Αρχείο ετικέτας νετρόνια

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

atom[1]

Το άτομο αποτελείται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια.-Στον πυρήνα βρίσκονται τα πρωτόνια και τα νετρόνια και γύρω του περιφέρονται τα ηλεκτρόνια.
-Τα πρωτόνια έχουν ίση σχεδόν ίση μάζα με τα νετρόνια ενώ τα ηλεκτρόνια έχουν πολύ μικρότερη μάζα.
-Το φορτίο των πρωτονίων είναι  +1,6 \cdot10^{-19} C, των ηλεκτρονίων είναι  -1,6 \cdot10^{-19} C και των νετρονίων 0. Άρα τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα, τα νετρόνια ουδέτερα και τα ηλεκτρόνια αρνητικά φορτισμένα.

 

Στα ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.
Αν ένα άτομο αποβάλει ή προσλάβει ηλεκτρόνια, τότε παύει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και ονομάζεται ιόν.
Η φόρτιση ενός σώματος επιτυγχάνεται με μεταφορά ηλεκτρονίων από τα άτομα ενός σώματος στα άτομα του άλλου.

Αρχή διατήρησης του φορτίου:  Το ολικό φορτίο σε οποιαδήποτε διαδικασία διατηρείται σταθερό. Δηλαδή δε δημιουργείται και δεν εξαφανίζεται ποτέ φορτίο.  q_{o\lambda}= σταθ.
Κβάντωση: Το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένο. Δηλαδή το φορτίο κάθε σώματος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου  e=1,6\cdot 10^{-19}C, που αποτελεί το κβάντο φορτίου.  q=Ne ή  q=-Ne

Προτεινόμενες εργασίες βιβλίου

Ερώτηση 4Α,Β, 8Α σελ.29  Εφαρμογή 11 σελ.31

Ιδιότητες φορτίου: Ερώτηση 8Β,9,10 σελ.30  Εφαρμογή 23 σελ.32 Άσκηση 3 (για q=3,2μC) σελ. 32