Αρχείο ετικέτας ηλέκτριση

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Ερώτηση 4

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Α. Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα γιατί αποτελούνται από ίσους αριθμούς πρωτονίων και ηλεκτρονίων πουΒ. Η φόρτιση με τριβή επιτυγχάνεται με μεταφοράΓ. Τρίβουμε ισχυρά μια ράβδο από εβονίτη με ένα μεταξωτό ή μάλλινο ύφασμα. Το φορτίο που θα αποκτήσει η ράβδος είναι: 

1.4 Τρόποι ηλέκτρισης

Τα σώματα, ανάλογα με το αν διασκορπίζεται ο φορτίο στο εσωτερικό τους, χωρίζονται σε ηλεκτρικούς αγωγούς και μονωτές.

Ηλεκτρικοί αγωγοί ονομάζονται τα σώματα που επιτρέπουν το διασκορπισμό του φορτίου σε όλη τους την έκταση.Τα εξωτερικά ηλεκτρόνια στους μεταλλικούς αγωγούς είναι πολύ χαλαρά συνδεδεμένα με τους πυρήνες, γι’ αυτό ονομάζονται ελεύθερα ηλεκτρόνια. Συχνά αναφέρονται και ως «θάλασσα ηλεκτρονίων» ανάμεσα στα θετικά ιόντα.Τα μέταλλα είναι αγωγοί.
Μονωτές ονομάζονται τα σώματα στα οποία το φορτίο δε διασκορπίζεται αλλά παραμένει στην περιοχή που φορτίσαμε. Το καουτσούκ, το γυαλί, το κερί, το ξύλο, το πλαστικό κλπ είναι μονωτές.
Ηλέκτριση ενός σώματος είναι η διαδικασία να γίνει ηλεκτρισμένο.  Η ηλέκτριση ενός σώματος επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους:Με τριβή, με επαφή και με επαγωγή.

Κάντε κλικ στις εικόνες για να δείτε παραδείγματα ηλέκτρισης.


John Travoltage

Ηλέκτριση με τριβή

Ηλέκτριση με τριβή

Κατά την ηλέκτριση με τριβή μετακινούνται εξωτερικά ηλεκτρόνια από το ένα σώμα στο άλλο λόγω τριβής. (π.χ. από τη γυάλινη ράβδο στο μεταξωτό ύφασμα ή από το μάλλινο ύφασμα στην πλαστική ράβδο).

Εδώ ένα σώμα αποκτά με τριβή αρνητικό φορτίο:

Και εδώ ένα αποκτά θετικό φορτίο:

Ηλέκτριση με επαφή

Ηλέκτριση με επαφή

Κατά την ηλέκτριση με επαφή δε χρειάζεται να τρίψουμε τα σώματα αλλά αρκεί να τα ακουμπήσουμε για να μεταφερθεί φορτίο.

Παρακάτω φαίνεται η ερμηνεία της κίνησης των φύλλων του ηλεκτροσκοπίου.

Ηλέκτριση με επαγωγή

Ηλέκτριση με επαγωγή

Κατά την ηλέκτριση με επαγωγή, αρκεί να πλησιάσουμε ένα φορτισμένο αντικείμενο σε ένα αφόρτιστο (χωρίς επαφή) για να ηλεκτριστεί.

Παρακάτω φαίνεται το πώς έλκει ο φορτισμένος χάρακας έναν αφόρτιστο μονωτή:

Και εδώ πώς έλκει ο φορτισμένος χάρακας μικρά χαρτάκια:

Η διαφορά ανάμεσα στην ηλέκτριση αγωγού και μονωτή φαίνεται στις δύο ακόλουθες προσομοιώσεις: