Αρχείο ετικέτας Πυκνότητα

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Ερώτηση 5

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις τη σωστή απάντηση:

 1. Ένα κομμάτι φελλού κόβεται σε δυο ίσα κομμάτια. Η πυκνότητα του κάθε κομματιού είναι: 2. Η διάμετρος του ματιού σου είναι περίπου

 3. Ένα 24ωρο έχει περίπου

 

Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση πυκνότητας υγρού

Εργαστηριακή άσκηση 3

Πραγματοποιούμε το πείραμα της εργαστηριακής άσκησης 3 του Εργαστηριακού Οδηγού της Β Γυμνασίου. Μετράμε τη μάζα ενός άδειου ογκομετρικού 100ml και τη βρίσκουμε 50γραμμάρια. Μετά το γεμίζουμε μέχρι τα 100ml με νερό και ξαναμετράμε τη μάζα και τη βρίσκουμε 150γραμμάρια. Πόση είναι η πυκνότητα του νερού;

Μέτρηση μάζας υγρού

Λύση

Για να υπολογίσουμε τη μάζα του υγρού, πρέπει να αφαιρέσουμε τη μάζα του άδειου ογκομετρικού από τη μάζα του γεμάτου με υγρό ογκομετρικού. Επομένως

m=150g-50g=100g

Ξέροντας τη μάζα (100g) και τον όγκο (100ml) μπορούμε να υπολογίσουμε την πυκνότητα από τον τύπο:

\rho=\frac{m}{V}=\frac{100g}{100ml}=1\frac{g}{ml}

Επομένως η πυκνότητα του νερού είναι 1g/ml.

 

Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση πυκνότητας στερεού 2

Εργαστηριακή άσκηση 4

Πραγματοποιούμε το πείραμα της εργαστηριακής άσκησης 4 του Εργαστηριακού Οδηγού της Β Γυμνασίου. Μετράμε τη μάζα μίας πέτρας και τη βρίσκουμε 50γραμμάρια. Τη βυθίζουμε στο ογκομετρικό δοχείο της εικόνας. Μπορείτε να υπολογίσετε την πυκνότητα του αντικειμένου;

Λύση

Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα ενός στερεού, πρέπει πρώτα να βρούμε τον όγκο του. Αφαιρούμε την τελική μείον την αρχική στάθμη, όπως ξέρουμε για τη μέτρηση όγκου στερεού και βρίσκουμε:

V=80ml-60ml=20ml

Γνωρίζοντας τη μάζα και τον όγκο της πέτρας, υπολογίζουμε την πυκνότητα από τον τύπο της:

\displaystyle \rho=\frac{m}{V}=\frac{50g}{20ml}=2,5\frac{g}{ml}

Άρα η πυκνότητα της πέτρας είναι 2,5g/ml.

Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση πυκνότητας στερεού

Εργαστηριακή άσκηση 4

Πραγματοποιούμε το πείραμα της εργαστηριακής άσκησης 4 του Εργαστηριακού Οδηγού της Β Γυμνασίου. Μετράμε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου και τη βρίσκουμε 7,2γραμμάρια. Το βυθίζουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο της εικόνας, που μετράει σε ml. Μπορείτε να υπολογίσετε την πυκνότητα του αντικειμένου και να βρείτε από τι υλικό είναι;

ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Υλικό Πυκνότητα (g/ml)
Φελλός 0,25
Οινόπνευμα 0,8
Ελαιόλαδο 0,9
Πάγος 0,92
Νερό 1
Τσιμέντο 2,4
Αλουμίνιο 2,7
Σίδηρος 7,8
Μόλυβδος 11,30
Υδράργυρος 13,6
Χρυσός 19,3

Λύση

Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα ενός στερεού, πρέπει πρώτα να βρούμε τον όγκο του. Αφαιρούμε την τελική μείον την αρχική στάθμη, όπως ξέρουμε για τη μέτρηση όγκου στερεού και βρίσκουμε:

V=23ml-20ml=3ml

Γνωρίζοντας τη μάζα και τον όγκο του στερεού, υπολογίζουμε την πυκνότητα από τον τύπο της:

\displaystyle \rho=\frac{m}{V}=\frac{7,2g}{3ml}=2,4\frac{g}{ml}

Άρα η πυκνότητα του σώματος είναι 2,4g/ml. Ανατρέχουμε στον πίνακα πυκνότητας υλικών και βλέπουμε ότι το αντικείμενο είναι από τσιμέντο.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 6

Δεδομένα
m=50g
Ζητούμενα
V=?

\rho=?

Για να βρούμε την πυκνότητα της πέτρας πρέπει να ξέρουμε εκτός από τη μάζα και τον όγκο της. Γι’ αυτό υπολογίζουμε τον όγκο από την εικόνα, αφαιρώντας την αρχική στάθμη από την τελική.

V=80ml-60ml=20ml

Επομένως, υπολογίζω την πυκνότητα από τον τύπο της.

\displaystyle \rho=\frac{m}{V}=\frac{50g}{20ml}=2,5\frac{g}{ml}

Άρα \boxed{\rho=2.5g/ml}

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 5


Όταν ψάχνουμε τη μάζα, υπολογίζουμε m=\rho V

Όταν ψάχνουμε την πυκνότητα, υπολογίζουμε \rho=\frac{m}{V}

Όταν ψάχνουμε τον όγκο, υπολογίζουμε V=\frac{m}{\rho}

Είδος υλικού Μάζα
(g)
Όγκος
(cm3)
Πυκνότητα
(g/cm3)
Ξύλο 150 0,7
Γυαλί 60 24
Χάλυβας 20 8
Πολυστερίνη 7 70
Μόλυβδος 45,6 11,4

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΖΑ (g) ΟΓΚΟΣ (cm3) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (g/cm3) ΥΛΙΚΟ
Κόσμημα Α 26 2,5 10,4 Ασήμι
Ξίφος Α 40 4,8 8,33 Χαλκός
Κόσμημα Β 23 1,2 19,17 Χρυσός
Μαγειρικό σκεύος 60 25,6 2,34 Κεραμικό
Ξίφος Β 64 9,2 6,96 Σίδηρος
Νόμισμα Α 110 15 7,33 Σίδηρος
Νόμισμα Β 31 3,6 8,61 Χαλκός
Νόμισμα Γ 68 8,1 8,4 Χαλκός

Επανάληψη μάζα όγκος πυκνότητα

Επανάληψη για την Α Γυμνασίου, σε μάζα όγκο και πυκνότητα. Για την πυκνότητα Β Γυμνασίου μπορείτε να διαβάσετε “Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους“. Για το πρώτο τετράμηνο της Α Γυμνασίου, θα κάνουμε επανάληψη στα ακόλουθα τρία μαθήματα:

Η θεωρία αυτών των μαθημάτων βρίσκεται στο φυλλάδιο στις παραγράφους 3, 4, 5. Για να εξετάσουμε το βαθμό εμπέδωσης των νέων εννοιών, μπορούμε να κάνουμε το quiz, αφού πρώτα μελετήσουμε τις ακόλουθες επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας και εφαρμογές.

3. Μέτρηση μάζας - βάρους4. Μέτρηση όγκου5. Μέτρηση πυκνότητας

“Η Φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 3

 1. Τι είναι μάζα; Τι είναι βάρος;
 2. Ποια η μονάδα μέτρησης της μάζας; Ποια του βάρους;
 3. Με ποιο όργανο μέτρησης μετράμε τη μάζα; με ποιο το βάρος;
 4. Αλλάζει η μάζα ανάλογα με τον τόπο; Αλλάζει το βάρος;
 5. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
 6. Διαθέτουμε ένα ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες, μία πλαστελίνη και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης . (Περιγραφή πειράματος 1)
 7. Διαθέτουμε ένα ελατήριο, ένα χάρακα και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης του ελατηρίου . (Περιγραφή πειράματος 2)
 8. Διαθέτουμε το ελατήριο του πειράματος 2, ένα χάρακα και μία πλαστελίνη. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης . (Περιγραφή πειράματος 3)
 9. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην επιμήκυνση του ελατηρίου και τη μάζα;
 10. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;

Απαντήσεις ερωτήσεων μάζας-βάρους

Εφαρμογή 1

Να σχεδιάσετε με τις τιμές του παρακάτω πίνακα ένα διάγραμμα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.

ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
0 0
100 5
200 10
300 15
400 20
500 25

Λύση

Εφαρμογή 2

Από το διάγραμμα να υπολογίσετε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου που προκαλεί επιμήκυνση 2εκατοστά.

Λύση

 

Εφαρμογή 3

Να υπολογίσετε το βάρος ενός βαριδίου εάν η μάζα του είναι 150γραμμάρια.

Λύση

“Η Φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 4

 1. Τι είναι ο όγκος ενός σώματος;
 2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης του όγκου; Γνωρίζετε άλλες μονάδες;
 3. Πόσο είναι ένα λίτρο; Πόσο ένα ml;
 4. Με ποιο όργανο μέτρησης μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο;
 5. Διαθέτουμε ένα δοχείο, υγρό και έναν ογκομετρικό κύλινδρο. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της χωρητικότητας του δοχείου . (περιγραφή πειράματος 1)
 6. Διαθέτουμε ένα κομμάτι πλαστελίνης, έναν ογκομετρικό κύλινδρο, νήμα και υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης του όγκου της πλαστελίνης .  (περιγραφή πειράματος 2)

Απαντήσεις ερωτήσεων όγκου

Εφαρμογή 1

Να μετρήσετε τον όγκο του υγρού.

Λύση

Εφαρμογή 2

Να μετρήσετε τον όγκο της πλαστελίνης.

