Αρχείο ετικέτας τρίτος νόμος

3.4 – 3.7 Νόμοι του Νεύτωνα

3.4. 1ος νόμος του Νεύτωνα

Ισχυρισμός Γαλιλαίου

`

Όσο πιο λεία είναι μία επιφάνεια, τόσο λιγότερο αντιστέκεται η τριβή στην κίνηση του σώματος και διανύει μεγαλύτερη απόσταση.

Ένα τέλεια λείο αντικείμενο πάνω σε μία τέλεια λεία επιφάνεια θα μπορούσε να κινείται επ’ άπειρον σε ευθεία γραμμή.

galileo
Ενεργειακό πάρκο Skate: Θεμελιώδες

1ος νόμος του Νεύτωνα

Όταν σε ένα σώμα δεν ασκείται δύναμη ή η συνολική δύναμη που του ασκείται είναι μηδενική, τότε συνεχίζει να παραμένει ακίνητο ή να κινείται ευθύγραμμα ομαλά.

Τα σώματα λοιπόν θέλουν να διατηρήσουν την κινητική τους κατάσταση (την ταχύτητά τους). Αδράνεια είναι η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης.

inertia-coin-tumbler-experiment
inertia-flicked-cardboard-coin-tumbler-experiment
inertia
INERTIA-bike

καλοκαιρινή αδράνεια

3.5. Ισορροπία υλικού σημείου
Λέμε ότι ένα υλικό σημείο ισορροπεί όταν είναι ακίνητο ή όταν κινείται με σταθερή ταχύτητα.

H συνθήκη ισορροπίας ενός υλικού σημείου είναι:

F_{o\lambda}=0

isorropia
3.6. 2ος νόμος του Νεύτωνα
Στις ακόλουθες προσομοιώσεις να μεταβάλετε τη δύναμη για σταθερή μάζα και παρατηρήστε πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα. Στη συνέχεια να μεταβάλετε τη μάζα και παρατηρήστε πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα.

Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά


Επομένως διαπιστώνουμε ότι:

2ος νόμος του Νεύτωνα

Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα ορισμένης μάζας, τόσο πιο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητά του.

Επίσης:

Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα, τόσο δυσκολότερα αλλάζει η ταχύτητα ενός σώματος.

Επομένως, η μάζα είναι το μέτρο της αδράνειας:


Το βάρος σχετίζεται με τη μάζα μέσω της σχέσης

B=mg

όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σώμα. To g μεταβάλλεται από τοόπο σε τόπο. Στη Γη η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι περίπου 10 m/s2

3.7. 3ος νόμος του Νεύτωνα

3ος νόμος του Νεύτωνα

Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σε ένα άλλο (δράση), τότε και το δεύτερο ασκεί δύναμη ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση).Προσοχή: Η δράση και η αντίδραση ασκούνται σε διαφορετικά σώματα, επομένως δεν υπάρχει η έννοια της συνισταμένης τους.

Quiz