Αρχείο ετικέτας Πίεση

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 3

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Στην εικόνα 3.27 η συνισταμένη των δυνάμεων 4 Ν και 3 Ν: 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Εφαρμογή 3

Συμπληρώστε τα ακόλουθα κενά κατάλληλα ώστε να αιτολογούν τις παραπάνω προτάσεις

(α) Οι καμήλες έχουν μεγάλα επίπεδα πέλματα για να έχουν επιφάνεια και άρα να ασκούν πίεση στην άμμο ώστε να μη βυθίζονται.

(β) Οι σκιέρ φορούν χιονοπέδιλα για να έχουν επιφάνεια και άρα να ασκούν πίεση στο χιόνι ώστε να μη βυθίζονται σε αυτό.

(γ) Τα τρακτέρ έχουν φαρδιά λάστιχα για να έχουν επιφάνεια και άρα να ασκούν πίεση στο χώμα ώστε να μη βυθίζονται σε αυτό.

(δ) “Κόβονται” τα δάχτυλά μας όταν σηκώσουμε ένα βαρύ δέμα από το νήμα γιατί το νήμα έχει επιφάνεια και άρα ασκεί πίεση στο χέρι μας και μας κόβει.

(ε) Τα παπούτσια των αθλητών έχουν πέλματα με καρφιά για να έχουν επιφάνεια και άρα να ασκούν πίεση στο έδαφος ώστε να βυθίζονται σε αυτό και να μη γλιστράνε.

(στ) Ένα ακονισμένο μαχαίρι κόβει καλύτερα επειδή έχει επιφάνεια και άρα ασκεί πίεση για να μπει μέσα στο ψωμί και να το κόψει.

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 3

Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται ένα μανόμετρο, όργανο με το οποίο μετράμε την υδροστατική πίεση (το p στο σχήμα είναι η ένδειξη της υδροστατικής πίεσης). Στις προτάσεις που ακολουθούν επιλέξτε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 1. Αν αλλάξουμε τον προσανατολισμό της επιφάνειας της μεμβράνης από οριζόντια σε κατακόρυφη διατηρώντας τη στο ίδιο βάθος, τότε η ένδειξη p θα:
 2. Αν διπλασιάσουμε το βάθος στο οποίο τοποθετούμε τη μεμβράνη: τότε η ένδειξη p θα:
 3. Αν αλλάξουμε το υγρό που περιέχεται στο μανόμετρο και τοποθετήσουμε ένα άλλο του οποίου η πυκνότητα είναι το ½ της πυκνότητας του αρχικού υγρού διατηρώντας τη μεμβράνη στο ίδιο βάθος: τότε η ένδειξη p θα:
 4. Αν μεταφέρουμε το δοχείο στην κορυφή του Έβερεστ: τότε η ένδειξη p θα:
 5. Αν τοποθετήσουμε το υγρό σε ένα άλλο δοχείο διαφορετικού σχήματος και προσθέσουμε υγρό έτσι ώστε να βυθίσουμε την επιφάνεια στο ίδιο βάθος: τότε η ένδειξη p θα:
 

 

Κεφάλαιο 4 - Ερώτηση 3

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 2

Μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό σου θέλετε να βαδίσετε πάνω σε μια λασπώδη επιφάνεια. Να επιλέξετε τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό.

Ο αδελφός σου επιμένει να τοποθετήσετε φαρδιές σανίδες πάνω στις οποίες να βαδίσετε. Η άποψή του:

 

Η (γ) είναι σωστή επιστημονικά, αφού όσο μεγαλώνει η επιφάνεια, τόσο ελαττώνεται η πίεση. Η (α) είναι ορθή από άποψη λογικής και οικιακής οικονομίας αλλά όχι από επιστημονική άποψη.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Ερώτηση 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

 1. Η θέση ενός σώματος καθορίζεται σε σχέση με ένα . Φυσικά μεγέθη τα οποία προσδιορίζονται μόνο από έναν αριθμό ονομάζονται . Αντίθετα, τα μεγέθη (όπως η θέση) που ο προσδιορισμός τους εκτός από το απαιτεί και την κατεύθυνση ονομάζονται , συμβολίζονται με ένα και συμφωνούμε το μήκος του να είναι με το του μεγέθους.
 2. Στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή ορίζουμε ως μέση ταχύτητα του μήκους της διαδρομής που διήνυσε το ένα κινητό σε ορισμένο προς το αυτό. Η ταχύτητα είναι μέγεθος και η μονάδα της στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το , δηλαδή ανά Ορίζουμε τη μέση ταχύτητα με βάση τη μετατόπιση ενός κινητού.
  Διανυσματική μέση ταχύτητα = / διάστημα
  Εφόσον η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος, και η μέση ταχύτητα είναι επίσης διανυσματικό μέγεθος, η κατεύθυνσή της συμπίπτει με την κατεύθυνση της .
 3. Σε κάθε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο είναι γραμμή και το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο είναι μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του .

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

→ Πίεση ονομάζουμε το της δύναμης που ασκείται σε μια επιφάνεια προς το της επιφάνειας αυτής. Μονάδα της πίεσης στο SI είναι N/m2 και ονομάζεται

→ Η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί ονομάζεται πίεση και οφείλεται στην . Η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας ονομάζεται πίεση και οφείλεται στο του αέρα.
Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη α) του από την επιφάνεια του υγρού, β) της του υγρού και γ) της της .
 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 3

Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται ένα μανόμετρο, όργανο με το οποίο μετράμε την υδροστατική πίεση (το p στο σχήμα είναι η ένδειξη της υδροστατικής πίεσης). Στις προτάσεις που ακολουθούν επιλέξτε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 1. Αν αλλάξουμε τον προσανατολισμό της επιφάνειας της μεμβράνης από οριζόντια σε κατακόρυφη διατηρώντας τη στο ίδιο βάθος, τότε η ένδειξη p θα:
 2. Αν διπλασιάσουμε το βάθος στο οποίο τοποθετούμε τη μεμβράνη: τότε η ένδειξη p θα:
 3. Αν αλλάξουμε το υγρό που περιέχεται στο μανόμετρο και τοποθετήσουμε ένα άλλο του οποίου η πυκνότητα είναι το ½ της πυκνότητας του αρχικού υγρού διατηρώντας τη μεμβράνη στο ίδιο βάθος: τότε η ένδειξη p θα:
 4. Αν μεταφέρουμε το δοχείο στην κορυφή του Έβερεστ: τότε η ένδειξη p θα:
 5. Αν τοποθετήσουμε το υγρό σε ένα άλλο δοχείο διαφορετικού σχήματος και προσθέσουμε υγρό έτσι ώστε να βυθίσουμε την επιφάνεια στο ίδιο βάθος: τότε η ένδειξη p θα:
 

Κεφάλαιο 4 - Ερώτηση 3

4.1 Η έννοια της πίεσης

Στις παρακάτω περιπτώσεις, αν ασκείται η ίδια δύναμη, πότε ασκείται μεγαλύτερη πίεση;

 

example1                                 example2

 

Πίεση ονομάζουμε το πηλίκο της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

pressureforcearea               

\displaystyle p=\frac{F}{A}

Η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI είναι το 1 Πασκάλ που ισούται με

1Pa=1\frac{N}{m^2}

Στην παρακάτω εικόνα δοκιμάστε το πώς εξαρτάται η πίεση από την κάθετη δύναμη και το εμβαδό.
Στη συνέχεια αντιστοιχίστε σωστά τις παρακάτω προτάσεις.
Τέλος απαντήστε το παρακάτω quiz.

Ρευστά είναι τα υγρά και τα αέρια και ασκούν πίεση στις επιφάνειες που βρίσκονται σε αυτά.

Υδροστατική πίεση είναι η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί.
Aτμοσφαιρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας.