Αρχείο ετικέτας φορτίο

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Ερώτηση 4

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Α. Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα γιατί αποτελούνται από ίσους αριθμούς πρωτονίων και ηλεκτρονίων πουΒ. Η φόρτιση με τριβή επιτυγχάνεται με μεταφοράΓ. Τρίβουμε ισχυρά μια ράβδο από εβονίτη με ένα μεταξωτό ή μάλλινο ύφασμα. Το φορτίο που θα αποκτήσει η ράβδος είναι: 

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Ερώτηση 3

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α. Μεταξύ δύο φορτισμένων σωμάτων ασκείται είτε δύναμη είτε δύναμη. Δύο φορτισμένα σώματα αλληλεπιδρούν χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε μεταξύ τους. Η ηλεκτρική δύναμη δρα από

β. Στη φύση εμφανίζονται δύο είδη φορτισμένων σωμάτων, τα και τα φορτισμένα. Δύο φορτισμένα σώματα απωθούνται, ενώ δύο φορτισμένα σώματα έλκονται.

 

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

atom[1]

Το άτομο αποτελείται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια.-Στον πυρήνα βρίσκονται τα πρωτόνια και τα νετρόνια και γύρω του περιφέρονται τα ηλεκτρόνια.
-Τα πρωτόνια έχουν ίση σχεδόν ίση μάζα με τα νετρόνια ενώ τα ηλεκτρόνια έχουν πολύ μικρότερη μάζα.
-Το φορτίο των πρωτονίων είναι  +1,6 \cdot10^{-19} C, των ηλεκτρονίων είναι  -1,6 \cdot10^{-19} C και των νετρονίων 0. Άρα τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα, τα νετρόνια ουδέτερα και τα ηλεκτρόνια αρνητικά φορτισμένα.

 

Στα ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.
Αν ένα άτομο αποβάλει ή προσλάβει ηλεκτρόνια, τότε παύει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και ονομάζεται ιόν.
Η φόρτιση ενός σώματος επιτυγχάνεται με μεταφορά ηλεκτρονίων από τα άτομα ενός σώματος στα άτομα του άλλου.

Αρχή διατήρησης του φορτίου:  Το ολικό φορτίο σε οποιαδήποτε διαδικασία διατηρείται σταθερό. Δηλαδή δε δημιουργείται και δεν εξαφανίζεται ποτέ φορτίο.  q_{o\lambda}= σταθ.
Κβάντωση: Το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένο. Δηλαδή το φορτίο κάθε σώματος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου  e=1,6\cdot 10^{-19}C, που αποτελεί το κβάντο φορτίου.  q=Ne ή  q=-Ne

Προτεινόμενες εργασίες βιβλίου

Ερώτηση 4Α,Β, 8Α σελ.29  Εφαρμογή 11 σελ.31

Ιδιότητες φορτίου: Ερώτηση 8Β,9,10 σελ.30  Εφαρμογή 23 σελ.32 Άσκηση 3 (για q=3,2μC) σελ. 32

 

1.2 Ηλεκτρικό φορτίο

Το ηλεκτρικό φορτίο συμβολίζεται με q και μας δείχνει πόσο ηλεκτρισμένο είναι ένα σώμα. Υπάρχουν δύο είδη φορτίου α) το θετικό και β) το αρνητικό φορτίο. Τα ομώνυμα φορτισμένα σώματα απωθούνται και τα ετερώνυμα φορτισμένα σώματα έλκονται.

Στις ακόλουθες προσομοιώσεις πιάστε τις ράβδους και μετακινήστε τις για να δείτε πώς συμπεριφέρονται τα φορτισμένα σώματα.

Ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε αντίθετα φορτία

Ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε θετικά φορτία

Ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε αρνητικά φορτία

Μονάδα μέτρησης φορτίου

Μονάδα μέτρησης του φορτίου στο SI είναι το Coulomb. Συμβολίζεται με C.  Επειδή εκφράζει πολύ μεγάλη ποσότητα φορτίου χρησιμοποιούμε τις υποδιαιρέσεις:

1nC=10^{-9}C , 1\mu C=10^{-6}C

Ο σπινθήρας που βλέπουμε να δημιουργείται από τη μηχανή Wimshurst είναι της τάξης του μικροκουλόμπ, ενώ το φορτίου που αποκτά ένας χάρακας που τρίβεται στις σελίδες βιβλίου είναι της τάξης του νανοκουλόμπ.

https://youtu.be/fGJeq0XQVoQ

Το ολικό φορτίο δύο ή περισσότερων φορτίων ισούται με το αλγεβρικό τους άθροισμα.

q_{o\lambda}=q_1+q_2

Προτεινόμενες εργασίες βιβλίου

Ερωτήσεις 3β, 4Γ σελ.29            Εφαρμογή 11 σελ.31

1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

Το 1ο κεφάλαιο της Φυσικής Γ Γυμνασίου μας μιλάει για τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Τα μαθήματα που θα διδαχθούμε είναι τα ακόλουθα:

Επανάληψη

Θεωρία Γ Γυμνασίου: Διαβάστε όλη τη θεωρία του μαθήματος σε περιληπτικά φυλλάδια.

Quiz κεφαλαίου 1: Κάντε το quiz για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης.

Ασκήσεις βιβλίου: 

Πειράματα: Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε πειράματα στατικού ηλεκτρισμού από το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου.