Αρχείο ετικέτας Η μέση τιμή

Φύλλο εργασίας 1 – Μέτρηση μήκους

Μάθημα 1- Μέτρηση Μήκους

“Η Φυσική με πειράματα Α’ Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 1

Στη Φυσική Α Γυμνασίου στο Φύλλο εργασίας 1 του βιβλίου «Η Φυσική με πειράματα», μαθαίνουμε για το μήκος, τη μέτρηση μήκους, τα σφάλματα και τη μέση τιμή.

Θεωρία
Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία

Φυσικά μεγέθη και μονάδες μέτρησης

Μέγεθος ονομάζουμε κάθε ποσότητα που μπορεί να μετρηθεί, όπως το μήκος, η μάζα, ο χρόνος:

Μέτρηση Μήκους
Μέτρηση Μήκους
Μέτρηση Μάζας-Βάρους
Μέτρηση Μάζας-Βάρους
Μέτρηση Χρόνου
Μέτρηση Χρόνου

Μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους είναι η σύγκρισή του με μία μονάδα μέτρησής του.

 

Μήκος

Βασική μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο (1 m).  Πολλαπλάσια και υποδιαιρέσεις του είναι το χιλιόμετρο, δεκατόμετρο, εκατοστόμετρο, χιλιοστόμετρο, μικρόμετρο.

Όργανα μέτρησης του μήκους είναι ο χάρακας, το πτυσσόμενο μέτρο, η μετροταινία, το αποστασιόμετρο laser, το σόναρ κλπ

Χάρακας
Μεζούρα

 

Μετροταινία
Πτυσσόμενο μέτρο
Αποστασιόμετρο laser
sonar

 

Αποστασιόμετρο Laser

Το αποστασιόμετρο laser υπολογίζει το μήκος από το χρόνο που κάνει μία ακτίνα laser να ανακλαστεί και να επιστρέψει πίσω στο όργανο, όπως φαίνεται στην προσομοίωση.

Πείραμα

Περιγραφή πειράματος και σφάλματα

Διαθέτουμε μία μετροταινία και θέλουμε να μετρήσουμε το μήκος ενός θρανίου. Κατά την τοποθέτηση της μετροταινίας προσέχουμε:

α) Να βάλουμε το μηδέν στην αρχή του θρανίου, ούτε πιο πριν ούτε πιο μετά.
β) Να μην υπάρχουν αντικείμενα κάτω από τη μετροταινία.
γ) Να μη συστραφεί η μετροταινία.
δ) Να μην είναι διαγώνια.

μέτρηση μήκους

Γι’ αυτό παίρνουμε πολλές μετρήσεις και βρίσκουμε το μέσο όρο τους, προσθέτοντας όλες τις τιμές και διαιρώντας με τον αριθμό των μετρήσεων.

Γιατί είναι χρήσιμος ο υπολογισμός του μέσου όρου;

Ο υπολογισμός του μέσου όρου (ή αλλιώς μέσης τιμής) είναι χρήσιμος γιατί όσο περισσότερες μετρήσεις έχουμε, τόσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην πραγματική τιμή.

Προσομοίωση

Άσκηση

β) Μετρώντας το θρανίο δέκα φορές πήραμε τις ακόλουθες τιμές:
118,8cm 119cm 119,2cm 120cm 118cm 118,5cm 120cm 119,5 119,5cm και 120cm. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου.

Λύση

Μέτρηση αβγού
Εάν θέλουμε να μετρήσουμε τη μεγάλη διάσταση ενός αβγού χρησιμοποιούμε το παχύμετρο:

Παχύμετρο

 

Εάν δεν έχουμε παχύμετρο, μετράμε τη μεγάλη διάσταση βάζοντας παράλληλα δύο χάρακες στα άκρα του αβγού και μετρώντας την απόστασή τους. Αυτό μπορεί να έχει σφάλμα επειδή δε μπορούμε να κρατήσουμε ακριβώς παράλληλα τους χάρακες.

Την περίμετρο ενός αβγού μπορούμε να τη μετρήσουμε και τυλίγοντας τη μεζούρα περιμετρικά:

Ασκήσεις
α)Πόσο είναι το μήκος της μαύρης γραμμής;

β) Μετρώντας το θρανίο δέκα φορές πήραμε τις ακόλουθες τιμές:
118,8cm 119cm 119,2cm 120cm 118cm 118,5cm 120cm 119,5 119,5cm και 120cm. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου.

Λύση

Quiz
Πρόταση αξιολόγησης από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.