Να περιγράψετε τι θα συμβεί σε κάθε μία από τις φωτογραφίες της εικόνας.

  (Λύση: στις λεζάντες των εικόνων)

  Προσομοίωση

  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εικονικά τα παραπάνω κυκλώματα (αντί συνδετήρες ή ατσαλόμαλλο χρησιμοποιήστε καλώδια) κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.

  Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα

  Κλικ για εκτέλεση

   

  Quiz

  Πρόταση αξιολόγησης από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.

  Φύλλο εργασίας 5 – Θερμική ισορροπία

  Στη Φυσική Α Γυμνασίου, στο φύλλο εργασίας 5 του βιβλίου “Η Φυσική με πειράματα” μαθαίνουμε τη θερμική ισορροπία, αφού πρώτα εισάγουμε τις έννοιες θερμική ενέργεια και θερμότητα.

  Μάθημα 7.  Θερμική Ισορροπία

  «Η Φυσική με πειράματα Α’ Γυμνασίου» – Φύλλο εργασίας 5

  Θεωρία
  Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία”.

  Θερμική ενέργεια και θερμότητα

  Θερμική ενέργεια ενός σώματος ονομάζουμε το σύνολο της κινητικής ενέργειας των σωματιδίων του, λόγω των συνεχών και τυχαίων κινήσεών τους.

  Θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια που ρέει από ένα θερμότερο σώμα σε ένα ψυχρότερο, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους.

  Διεθνής μονάδα μέτρησης της θερμικής ενέργειας, της θερμότητας και γενικά της ενέργειας είναι το 1 Τζάουλ  (J).


  Θερμική ισορροπία

  Τα σώματα λέμε ότι βρίσκονται σε θερμική ισορροπία όταν βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία.

  Όταν δύο σώματα είναι σε θερμική επαφή, η θερμότητα φεύγει από το θερμότερο, το οποίο ψύχεται και πηγαίνει στο ψυχρότερο, το οποίο θερμαίνεται, μέχρι να αποκτήσουν ίση θερμοκρασία. Τότε έρχονται σε θερμική ισορροπία.

  Παραδείγματα θερμικής ισορροπίας:

  -ένα παγάκι λιώνει σε ένα αναψυκτικό ενώ το αναψυκτικό παγώνει.
  -ένα ζεστό τσάι σε ένα κρύο δωμάτιο ψύχεται μέχρι να αποκτήσει την ίδια θερμοκρασία με το δωμάτιο.
  -το θερμόμετρο που βάζουμε στο σώμα μας θερμαίνεται μέχρι που αποκτά τη θερμοκρασία του σώματός μας.
  -το κουτάλι που μπαίνει στην καυτή σούπα θερμαίνεται και αποκτά τη θερμοκρασία της σούπας.
  -το ζεστό χέρι που πιάνει ένα κρύο μεταλλικό χερούλι ψύχεται ενώ το χερούλι θερμαίνεται, μέχρι να έχουν ίση θερμοκρασία.

  Αναλυτικά παραδείγματα θερμικής ισορροπίας

  Πείραμα

  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ΠΕΙΡΑΜΑ

  Μελέτη θερμικής ισορροπίας

  Περιγραφή πειράματος

  Έχουμε δύο θερμόμετρα οινοπνεύματος, ένα πυρίμαχο δοχείο (πυρέξ) και ένα ακόμα μεγαλύτερο από αυτό δοχείο, νερό και μία εστία θέρμανσης.

  Βάζουμε νερό και ένα θερμόμετρο στο κάθε δοχείο και θερμαίνουμε το πυρίμαχο δοχείο στην εστία. Στη συνέχεια, βάζουμε το δοχείο με το ζεστό νερό μέσα στο δοχείο με το κρύο νερό. Σημειώνουμε τις θερμοκρασίες σε πίνακα και σχεδιάζουμε το διάγραμμα θερμοκρασίας χρόνου και για τα δύο δοχεία.

  Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία του θερμού νερού μειώνεται συνεχώς καθώς χάνει θερμότητα προς το ψυχρό. Η θερμοκρασία του ψυχρού νερού αυξάνεται διαρκώς καθώς παίρνει θερμότητα από το θερμό. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να έρθουν σε θερμική ισορροπία, δηλαδή μέχρι να έχουν την ίδια θερμοκρασία.

