Αρχείο ετικέτας Μήκος

Φυσική Α Γυμνασίου – Υπολογισμός μέσης τιμής μήκους

Φύλλο εργασίας 1

Πραγματοποιούμε το πείραμα στο Φύλλο εργασίας 1.  Μετρώντας το θρανίο δέκα φορές πήραμε τις ακόλουθες τιμές:
118,8cm 119cm 119,2cm 120cm 118cm 118,5cm 120cm 119,5 119,5cm και 120cm. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου.

Λύση

Για να βρούμε τη μέση τιμή, δηλαδή το μέσο όρο των μετρήσεων, πρέπει πρώτα να τις προσθέσουμε και μετά να διαιρέσουμε το άθροισμα με τον αριθμό των μετρήσεων. Εδώ, λοιπόν:

Άθροισμα: 118,8+119+ 119,2+120+118+118,5+120+119,5+119,5+120=1192,5 cm

Μέση τιμή: 1192,5/10=119,25cm

Επομένως η μέση τιμή είναι 119,25cm.

Τις παραπάνω πράξεις μπορούσαμε να τις γράψουμε πιο όμορφα ως

\displaystyle M.O.=\frac{118,8+119+119,2+120+118+118,5+120+119,5+119,5+120}{10}cm

\displaystyle M.O.=\frac{1192,5}{10}cm

\displaystyle M.O.=119,25cm

Μήκος (cm)
1η μέτρηση118.8
2η μέτρηση119
4η μέτρηση119.2
4η μέτρηση120
5η μέτρηση118
6η μέτρηση118.5
7η μέτρηση120
8η μέτρηση119.5
9η μέτρηση119.5
10η μέτρηση120
Άθροισμα1192.5
Μέση τιμή119.25