Αρχείο ετικέτας ημιδιαφανή

Φυσική Γ Γυμνασίου – Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 6

Κατάταξε τα παρακάτω σώματα σε διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή:
νερό
αέρας
γυαλί
ξύλο
γαλακτόχρωμο τζάμι
αλουμινόχαρτο
χαρτί
φωτογραφικό φιλμ
έγχρωμο τζάμι