  Προσομοίωση

  Στην προσομοίωση, αυτή,  μπορείτε να αναπαράγετε το πείραμα που κάναμε στο σχολείο. Πατήστε το ‘play’ και παρακολουθήστε την πορεία προς τη θερμική ισορροπία.

  Στην ακόλουθη προσομοίωση είναι το ίδιο πείραμα, αλλά με τα δοχεία να επικοινωνούν με θερμογέφυρα αντί να είναι το ένα μέσα στο άλλο. Το φαινόμενο είναι το ίδιο, άρα και το διάγραμμα είναι αυτό που πήραμε κι εμείς.

  Εφαρμογή

  Στο πείραμα της θερμικής ισορροπίας που κάναμε στην τάξη, πήραμε τις τιμές:

  Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία δοχείου Α (°C) Θερμοκρασία δοχείου Β (°C)
  0 100 0
  5 60 15
  10 40 20
  15 30 23
  20 25 25
  25 25 25

  α) Να σχεδιάσεις σε μιλιμετρέ χαρτί σε κοινό διάγραμμα τα διαγράμματα θερμοκρασίας – χρόνου για τα δύο δοχεία Α και Β.

  β) Σε πόσο χρόνο επιτεύχθηκε θερμική ισορροπία;

  γ) Ποια είναι η θερμοκρασία της θερμικής ισορροπίας;

  Λύση

  Θερμοκρασία και μικρόκοσμος

  Θερμοκρασία και μικρόκοσμος

  -Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ενός σώματος, τα σωματίδιά του κινούνται εντονότερα. Αυξάνεται λοιπόν και η θερμική ενέργεια του σώματος.
  -Όσο μειώνεται η θερμοκρασία του, τα σωματίδια κινούνται πιο αργά, αλλά δε σταματούν, γι’ αυτό η θερμική ενέργειά του μειώνεται αλλά δε μηδενίζεται.  Φύλλο εργασίας 4 – Μέτρηση θερμοκρασίας

  Στη Φυσική Α Γυμνασίου, στο Φύλλο εργασίας 4 στο Φύλλο εργασίας 4 του βιβλίου “Η Φυσική με πειράματα” πραγματοποιούμε μετρήσεις θερμοκρασίας . Παράλληλα, μαθαίνουμε τη θερμοκρασία τήξης και πήξης του νερού και πώς να βαθμονομούμε ένα θερμόμετρο.

  Μάθημα 6. Μέτρηση Θερμοκρασίας

  «Η Φυσική με πειράματα Α’ Γυμνασίου» – Φύλλο εργασίας 4

  Θεωρία

  Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια pdf στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία”.

  Θερμοκρασία

  Θερμοκρασία είναι το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα.

  θερμοκρασία

  Η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας που χρησιμοποιούμε είναι ο βαθμός Κελσίου (°C) ή ο Φαρενάιτ (F). Η διεθνής, όμως, μονάδα μέτρησης είναι ο βαθμός Κέλβιν (Κ).

  Όργανο μέτρησης είναι το θερμόμετρο.

  Απλά είδη θερμομέτρων από το Φωτόδεντρο

  Πείραμα

  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΠΕΙΡΑΜΑ

  Βαθμονόμηση θερμόμετρου

  Περιγραφή πειράματος

  Έχουμε ένα θερμόμετρο οινοπνεύματος με καλυμμένη με ταινία την κλίμακά του, νερό, πάγο και μία εστία θέρμανσης. Για να βαθμονομήσουμε το θερμόμετρο, πρέπει να σχεδιάσουμε πάνω του μία κλίμακα.
  Βάζουμε το θερμόμετρο σε πάγο που λιώνει και σημειώνουμε εκεί τους 0°C. Μετά το βάζουμε το νερό στην εστία να βράζει και σημειώνουμε τους 100°C. Τέλος, χωρίζουμε την απόστασή των δύο σημείων σε 100 ίσα τμήματα.
  βαθμονόμηση θερμόμετρο

  Προσομοίωση

  Η ακόλουθη προσομοίωση δείχνει τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για τη βαθμονόημηση του θερμόμετρου, αλλά έχει ένα ήδη βαθμονομημένο θερμόμετρο, οπότε δεν αναπαράγετε το πείραμα του σχολείου, αλλά βλέπετε τι συμβαίνει στις θερμοκρασίες 0 και 100°C.

