Αρχείο ετικέτας υποκειμενικά χαρακτηριστικά ήχου

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 18

Στη δεύτερη στήλη του πίνακα 5.4 να γράψεις τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου έτσι ώστε να αντιστοιχούν στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της πρώτης στήλης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4
Αντικειμενικό χαρακτηριστικόYποκειμενικό χαρακτηριστικό
α. Συχνότητα
β. Ένταση
γ. Κυματομορφή