Αρχείο ετικέτας ρεύμα

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα

Ορισμός ηλεκτρικού ρεύματος
Οι ηλεκτρικές συσκευές για να λειτουργήσουν πρέπει να τις διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα.  Τι είναι, όμως, το ηλεκτρικό ρεύμα;
electrodomestics

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων, ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων. Μέσα σε ένα μεταλλικό αγωγό τα ηλεκτρόνια κινούνται και λόγω θερμοκρασίας, αλλά αυτή η κίνηση δεν είναι ρεύμα:Η αιτία της κίνησης στο εσωτερικό των αγωγών είναι η παρουσία ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο δημιουργείται ανάμεσα στους πόλους μίας πηγής.

Φορά ηλεκτρικού ρεύματος

Η συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά της κίνησης των θετικών φορτίων. Στους μεταλλικούς αγωγούς, δεν κινούνται θετικά φορτία, αλλά ηλεκτρόνια. Επομένως η πραγματική φορά του ρεύματος είναι η φορά της κίνησης των ηλεκτρονίων.  Η πραγματική φορά, λοιπόν, είναι αντίθετη από τη συμβατική (η οποία έχει επικρατήσει για ιστορικούς λόγους).

Αγωγιμότητα υλικών

Ανάλογα με το αν άγουν το ρεύμα ή όχι, τα υλικά χωρίζονται σε:

img2_5[1]
αγωγούς, οι οποίοι άγουν το ρεύμα

μονωτές, οι οποίοι δεν άγουν το ρεύμα

-ημιαγωγούς, οι οποίοι λειτουργούν άλλοτε ως αγωγοί και άλλοτε ως μονωτές.

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

Για να προσδιορίσουμε εάν ένας αγωγός διαρέεται από ισχυρότερο ή ασθενέστερο ρεύμα ορίσαμε ένα φυσικό μέγεθος, την ένταση ηλεκτρικού ρεύματος:

Ένταση I του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό είναι το πηλίκο του φορτίου q που διέρχεται από μία διατομή του αγωγού σε χρονικό διάστημα t προς το χρονικό, αυτό, διάστημα.

Μαθηματικά εκφρασμένη:    \displaystyle I=\frac{q}{t}

Είναι θεμελιώδες μέγεθος στο SI και η μονάδα μέτρησης της έντασης I στο SI είναι το Ampere. Συμβολίζεται με Α.
Συχνά πολλαπλάσια και υποδιαιρέσεις: 1kΑ=103Α   1mΑ=10-3Α   1μΑ=10-6Α.

Από τη σχέση ορισμού της έντασης, προκύπτει για το Coulomb ότι 1C=1A \cdot1s

Όργανο μέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος

Το όργανο μέτρησης που μετρά την ένταση ηλεκτρικού ρεύματος είναι το αμπερόμετρο. Συχνά ενσωματώνεται σε πολύμετρα. Συνδέεται σε σειρά, δηλαδή παρεμβάλλεται στο κύκλωμα έτσι ώστε το προς μέτρηση ρεύμα να το διαπεράσει.
501-651010000-ammeter[1]

img2_12[1]

Αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος

Τα φαινόμενα που προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίζονται στα

ΘερμικάΗλεκτρομαγνητικάΧημικάΦωτεινά
ilektrikoi-thermosifones
ANEMISTIRAS
batteries-long-sml
lamp

2. Ηλεκτρικό ρεύμα

Το 2ο κεφάλαιο της Γ Γυμνασίου αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τα μαθήματα που θα διδαχθούμε είναι τα ακόλουθα:

Επανάληψη

Θεωρία Γ Γυμνασίου: Διαβάστε όλη τη θεωρία του μαθήματος σε περιληπτικά φυλλάδια.

Quiz κεφαλαίου 2: Κάντε το quiz για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης.

Ασκήσεις βιβλίου: 

 

Κάποιες προσομοιώσεις, από το συνάδελφο Σιτσανλή, που χρησιμοποιήσαμε για να κατανοήσουμε την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι οι ακόλουθες:

ΑγωγοίΜονωτέςΈνταση Ηλεκτρικού ΡεύματοςΤαχύτητα ηλεκτρικού ρεύματοςΝόμος του OhmΣύνδεση αντιστατών σε σειράΠαράλληλη σύνδεση αντιστατών
Αγωγοί
Μονωτές
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

Ταχύτητα ηλεκτρικού ρεύματος
Νόμος του Ohm
Σύνδεση αντιστατών σε σειρά
Παράλληλη σύνδεση αντιστατών