Αρχείο ετικέτας επαναληπτικές ερωτήσεις

Επαναληψη Φυσικης Γ Γυμνασιου 2019

Λίγο πριν το Λύκειο, ας κάνουμε μία επανάληψη για να εμπεδώσουμε τη Φυσική της Γ Γυμνασίου. Παρακάτω ακολουθεί η εξεταστέα Ύλη για  την εξεταστική περίοδο 2019 για το 2ο Γυμνάσιο Βούλας, οι επαναληπτικές ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτή την ύλη,  καθώς και ένα τυπολόγιο.

Τέλος, δείτε ενδεικτικά παλιά θέματα φυσικής Γ γυμνασίου εδώ.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ερωτήσειςΤυπολόγιο

2ο Γυμνάσιο Βούλας                              Σχ. Έτος 2018-2019

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Γ΄ Τάξης Γυμνασίου 2019

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Ερωτήσεις: 4αβ, 8, 9, 10 σ. 29,30    Εφαρμογή: 23 σ. 32

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα

Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα.

2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εκτός από

 • Ορισμός ηλεκτρικής τάσης/διαφοράς δυναμικού
 • Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα
 • Προέλευση των ηλεκτρονίων σε ένα κύκλωμα

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα. Μόνο η εισαγωγή και οι ενότητες

 • Αντίσταση διπόλου
 • Νόμος του Ωμ Μέχρι την ενότητα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;»

2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μόνο οι ενότητες:

 • Σύνδεση αντιστατών
 • Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά
 • Παράλληλη σύνδεση αντιστατών

Ερωτήσεις:  1αβγδ, 2αγδ σ.58,59 Εφαρμογή: 5 σ.59

Ασκήσεις: 1,2,4,9,10 σ.61,62

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια

Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή

3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Ερωτήσεις: 3 σ.83 Ασκήσεις: Πινακάκι σ. 82

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις

4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μία ταλάντωση. Μόνο σελ. 91

Ερωτήσεις: 1γδ,2,3β σ.94,95   Ασκήσεις: 1,2 σ.96

Κεφάλαιο 5. Κύματα

Η ενέργεια ταξιδεύει

5.1 Μηχανικά κύματα.

5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος. Μέχρι το τέλος της σελ.102

5.4  Ήχος

5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου

Ερωτήσεις: 1,2,3,4,5,6,7 σ.108,109      Εφαρμογές: 11,13,16,18,19 σ.110

Ασκήσεις: 1,2,3,4,5,6,7,8 σ.111,112

Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

Ύλη από τα φυλλάδια θεωρίας

Η ύλη μπορεί εναλλακτικά να καλυφθεί από τα φυλλάδια θεωρίας. Οι σελίδες που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη είναι οι ακόλουθες:

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου σελ. 1-2

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα σελ. 4

2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα σελ. 5

 • εκτός από τον ορισμό «Ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού»

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα σελ. 6

2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης σελ. 6-7

3.6 Ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος σελ. 8-9

4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μία ταλάντωση σελ. 9

5.1 Μηχανικά κύματα σελ. 10

5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος σελ. 10-11

5.4 Ήχος σελ. 11

5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του Ήχου σελ. 11

1ο κεφάλαιο

1.3

 1. Είναι το άτομο το μικρότερο σωματίδιο στη φύση;
 2. Από ποια υποατομικά σωματίδια αποτελείται το άτομο;
 3. Ποια σωματίδια βρίσκονται στον πυρήνα;
 4. Ποια σχέση έχουν οι μάζες τους;
 5. Πόσο φορτίο έχει το καθένα;
 6. Ποια είναι ίσα με ποια στα ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα;
 7. Τι είναι το ιόν;
 8. Ποια σωματίδια μετακινούνται κατά τη φόρτιση;
 9. Να αναφέρετε τις ιδιότητες του φορτίου.

2ο κεφάλαιο

2.1

 1. Τι ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα; (σ 36)
 2. Γιατί οι αγωγοί άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα; Γιατί οι μονωτές όχι; (σ 36)
 3. Τι είναι οι ημιαγωγοί; (σ 36)
 4. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 37, 38)
 5. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος; Πώς συνδέονται στο κύκλωμα; (σ 38)
 6. Ποια η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια η συμβατική; Να τις σημειώνετε σε ένα κύκλωμα. (σ 38)
 7. Ποια είναι επιγραμματικά τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος; (σ 39)

2.2

 1. Τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα; (σ 39)
 2. Πότε ένα κύκλωμα είναι κλειστό και πότε ανοιχτό; (σ 40)
 3. Τι ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας; (σ. 40) Τι καταναλωτής; (σ. 42)
 4. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της της ηλεκτρικής τάσης; Πώς συνδέονται στο κύκλωμα;
 5. Να σχεδιάζετε ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, λαμπτήρα, αμπερόμετρο, βολτόμετρο. (σ 43)

2.3

 1. Τι είναι η ηλεκτρική αντίσταση ενός διπόλου; (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης, όργανα μέτρησης). (σ 44)
 2. Τι είναι οι αντιστάτες; (σ 45)
 3. Νόμος του Ohm (Διατύπωση, τύπος, γραφική παράσταση). Για ποια δίπολα ισχύει; (Για τους αντιστάτες; Για τους λαμπτήρες; Για τους κινητήρες;) (σ 45, 46)

2.5

 1. Τι ονομάζουμε ισοδύναμη αντίσταση συστήματος αντιστατών; (σ 54)
 2. Πότε λέμε ότι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι α) σε σειρά; β) παράλληλα; (σ 55)
 3. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών:
  α. συνδεδεμένων σε σειρά; (σ 55)
  β. συνδεδεμένων παράλληλα; (σ 56)

3ο κεφάλαιο

3.6

 1. Πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε καταναλωτή; (τύπος, μονάδα μέτρησης) (σ 80)
 2. Τι ονομάζεται ηλεκτρική ισχύς; (Ορισμός, 2 τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 81)
 3. Ποιο φυσικό μέγεθος μετράει η κιλοβατώρα (KWh); (σ 81)

 4ο κεφάλαιο

4.2

 1. Ποια τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας ταλάντωσης; (σ 91)
 2. Τι ονομάζεται περίοδος ταλάντωσης; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
 3. Τι ονομάζεται συχνότητα; (ορισμός, τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
 4. Τι ονομάζεται πλάτος ταλάντωσης; (σ 91)

5ο κεφάλαιο

5.1

 1. Ποιο κύμα ονομάζεται εγκάρσιο και ποιο διάμηκες;
 2. Σε ποια μέσα διαδίδονται τα εγκάρσια κύματα και σε ποια τα διαμήκη;
 3. Τι σχηματισμοί δημιουργούνται σε ένα εγκάρσιο κύμα και τι σε ένα διάμηκες;
 4. Τι κινήσεις κάνουν τα σωματίδια ενός επιφανειακού κύματος;

5.3

 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος;
 2. Τι είναι το μήκος κύματος; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης).
 3. Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της Κυματικής; (ορισμός, τύπος, μονάδα μέτρησης ταχύτητας).
 4. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης; Από τι η συχνότητα και η περίοδος; Από τι το μήκος κύματος;

5.4

 1. Πώς δημιουργούνται τα ηχητικά κύματα; σ 105
 2. Τι είδους κύματα είναι τα ηχητικά κύματα; Πού διαδίδονται; σ 105
 3. Πώς χωρίζονται τα κύματα ανάλογα με τη συχνότητα; σ 105

5.5

 1. Ποια είναι τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου; Με ποια αντικειμεινικά συνδέδονται; σ 16 107 108

Τα φυσικά μεγέθη της Γ Γυμνασίου

Παρακάτω ακολουθούν όλα τα φυσικά μεγέθη που είδαμε στη Γ Γυμνασίου.

Φέτος, εκτός ύλης από το τυπολόγιο είναι ο νόμος Coulomb και ο τύπος ορισμού της τάσης.

Επαναληψη Φυσικης B Γυμνασιου 2019

Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της και αρχίζει η εξεταστική περίοδος. Ακολουθεί, λοιπόν, η εξεταστέα ύλη για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019, επαναληπτικές ερωτήσεις πάνω στην ύλη, αυτή, καθώς και ένα τυπολόγιο με όλα τα φυσικά μεγέθη της Β Γυμνασίου.

Τέλος, δείτε ενδεικτικά παλιά θέματα φυσικής Β γυμνασίου εδώ.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ερωτήσειςΤυπολόγιο

2ο Γυμνάσιο Βούλας                 Σχολικό Έτος 2018-2019

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Β΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις

2.2 Η έννοια της ταχύτητας. Μόνο η εισαγωγή και οι υποενότητες:

 • Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα
 • Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις

3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. Μόνο οι υποενότητες:

 • Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη
 • Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση
 • Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές (κάθετες μόνον) διευθύνσεις.

3.4. Δύναμη και ισορροπία.

3.5. Ισορροπία υλικού σημείου. Εκτός από:

 • «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία»
 • Το παράδειγμα 3.2. (σελ. 54-55)

3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας.

3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση. Εκτός από: «Εφαρμογές».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 4. Πίεση

4.1. Πίεση.

4.2. Υδροστατική πίεση.

4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

 

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια

5.1. Έργο και ενέργεια. Εκτός από:

 • 2 πρώτες παράγραφοι «Η λέξη έργο … με τη μετατόπιση, έργο»
 • «Υπολογισμός έργου σταθερής δύναμης»

5.8. Ισχύς. Εκτός από:

 • «Ισχύς και κίνηση»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

Τη θεωρία μπορείτε να την καλύψετε και από τα φυλλάδια θεωρίας Β Γυμνασίου:

2ο Γυμνάσιο Βούλας                 Σχολικό Έτος 2018-2019

Εξεταστέα Ύλη από Φυλλάδια Θεωρίας

2.2 σελ. 3

3.3 σελ.6

3.4 3.5 3.6 3.7 σελ. 7

4.1, 4.2 σελ. 8

4.5 σελ. 9

5.1 σελ. 10

5.8 σελ. 11

Επαναληπτικές ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΚΙΝΗΣΕΙΣ

2.2

 1. Τι εκφράζει η ταχύτητα; σ 29
 2. Πώς ορίζουμε τη μέση ταχύτητα (στην καθημερινή γλώσσα); (ορισμός + τύπος) σ 29
 3. Ποια η μονάδα μέτρησής της στο SI; σ 29
 4. Μετατροπή m/s σε km/h και αντίστροφα.
 5. Τι ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα; σ. 30

Ερωτήσεις 1ii μισό, 3i,iii σ 38 39 Εφαρμογές 4 σ 39 Ασκήσεις 2,  5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΥΝΑΜΕΙΣ

3.3

 1. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη δύο η περισσότερων δυνάμεων; σ 50
 2. Πως υπολογίζετε το μέτρο της συνισταμένης δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων; σ 50 51
 3. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη στην περίπτωση δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων. σ 50 51

3.4

 1. Τι είναι η αδράνεια; σ 53
 2. Να διατυπώσετε τον 1ο νόμο του Νεύτωνα. σ 53

3.5

 1. Τι ονομάζουμε ισορροπία υλικού σημείου; σ 54
 2. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου; σ 54

3.6

 1. Τι συμβαίνει στην ταχύτητα όταν η ολική δύναμη δεν είναι μηδέν; σ 55
 2. Πώς σχετίζεται η μεταβολή της ταχύτητας με τη μάζα;
 3. Ποια η σχέση μάζας και βάρους (τύπος);

3.7

 1. Να διατυπώσετε τον 3ο νόμο του Νεύτωνα. σ 57

Ερωτήσεις: 4, 5  σ 59 60 Εφαρμογές 10, 16, 17 σ 61

Ασκήσεις: 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15 σ 62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΙΕΣΗ

4.1

 1. Τι ονομάζουμε πίεση; (ορισμός, τύπος) σ 65 66
 1. Ποια η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI; (όνομα, σχέση με Ν) σ 66
 2. Παραδείγματα σχέσης πίεσης επιφάνειας από την καθημερινή ζωή. (εικόνες κλπ)
 3. Ποια σώματα ονομάζουμε ρευστά; Ποιες πιέσεις ρευστών γνωρίζετε; σ 68

4.2

 1. Σε τι οφείλονται οι πιέσεις ρευστών; σ 68 ή 72
 2. Με τι όργανο μετράται η υδροστατική πίεση; σ 68
 3. Να διατυπώσετε το νόμο της υδροστατικής πίεσης. σ 70
 4. Ποια είναι η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων; σ 71

4.5

 1. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιμίδη. (Διατύπωση + τύπος) σ 79
 2. Πού οφείλεται η άνωση; σ 78
 3. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η άνωση και από ποια δεν εξαρτάται; σ 78 79
 4. Ανάμεσα σε δύο όμοιες σιδερένιες σφαίρες, μία κούφια και μία συμπαγή, σε ποια θα ασκείται μεγαλύτερη άνωση;

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5(όχι ε),7 . σ 82 83 Εφαρμογές 1, 3, 8 σ 83 – 85

Ασκήσεις: 2, 3 σελ. 85

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5.1

 1. Τι εκφράζει το έργο; σ 89
 2. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης σε σώμα που μετακινείται κατά τη διεύθυνσή της; σ 90
 3. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του έργου στο SI σ 90 Πώς συνδέεται με το Newton;
 4. Πώς υπολογίζεται το έργο δύναμης με κατεύθυνση α) ίδια με τη μετατόπιση β) αντίθετη με τη μετατόπιση και γ) κάθετη με τη μετατόπιση; σ 91

5.8

 1. Τι μας δείχνει η ισχύς; Πώς ορίζεται;
 2. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ισχύος; Πώς συνδέεται με το Joule;

Ερωτήσεις: 1, 2, 9 σ 109 110 111 Εφαρμογές 1, 2, 3, 15, 16 σ 111 112 Ασκήσεις: 1, 3, 14, 15 σ 112 113.

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!

Το τυπολόγιο που συγκεντρώνει όλα τα φυσικά μεγέθη που είδαμε στη Β Γυμνασίου είναι το ακόλουθο:

Φυσικό μέγεθος

Όνομα

 

Σύμβολο

 

Τύπος ορισμού

 

Μονάδα μέτρησης στο SI

Μονόμετρο/

Διανυσματικό

Μήκος Θεμελιώδες 1 m (μέτρο) Μονόμετρο
Μάζα m Θεμελιώδες 1 kg (κιλό) Μονόμετρο
Χρόνος t Θεμελιώδες 1 s (δευτερόλεπτο) Μονόμετρο
Εμβαδόν A A= ℓ12 1 m2 (Τετραγωνικό μέτρο) Μονόμετρο
Όγκος V V= ℓ123 1 m3 (Κυβικό μέτρο) Μονόμετρο
Πυκνότητα ρ ρ = m/V 1 kg/m3(κιλό ανά κυβ. μέτρο) Μονόμετρο
Μήκος διαδρομής (Μήκος) s 1 m Μονόμετρο
Μέση ταχύτητα -καθ. γλώσσα υμ υμ = s/t 1 m/s Μονόμετρο
Στιγμιαία ταχύτητα -καθ.γλώσσα υ 1 m/s Μονόμετρο
Δύναμη F 1 N (Newton) Διανυσματικό
Επιτάχυνση της βαρύτητας g 1 m/s2 Διανυσματικό
Βάρος (Δύναμη) B B = m g 1 N Διανυσματικό
Τριβή (Δύναμη) T 1 N Διανυσματικό
Πίεση p p = Fκ/A 1 Pa (Pascal) Μονόμετρο
Υδροστατική πίεση (πίεση) p p = ρ g h 1 Pa Μονόμετρο
Άνωση (Δύναμη) A A = ρρευστού g Vβυθ 1 N Διανυσματικό
Ενέργεια Ε 1J (Joule) Μονόμετρο
(Βαρυτική) Δυναμική ενέργεια U U=mgh 1J Μονόμετρο
Κινητική ενέργεια Κ Κ=½mυ2 1J Μονόμετρο
Μηχανική ενέργεια Εμηχ Εμηχ=K+U 1J Μονόμετρο

Επαναληψη Φυσικης Γ Γυμνασιου 2018

Λίγο πριν το Λύκειο, ας κάνουμε μία επανάληψη για να εμπεδώσουμε τη Φυσική της Γ Γυμνασίου. Παρακάτω ακολουθεί η εξεταστέα Ύλη για  την εξεταστική περίοδο 2018 για το 2ο Γυμνάσιο Βούλας, οι επαναληπτικές ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτή την ύλη,  καθώς και ένα τυπολόγιο.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ΕρωτήσειςΤυπολόγιο

2ο Γυμνάσιο Βούλας                              Σχ. Έτος 2017-2018

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Γ΄ Τάξης Γυμνασίου 2018

 

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο
1.5 Νόμος του Coulomb
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο οι ενότητες

 • Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Μονάδα της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος

2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Μόνο η ενότητα

 • Το ηλεκτρικό κύκλωμα και οι αναπαραστάσεις του

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα. Μόνο η εισαγωγή και οι ενότητες

 • Αντίσταση διπόλου
 • Νόμος του Ωμ Μέχρι την ενότητα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;»

2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μόνο οι ενότητες:

 • Σύνδεση αντιστατών
 • Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά
 • Παράλληλη σύνδεση αντιστατών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή
3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις
4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μία ταλάντωση. Μόνο σελ. 91
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 5. Κύματα
Η ενέργεια ταξιδεύει
5.1. Μηχανικά κύματα. Μόνο η ενότητα:

 • Είδη κυμάτων

5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος. Μέχρι το τέλος της σελ.102
5.4  Ήχος
5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 6. Φύση και διάδοση του φωτός
6.2 Διάδοση του φωτός. Μέχρι το τέλος της σελ. 122
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 7. Ανάκλαση του φωτός
7.1 Ανάκλαση του φωτός
7.2 Εικόνες σε καθρέφτες: Είδωλα. Μέχρι το τέλςο της σελ. 131
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 8. Διάθλαση του φωτός
8.1 Διάθλαση του φωτός. Μόνο η ενότητα «Το φως μέσα στην ύλη: Διάθλαση»
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

 

Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

 

Ύλη από τα φυλλάδια θεωρίας

Η ύλη μπορεί εναλλακτικά να καλυφθεί από τα φυλλάδια θεωρίας. Οι σελίδες που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη είναι οι ακόλουθες:

1.5 Νόμος του Coulomb σελ. 3
2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα σελ. 4 από «Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος» έως «αντίθετη από τη συμβατική».
2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα σελ. 5 μόνο το «Αναπαράσταση ηλεκτρικού κυκλώματος»
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα σελ. 6
2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης σελ. 6-7
3.6 Ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος σελ. 8-9
4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μία ταλάντωση σελ. 9
5.1 Μηχανικά κύματα σελ. 10 μόνο τις ενότητες «Εγκάρσιο κύμα», «Διάμηκες κύμα» και «Επιφανειακό κύμα».
5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος σελ. 10-11
5.4 Ήχος σελ. 11
5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του Ήχου σελ. 11
6.2 Διάδοση του φωτός σελ. 12-13
7.1 Ανάκλαση του φωτός σελ. 14
7.2 Εικόνες σε καθρέφτες: Είδωλα σελ. 14
8.1 Διάθλαση του φωτός σελ. 15

Επαναληπτικές ερωτήσεις και ασκήσεις βιβλίου

Αφού τελειώσει η επανάληψη, μπορείτε να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της θεωρίας. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται και οι ερωτήσεις, εφαρμογές και ασκήσεις του βιβλίου που αντιστοιχούν στη φετινή ύλη. Με μαύρα γράμματα είναι οι πιο σημαντικές.

1ο κεφάλαιο

1.5

 1. Να διατυπώσετε το νόμο του Κουλόμπ σ 23 (+τύπος)
 2. Ποια είναι η κατεύθυνση της ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ σημειακών φορτίων; σ 23

Ερωτήσεις: 11α σ 30, Άσκηση 2 σ 32

2ο κεφάλαιο

2.1

 1. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 37, 38)
 2. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος; Πώς συνδέονται; (σ 38)
 3. Ποια η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια η συμβατική; Να τις σημειώνετε σε ένα κύκλωμα. (σ 38)