  Σφάλματα

  Κατά την ανάγνωση της θερμοκρασίας πρέπει να έχουμε τη στάθμη του θερμομέτρου στο ύψος των ματιών μας και να το κρατάμε σε απόσταση (2η εικόνα). Θα πάρουμε λάθος μέτρηση αν:
  α) το κοιτάζουμε από ψηλά: θα μετρήσουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία (3η εικόνα)
  β) το κοιτάζουμε από χαμηλά: θα μετρήσουμε μικρότερη θερμοκρασία (4η εικόνα)
  γ) το κρατάμε κοντά μας: το σώμα και η ανάσα μας ανεβάζουν τη θερμοκρασία. (1η εικόνα)

  Quiz

  Πρόταση αξιολόγησης από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.
  quiz Φύλλο εργασίας 4

  Επανάληψη μάζα όγκος πυκνότητα

  Επανάληψη για την Α Γυμνασίου, σε μάζα όγκο και πυκνότητα. Για την πυκνότητα Β Γυμνασίου μπορείτε να διαβάσετε “Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους“. Για το πρώτο τετράμηνο της Α Γυμνασίου, θα κάνουμε επανάληψη στα ακόλουθα τρία μαθήματα:

  Η θεωρία αυτών των μαθημάτων βρίσκεται στο φυλλάδιο στις παραγράφους 3, 4, 5. Για να εξετάσουμε το βαθμό εμπέδωσης των νέων εννοιών, μπορούμε να κάνουμε το quiz, αφού πρώτα μελετήσουμε τις ακόλουθες επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας και εφαρμογές.

  3. Μέτρηση μάζας - βάρους4. Μέτρηση όγκου5. Μέτρηση πυκνότητας

  “Η Φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 3

  1. Τι είναι μάζα; Τι είναι βάρος;
  2. Ποια η μονάδα μέτρησης της μάζας; Ποια του βάρους;
  3. Με ποιο όργανο μέτρησης μετράμε τη μάζα; με ποιο το βάρος;
  4. Αλλάζει η μάζα ανάλογα με τον τόπο; Αλλάζει το βάρος;
  5. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
  6. Διαθέτουμε ένα ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες, μία πλαστελίνη και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης . (Περιγραφή πειράματος 1)
  7. Διαθέτουμε ένα ελατήριο, ένα χάρακα και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης του ελατηρίου . (Περιγραφή πειράματος 2)
  8. Διαθέτουμε το ελατήριο του πειράματος 2, ένα χάρακα και μία πλαστελίνη. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης . (Περιγραφή πειράματος 3)
  9. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην επιμήκυνση του ελατηρίου και τη μάζα;
  10. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;

  Απαντήσεις ερωτήσεων μάζας-βάρους

  Εφαρμογή 1

  Να σχεδιάσετε με τις τιμές του παρακάτω πίνακα ένα διάγραμμα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.

  ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
  0 0
  100 5
  200 10
  300 15
  400 20
  500 25

  Λύση

  Εφαρμογή 2

  Από το διάγραμμα να υπολογίσετε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου που προκαλεί επιμήκυνση 2εκατοστά.

  Λύση

   

  Εφαρμογή 3

  Να υπολογίσετε το βάρος ενός βαριδίου εάν η μάζα του είναι 150γραμμάρια.

  Λύση


  “Η Φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 4

  1. Τι είναι ο όγκος ενός σώματος;
  2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης του όγκου; Γνωρίζετε άλλες μονάδες;
  3. Πόσο είναι ένα λίτρο; Πόσο ένα ml;
  4. Με ποιο όργανο μέτρησης μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο;
  5. Διαθέτουμε ένα δοχείο, υγρό και έναν ογκομετρικό κύλινδρο. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της χωρητικότητας του δοχείου . (περιγραφή πειράματος 1)
  6. Διαθέτουμε ένα κομμάτι πλαστελίνης, έναν ογκομετρικό κύλινδρο, νήμα και υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης του όγκου της πλαστελίνης .  (περιγραφή πειράματος 2)

  Απαντήσεις ερωτήσεων όγκου

  Εφαρμογή 1

  Να μετρήσετε τον όγκο του υγρού.

  Λύση

  Εφαρμογή 2

  Να μετρήσετε τον όγκο της πλαστελίνης.

  Λύση

   


  “Εργαστηριακός Οδηγός Β’ Γυμνασίου” – Εργαστηριακές Ασκήσεις 3&4

  1. Τι ονομάζουμε πυκνότητα ενός σώματος; (ορισμός+τύπος)
  2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης της πυκνότητας;
  3. Από τι εξαρτάται η πυκνότητα ενός σώματος; Εξαρτάται από τη μάζα; Από τον όγκο;
  4. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο και ένα δοχείο με υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του υγρού. (περιγραφή πειράματος 1)
  5. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο με νερό και ένα στερεό σώμα. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του στερεού. (περιγραφή πειράματος 2)

  Απαντήσεις ερωτήσεων πυκνότητας

  Εφαρμογή 1

  Μετράμε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου και τη βρίσκουμε7,2γραμμάρια. Το βυθίζουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο της εικόνας, που μετράει σε ml. Μπορείτε να υπολογίσετε την πυκνότητα του αντικειμένου και να βρείτε από τι υλικό είναι;

  Λύση

  ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Υλικό Πυκνότητα (g/ml)
  Φελλός 0,25
  Οινόπνευμα 0,8
  Ελαιόλαδο 0,9
  Πάγος 0,92
  Νερό 1
  Τσιμέντο 2,4
  Αλουμίνιο 2,7
  Σίδηρος 7,8
  Μόλυβδος 11,30
  Υδράργυρος 13,6
  Χρυσός 19,3

  Άλλες λυμένες ασκήσεις πυκνότητας


   

   

   

   

  Μέτρηση Όγκου

  Στη Φυσική Α Γυμνασίου, μαθαίνουμε να μετράμε τον όγκο υγρού και στερεού σώματος με την Εργαστηριακή Άσκηση 2 του εργαστηριακού Οδηγού της Β Γυμνασίου.

  Μάθημα 4. Μέτρηση Όγκου

  Εργαστηριακός Οδηγός Β’ Γυμνασίου – Εργαστηριακή Άσκηση 2

  Θεωρία

  Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία

  Όγκος

  Όγκο ενός σώματος ονομάζουμε το πόσο χώρο καταλαμβάνει.

  Μονάδα μέτρησης όγκου

  Η διεθνής μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το κυβικό μέτρο (m3).

   Το κυβικό μέτρο είναι ο όγκος ενός κύβου ακμής 1m.

  ** Υποπολλαπλάσια του κυβικού μέτρου είναι τα :

  • Κυβικό δεκατόμετρο : 1 dm3 = 1 L
  • Κυβικό εκατοστόμετρο : 1 cm3 = 1mL
  • Κυβικό χιλιοστόμετρο : 1 mm3


  Ογκομετρικός κύλινδρος

  Για τη μέτρηση του όγκου των υγρών χρησιμοποιούμε τον ογκομετρικό κύλινδρο. Ο ογκομετρικός κύλινδρος είναι ένα βαθμονομημένο κυλινδρικό δοχείο.


  Πείραμα 1

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΠΕΙΡΑΜΑ 1

  Μέτρηση χωρητικότητας δοχείου  (Μέτρηση όγκου υγρού)

  Περιγραφή πειράματος

  Διαθέτουμε ένα δοχείο, έναν ογκομετρικό και υγρό. Για να μετρήσουμε τη χωρητικότητα του δοχείου, το γεμίζουμε με υγρό, κατόπιν το αδειάζουμε στον ογκομετρικό και σημειώνουμε τη στάθμη.  Εφαρμογή

  Διαθέτουμε τους διπλανούς κυλίνδρους διαφορετικής χωρητικότητας. Να βρείτε τον όγκο του κάθε υγρού.

  Λύση


  Πείραμα 2

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΠΕΙΡΑΜΑ 2

  Μέτρηση όγκου στερεού

  Εάν το στερεό έχει γεωμετρικό σχήμα, ο όγκος μετράται από τύπο . Εάν είναι σε μορφή κόκκων ο όγκος μετράται όπως των υγρών. Εάν είναι οποιουδήποτε σχήματος μπορεί να υπολογιστεί με τον ογκομετρικό κύλινδρο:

  Περιγραφή πειράματος

  Διαθέτουμε ένα στερεό και έναν ογκομετρικό κύλινδρο με υγρό. Σημειώνουμε τη στάθμη του υγρού και μετά προσθέτουμε το στερεό και ξανασημειώνουμε τη στάθμη. Ο όγκος του σώματος θα ισούται με τη διαφορά της τελικής μείον την αρχική στάθμη. Κάνουμε τη διαδικασία πέντε φορές και βρίσκουμε το μέσο όρο του όγκου.

  Εφαρμογή

  Υπολογίστε τον όγκο της παρακάτω πέτρας.

  Λύση

  Video