Αρχείο ετικέτας Υδροστατική Πίεση

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 3

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Στην εικόνα 3.27 η συνισταμένη των δυνάμεων 4 Ν και 3 Ν: 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 3

Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται ένα μανόμετρο, όργανο με το οποίο μετράμε την υδροστατική πίεση (το p στο σχήμα είναι η ένδειξη της υδροστατικής πίεσης). Στις προτάσεις που ακολουθούν επιλέξτε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 1. Αν αλλάξουμε τον προσανατολισμό της επιφάνειας της μεμβράνης από οριζόντια σε κατακόρυφη διατηρώντας τη στο ίδιο βάθος, τότε η ένδειξη p θα:
 2. Αν διπλασιάσουμε το βάθος στο οποίο τοποθετούμε τη μεμβράνη: τότε η ένδειξη p θα:
 3. Αν αλλάξουμε το υγρό που περιέχεται στο μανόμετρο και τοποθετήσουμε ένα άλλο του οποίου η πυκνότητα είναι το ½ της πυκνότητας του αρχικού υγρού διατηρώντας τη μεμβράνη στο ίδιο βάθος: τότε η ένδειξη p θα:
 4. Αν μεταφέρουμε το δοχείο στην κορυφή του Έβερεστ: τότε η ένδειξη p θα:
 5. Αν τοποθετήσουμε το υγρό σε ένα άλλο δοχείο διαφορετικού σχήματος και προσθέσουμε υγρό έτσι ώστε να βυθίσουμε την επιφάνεια στο ίδιο βάθος: τότε η ένδειξη p θα:
 

 

Κεφάλαιο 4 - Ερώτηση 3

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 3

bkef4-ask3bkef4-dedomena

Δεδομένα
A=100cm^2

h=3m

\rho=1020\frac{kg}{m^3}

g=10\frac{m}{s^2}

Ζητούμενα
F=?

Μετατρέπουμε πρώτα το εμβαδόν στο SI:

\displaystyle A=100cm^2=\frac{100m^2}{10000}=0,01m^2

Η ελάχιστη δύναμη που πρέπει να ασκήσουμε στο πώμα θα είναι ίση με τη δύναμη που θα ασκεί το νερό από την άλλη πλευρά του πώματος, λόγω της υδροστατικής πίεσης*. Για να βρούμε λοιπόν τη δύναμη που ασκεί το νερό θα πρέπει πρώτα, λοιπόν, να υπολογίσουμε την υδροστατική πίεση:

Υδροστατική πίεση σε βάθος 3m:

\displaystyle p_{\upsilon\delta\rho}=\rho g h=1020\frac{kg}{m^3} 10\frac{m}{s^2} 3m = 30600Pa

Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε τη δύναμη που ασκείται στο πώμα από τον τύπο p_{\upsilon\delta\rho}=\frac{F}{A}.

F=p_{\upsilon\delta\rho}\cdot A=30600Pa \cdot 0,01m^2=306N

Άρα η ελάχιστη δύναμη που πρέπει να ασκήσουμε πρέπει να είναι όσο η δύναμη \boxed{F=306N}.

Σημείωση


Στο πώμα ασκούνται:

 • η δύναμη F που ασκούμε εμείς
 • η δύναμη λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης F2 μέσα στο πλοίο
 • η δύναμη F1 που ασκεί η θάλασσα η οποία οφείλεται και στην υδροστατική και στην ατμοσφαιρική πίεση

Fολ=0
F+ F2=F1
F+patmA=(pυδρ+patm)A
F+patmA=pυδρA+patmA
F=pυδρA

Άρα τελικά, αφού υπάρχει ατμοσφαιρική πίεση και από τις δύο πλευρές του πώματος, δεν την υπολογίζουμε.

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 3

Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται ένα μανόμετρο, όργανο με το οποίο μετράμε την υδροστατική πίεση (το p στο σχήμα είναι η ένδειξη της υδροστατικής πίεσης). Στις προτάσεις που ακολουθούν επιλέξτε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 1. Αν αλλάξουμε τον προσανατολισμό της επιφάνειας της μεμβράνης από οριζόντια σε κατακόρυφη διατηρώντας τη στο ίδιο βάθος, τότε η ένδειξη p θα:
 2. Αν διπλασιάσουμε το βάθος στο οποίο τοποθετούμε τη μεμβράνη: τότε η ένδειξη p θα:
 3. Αν αλλάξουμε το υγρό που περιέχεται στο μανόμετρο και τοποθετήσουμε ένα άλλο του οποίου η πυκνότητα είναι το ½ της πυκνότητας του αρχικού υγρού διατηρώντας τη μεμβράνη στο ίδιο βάθος: τότε η ένδειξη p θα:
 4. Αν μεταφέρουμε το δοχείο στην κορυφή του Έβερεστ: τότε η ένδειξη p θα:
 5. Αν τοποθετήσουμε το υγρό σε ένα άλλο δοχείο διαφορετικού σχήματος και προσθέσουμε υγρό έτσι ώστε να βυθίσουμε την επιφάνεια στο ίδιο βάθος: τότε η ένδειξη p θα:
 

Κεφάλαιο 4 - Ερώτηση 3

4.2 Υδροστατική Πίεση

Υδροστατική πίεση είναι η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί και οφείλεται στο βάρος του υγρού πάνω από την επιφάνεια που μας ενδιαφέρει.

Το όργανο μέτρησης της υδροστατικής πίεσης είναι το μανόμετρο. Αποτελείται από μία ελαστική μεμβράνη που βυθίζεται σε ένα υγρό και ένα σωλήνα τύπου U.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα μανόμετρο. Δείτε πώς μεταβάλλεται η πίεση όταν αλλάζει
α) το βάθος της κάψας
β) το είδος του υγρού (δεξί κλικ στο υγρό)
γ) το σχήμα του δοχείου (κλικ στη βάση του)
δ) ο προσανατολισμός της κάψας


Εναλλακτικά, μπορείτε να δοκιμάσετε και αυτή την προσομοίωση:

Υπό πίεση
Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη με

 1. το βάθος από την επιφάνεια του υγρού h
 2. την πυκνότητα του υγρού ρ
 3. την επιτάχυνση της βαρύτητας g

 p=\rho g h

Τα υγρά ασκούν πίεση προς κάθε κατεύθυνση. Δεν έχει σημασία ο προσανατολισμός της επιφάνειας.

Αφού η πίεση αυξάνεται με το βάθος, εάν ανοίξουμε τρύπες σε ένα δοχείο, όσο πιο χαμηλά είναι η τρύπα τόσο πιο μακριά πετάγεται ο πίδακας.
fluids_pressure_depth_relationship
Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων: Δύο σημεία ενός υγρού που ισορροπεί σε συγκοινωνούντα δοχεία έχουν την ίδια πίεση όταν βρίσκονται στο ίδιο βάθος και επίσης η στάθμη είναι η ίδια παντού. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το σχήμα του δοχείου.

Η πίεση στα Α, Β, Γ, Δ, Ε είναι ίδια.

equal-water-pressure-everywhere
Τέλος, εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο με την αρχή συγκοινωνούντων δοχείων.