Αρχείο ετικέτας ηλεκτρική δύναμη

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Εφαρμογή 11

Τα σώματα Α, Β, Γ και Δ είναι φορτισμένα. Το Α έλκεται από το Β, το Β έλκεται από το Γ, ενώ τα Γ και Δ απωθούνται μεταξύ τους. Αν γνωρίζουμε ότι το Δ είναι θετικά φορτισμένο, να βρεις το είδος ηλεκτρικού φορτίου των υπολοίπων σωμάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σώμα Είδος φορτίου
Δ Θετικό
Γ επειδή απωθείται από το Δ
Β επειδή έλκεται με το Γ
Α επειδή έλκεται με το Β

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο1 – Ερώτηση 12

Δύο θετικά φορτισμένες σφαίρες τοποθετούνται σε μια ορισμένη απόσταση μεταξύ τους. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

α. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σφαιρών είναι απωστικές.

β. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί η πρώτη σφαίρα στη δεύτερη είναι ίσο με το μέτρο της δύναμης που ασκεί η δεύτερη στην πρώτη.

γ. Όταν αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ των σφαιρών, οι δυνάμεις αυξάνονται.

δ. Όταν μειώσουμε την απόσταση των σφαιρών στο μισό, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.

ε. Όταν διπλασιάσουμε τις αποστάσεις των σφαιρών, οι δυνάμεις παραμένουν σταθερές.

στ. Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο της μιας σφαίρας, οι δυνάμεις διπλασιάζονται.

ζ. Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

α. Τα ομώνυμα φορτία απωθούνται. Αφού είναι δύο θετικές σφαίρες, οι δυνάμεις είναι απωστικές.
β. Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, η δύναμη που ασκεί η πρώτη σφαίρα στη δεύτερη είναι ίσου μέτρου με τη δύναμη που ασκεί η δεύτερη στην πρώτη.
γ. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Άρα όταν η απόσταση μεγαλώνει οι δυνάμεις μικραίνουν.
δ. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Άρα όταν η απόσταση υποδιπλασιάζεται, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.
ε. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Άρα όταν η απόσταση διπλασιάζεται, οι δυνάμεις υποτετραπλασιάζονται.
στ. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι ανάλογη με το γινόμενο των φορτίων των σφαιρών. Άρα όταν το φορτίο της μίας διπλασιάζεται, οι δυνάμεις διπλασιάζονται.
ζ. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι ανάλογη με το γινόμενο των φορτίων των σφαιρών. Άρα όταν διπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Ερώτηση 3

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α. Μεταξύ δύο φορτισμένων σωμάτων ασκείται είτε δύναμη είτε δύναμη. Δύο φορτισμένα σώματα αλληλεπιδρούν χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε μεταξύ τους. Η ηλεκτρική δύναμη δρα από

β. Στη φύση εμφανίζονται δύο είδη φορτισμένων σωμάτων, τα και τα φορτισμένα. Δύο φορτισμένα σώματα απωθούνται, ενώ δύο φορτισμένα σώματα έλκονται.

 

1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη

Ο ηλεκτρισμός είναι η ιδιότητα που έχει το ήλεκτρον (κεχριμπάρι), όταν τριφτεί με μαλλί, να έλκει από απόσταση ελαφρά αντικείμενα.

Ηλεκτρισμένα είναι τα σώματα που εμφανίζουν αυτή την ιδιότητα.

Παιδί με ηλεκτρισμένα μαλλιά  Παιδί τρίβει μπαλόνι σε μωρό

Ηλεκτρική δύναμη είναι η δύναμη που ασκείται μεταξύ των ηλεκτρισμένων σωμάτων. Ασκείται από απόσταση και είναι α) ελκτική ή β) απωστική.
kef01.qxd

Tο ηλεκτρικό εκκρεμές είναι ένα ηλεκτροσκόπιο, δηλαδή χρησιμοποιείται για να διαπιστώσουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο. Αποτελείται από ένα ελαφρύ αντικείμενο δεμένο σε μία κλωστή.
img1_3[1]

Η μαγνητική δύναμη ασκείται από μαγνήτες σε διαφορετικά σώματα (σιδηρομαγνητικά) από την ηλεκτρική.
img1_4[1]

Προτεινόμενες εργασίες βιβλίου

Ερωτήσεις 2,3α σελ.29              Εφαρμογές 1,2 σελ.30,31

1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

Το 1ο κεφάλαιο της Φυσικής Γ Γυμνασίου μας μιλάει για τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Τα μαθήματα που θα διδαχθούμε είναι τα ακόλουθα:

Επανάληψη

Θεωρία Γ Γυμνασίου: Διαβάστε όλη τη θεωρία του μαθήματος σε περιληπτικά φυλλάδια.

Quiz κεφαλαίου 1: Κάντε το quiz για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης.

Ασκήσεις βιβλίου: 

Πειράματα: Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε πειράματα στατικού ηλεκτρισμού από το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου.