Αρχείο ετικέτας κουλόμπ

1.2 Ηλεκτρικό φορτίο

Το ηλεκτρικό φορτίο συμβολίζεται με q και μας δείχνει πόσο ηλεκτρισμένο είναι ένα σώμα. Υπάρχουν δύο είδη φορτίου α) το θετικό και β) το αρνητικό φορτίο. Τα ομώνυμα φορτισμένα σώματα απωθούνται και τα ετερώνυμα φορτισμένα σώματα έλκονται.

Στις ακόλουθες προσομοιώσεις πιάστε τις ράβδους και μετακινήστε τις για να δείτε πώς συμπεριφέρονται τα φορτισμένα σώματα.

Ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε αντίθετα φορτία

Ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε θετικά φορτία

Ηλεκτρική δύναμη ανάμεσα σε αρνητικά φορτία

Μονάδα μέτρησης φορτίου

Μονάδα μέτρησης του φορτίου στο SI είναι το Coulomb. Συμβολίζεται με C.  Επειδή εκφράζει πολύ μεγάλη ποσότητα φορτίου χρησιμοποιούμε τις υποδιαιρέσεις:

1nC=10^{-9}C , 1\mu C=10^{-6}C

Ο σπινθήρας που βλέπουμε να δημιουργείται από τη μηχανή Wimshurst είναι της τάξης του μικροκουλόμπ, ενώ το φορτίου που αποκτά ένας χάρακας που τρίβεται στις σελίδες βιβλίου είναι της τάξης του νανοκουλόμπ.

https://youtu.be/fGJeq0XQVoQ

Το ολικό φορτίο δύο ή περισσότερων φορτίων ισούται με το αλγεβρικό τους άθροισμα.

q_{o\lambda}=q_1+q_2

Προτεινόμενες εργασίες βιβλίου

Ερωτήσεις 3β, 4Γ σελ.29            Εφαρμογή 11 σελ.31