Αρχείο ετικέτας θερμοκρασία

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται η θερμοκρασία του Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της ενέργειας του αντιστάτη. Επιπλέον όταν η του αντιστάτη γίνεται μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε ενέργεια ( ) θα μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον του. Η ενέργεια αυτή προέρχεται από την ενέργεια.

β. Η αύξηση της ενέργειας ενός αντιστάτη αντίστασης R, όταν από αυτόν διέρχεται σταθερής έντασης (I) και επομένως η ποσότητα της Q που μεταφέρεται από αυτόν προς το περιβάλλον σε χρονικό διάστημα t είναι i) του της του ηλεκτρικού ρεύματος (I) που διαρρέει τον αντιστάτη, ii) της (R) του αντιστάτη και iii) του (t) του ηλεκτρικού ρεύματος από τον αντιστάτη.

γ. Όταν από ένα μεταλλικό αγωγό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ένα μέρος της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρονίων μεταφέρεται στα του μεταλλικού πλέγματος. Η άτακτη κίνηση όλων των δομικών λίθων του αγωγού γίνεται . Η ενέργεια του αγωγού και η του αυξάνονται. Η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων μειώνεται προσωρινά. Όμως, οι δυνάμεις του ηλεκτρικού πεδίου προκαλούν εκ νέου της ταχύτητάς τους και αναπληρώνουν την ενέργειά τους.

 

Φύλλο εργασίας 4 – Μέτρηση θερμοκρασίας

Στη Φυσική Α Γυμνασίου, στο Φύλλο εργασίας 4 στο Φύλλο εργασίας 4 του βιβλίου “Η Φυσική με πειράματα” πραγματοποιούμε μετρήσεις θερμοκρασίας . Παράλληλα, μαθαίνουμε τη θερμοκρασία τήξης και πήξης του νερού και πώς να βαθμονομούμε ένα θερμόμετρο.

Μάθημα 6. Μέτρηση Θερμοκρασίας

«Η Φυσική με πειράματα Α’ Γυμνασίου» – Φύλλο εργασίας 4

Θεωρία

Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια pdf στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία”.

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία είναι το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα.

θερμοκρασία

Η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας που χρησιμοποιούμε είναι ο βαθμός Κελσίου (°C) ή ο Φαρενάιτ (F). Η διεθνής, όμως, μονάδα μέτρησης είναι ο βαθμός Κέλβιν (Κ).

Όργανο μέτρησης είναι το θερμόμετρο.

Απλά είδη θερμομέτρων από το Φωτόδεντρο

Πείραμα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΠΕΙΡΑΜΑ

Βαθμονόμηση θερμόμετρου

Περιγραφή πειράματος

Έχουμε ένα θερμόμετρο οινοπνεύματος με καλυμμένη με ταινία την κλίμακά του, νερό, πάγο και μία εστία θέρμανσης. Για να βαθμονομήσουμε το θερμόμετρο, πρέπει να σχεδιάσουμε πάνω του μία κλίμακα.
Βάζουμε το θερμόμετρο σε πάγο που λιώνει και σημειώνουμε εκεί τους 0°C. Μετά το βάζουμε το νερό στην εστία να βράζει και σημειώνουμε τους 100°C. Τέλος, χωρίζουμε την απόστασή των δύο σημείων σε 100 ίσα τμήματα.
βαθμονόμηση θερμόμετρο

Προσομοίωση

Η ακόλουθη προσομοίωση δείχνει τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για τη βαθμονόημηση του θερμόμετρου, αλλά έχει ένα ήδη βαθμονομημένο θερμόμετρο, οπότε δεν αναπαράγετε το πείραμα του σχολείου, αλλά βλέπετε τι συμβαίνει στις θερμοκρασίες 0 και 100°C.

Σφάλματα

Κατά την ανάγνωση της θερμοκρασίας πρέπει να έχουμε τη στάθμη του θερμομέτρου στο ύψος των ματιών μας και να το κρατάμε σε απόσταση (2η εικόνα). Θα πάρουμε λάθος μέτρηση αν:
α) το κοιτάζουμε από ψηλά: θα μετρήσουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία (3η εικόνα)
β) το κοιτάζουμε από χαμηλά: θα μετρήσουμε μικρότερη θερμοκρασία (4η εικόνα)
γ) το κρατάμε κοντά μας: το σώμα και η ανάσα μας ανεβάζουν τη θερμοκρασία. (1η εικόνα)

Quiz

Πρόταση αξιολόγησης από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.
quiz Φύλλο εργασίας 4