Αρχείο ετικέτας κενά

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 5


Όταν ψάχνουμε τη μάζα, υπολογίζουμε m=\rho V

Όταν ψάχνουμε την πυκνότητα, υπολογίζουμε \rho=\frac{m}{V}

Όταν ψάχνουμε τον όγκο, υπολογίζουμε V=\frac{m}{\rho}

Είδος υλικού Μάζα
(g)
Όγκος
(cm3)
Πυκνότητα
(g/cm3)
Ξύλο 150 0,7
Γυαλί 60 24
Χάλυβας 20 8
Πολυστερίνη 7 70
Μόλυβδος 45,6 11,4