Λύση

 

“Εργαστηριακός Οδηγός Β’ Γυμνασίου” – Εργαστηριακές Ασκήσεις 3&4

 1. Τι ονομάζουμε πυκνότητα ενός σώματος; (ορισμός+τύπος)
 2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης της πυκνότητας;
 3. Από τι εξαρτάται η πυκνότητα ενός σώματος; Εξαρτάται από τη μάζα; Από τον όγκο;
 4. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο και ένα δοχείο με υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του υγρού. (περιγραφή πειράματος 1)
 5. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο με νερό και ένα στερεό σώμα. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του στερεού. (περιγραφή πειράματος 2)

Απαντήσεις ερωτήσεων πυκνότητας

Εφαρμογή 1

Μετράμε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου και τη βρίσκουμε7,2γραμμάρια. Το βυθίζουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο της εικόνας, που μετράει σε ml. Μπορείτε να υπολογίσετε την πυκνότητα του αντικειμένου και να βρείτε από τι υλικό είναι;

Λύση

ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Υλικό Πυκνότητα (g/ml)
Φελλός 0,25
Οινόπνευμα 0,8
Ελαιόλαδο 0,9
Πάγος 0,92
Νερό 1
Τσιμέντο 2,4
Αλουμίνιο 2,7
Σίδηρος 7,8
Μόλυβδος 11,30
Υδράργυρος 13,6
Χρυσός 19,3

Άλλες λυμένες ασκήσεις πυκνότητας

 

 

 

 

Μέτρηση πυκνότητας

Στη Φυσική Α Γυμνασίου, μαθαίνουμε να μετράμε την πυκνότητα υγρού και στερεού σώματος με τις εργαστηριακές Ασκήσεις 3 και 4 του εργαστηριακού Οδηγού της Β Γυμνασίου.

Μάθημα 5. Μέτρηση Πυκνότητας

Εργαστηριακός Οδηγός Β’ Γυμνασίου – Εργαστηριακές Ασκήσεις 3&4

Θεωρία
Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία

Πυκνότητα

Πυκνότητα (ρ ή d) ενός υλικού ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας ενός σώματος από το υλικό αυτό προς τον όγκο του.  

Για να την υπολογίσουμε, αρκεί να διαιρέσουμε τη μάζα του σώματος με τον όγκο του :

\displaystyle \rho=\frac{m}{V}

Από τι εξαρτάται η πυκνότητα;

Η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού κάθε σώματος.

Έτσι δεν εξαρτάται από το σχήμα, το μέγεθος ή την ποσότητά του, αλλά μόνο από το υλικό. Π.χ. Είτε πάρουμε μία σιδηροδοκό είτε ένα ρίνισμα σιδήρου, η πυκνότητα θα είναι η ίδια και χαρακτηριστική του σιδήρου.

Μονάδα μέτρησης πυκνότητας

Αφού μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το κιλό και του όγκου το κυβικό μέτρο, η μονάδα μέτρησης της πυκνότητας θα είναι το ένα κιλό ανά κυβικό μέτρο (1 Kg/m3 ). Άλλες μπορούν να είναι το g/L, g/mL κ.ο.κ.

Πείραμα 1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Υγρού Σώματος

Περιγραφή πειράματος

Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο και ένα δοχείο με υγρό. Για να μετρήσουμε την πυκνότητα του υγρού, μετράμε πρώτα τη μάζα του αφαιρώντας τη μάζα του ογκομετρικού από τη μάζα του ογκομετρικού μαζί με το υγρό. Στη συνέχεια, μετράμε τον όγκο του με τον ογκομετρικό  και τέλος διαιρούμε τη μάζα με τον όγκο.

Εφαρμογή

Μετράμε τη μάζα ενός άδειου ογκομετρικού 100ml και τη βρίσκουμε 50γραμμάρια. Μετά το γεμίζουμε μέχρι τα 100ml με νερό και ξαναμετράμε τη μάζα και τη βρίσκουμε 150γραμμάρια. Πόση είναι η πυκνότητα του νερού;

Λύση

Πείραμα 2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Στερεού Σώματος

Περιγραφή πειράματος

Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο με νερό και ένα στερεό σώμα. Για να μετρήσουμε την πυκνότητα του στερεού, μετράμε τη μάζα του με το ζυγό, μετράμε τον όγκο του με τον ογκομετρικό σημειώνοντας την αρχική και την τελική στάθμη του και στη συνέχεια διαιρούμε τη μάζα με τον όγκο.

Εφαρμογή

Μετράμε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου και τη βρίσκουμε7,2γραμμάρια. Το βυθίζουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο της εικόνας, που μετράει σε ml. Μπορείτε να υπολογίσετε την πυκνότητα του αντικειμένου και να βρείτε από τι υλικό είναι;

Λύση

ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Υλικό Πυκνότητα (g/ml)
Φελλός 0,25
Οινόπνευμα 0,8
Ελαιόλαδο 0,9
Πάγος 0,92
Νερό 1
Τσιμέντο 2,4
Αλουμίνιο 2,7
Σίδηρος 7,8
Μόλυβδος 11,30
Υδράργυρος 13,6
Χρυσός 19,3

Προσομοίωση

Στο παρακάτω πείραμα μπορείτε να μετρήσετε την πυκνότητα των παρακάτω κύβων μετρώντας τη μάζα τους και μετά τον όγκο τους.

 

Ασκήσεις
Quiz
Πρόταση αξιολόγησης από το Σιτσανλή.