2.2

 1. Να σχεδιάζετε ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, λαμπτήρα, αμπερόμετρο, βολτόμετρο. (σ 43)

2.3

 1. Ηλεκτρική αντίσταση ενός διπόλου; (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης, όργανα μέτρησης). (σ 44)
 2. Τι είναι οι αντιστάτες; (σ 45)
 3. Νόμος του Ohm (Διατύπωση, τύπος, γραφική παράσταση). (σ 45, 46)

2.5

 1. Τι ονομάζουμε ισοδύναμη αντίσταση συστήματος αντιστατών; (σ 54)
 2. Πότε λέμε ότι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι α) σε σειρά; β) παράλληλα; (σ 55)
 3. Τι σχέση έχει η ένταση που διαρρέει κάθε αντιστάτη σε ένα σύστημα αντιστατών που είναι συνδεδεμένοι α) σε σειρά β) παράλληλα; Τι σχέση έχει η τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη; (σ 55 56)
 4. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών:
  1. συνδεδεμένων σε σειρά; (σ 55)
  2. συνδεδεμένων παράλληλα; (σ 56)

Ερωτήσεις: 1β,2αγδ, 3αβ σ 58 59 Εφαρμογές: 4,5 σ 59 Ασκήσεις: 1,2,4,9,10. σ 61,62.

3ο κεφάλαιο

3.6

 1. Πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε καταναλωτή; (τύπος, μονάδα μέτρησης) (σ 80)
 2. Τι ονομάζεται ηλεκτρική ισχύς; (Ορισμός, 2 τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 81)
 3. Ποιο φυσικό μέγεθος μετράει η κιλοβατώρα (KWh); (σ 81)

Ερωτήσεις: 3 σ 83 Ασκήσεις: 8αβ σ 85 πινακάκι σ 82

4ο κεφάλαιο

4.2

 1. Ποια τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας ταλάντωσης; (σ 91)
 2. Τι ονομάζεται περίοδος ταλάντωσης; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
 3. Τι ονομάζεται συχνότητα; (ορισμός, τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
 4. Τι ονομάζεται πλάτος ταλάντωσης; (σ 91)

Ερωτήσεις: 1γδ,2,3β σ 94,95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

5ο κεφάλαιο

5.1

 1. Ποιο κύμα ονομάζεται εγκάρσιο και ποιο διάμηκες;
 2. Σε ποια μέσα διαδίδονται τα εγκάρσια κύματα και σε ποια τα διαμήκη;
 3. Τι σχηματισμοί δημιουργούνται σε ένα εγκάρσιο κύμα και τι σε ένα διάμηκες;
 4. Τι κινήσεις κάνουν τα σωματίδια ενός επιφανειακού κύματος;

5.3

 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος;
 2. Τι είναι το μήκος κύματος; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης).
 3. Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της Κυματικής; (ορισμός, τύπος, μονάδα μέτρησης ταχύτητας).
 4. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης; Από τι η συχνότητα και η περίοδος; Από τι το μήκος κύματος;

5.4

 1. Πώς δημιουργούνται τα ηχητικά κύματα; σ 105
 2. Τι είδους κύματα είναι τα ηχητικά κύματα; Πού διαδίδονται; σ 105
 3. Πώς χωρίζονται τα κύματα ανάλογα με τη συχνότητα; σ 105

5.5

 1. Ποια είναι τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου; Με ποιά αντικειμεινικά συνδέδονται; σ 16 107 108

Ερωτήσεις: 1β,2,3,4βγδε, 5,6,7 σελ 108 109 Εφαρμογές: 11,13,16, 18, 19 67 σ 110 111 Ασκήσεις: 1,2,3,4,5,6,7,8 σ 111 112

6ο κεφάλαιο

6.2

 1. Τι είναι το ομογενές υλικό μέσο; Πώς διαδίδεται το φως σε ένα ομογενές μέσο; σ 118
 2. Τι είναι η γεωμετρική οπτική; σ 118
 3. Πού διαδίδεται το φως; σ 119
 4. Σε ποιά μέσα διαδίδεται το φως; Πώς χωρίζουμε τα μέσα ανάλογα με το πόσο επιτρέπουν τη διάδοση του φωτός; σ 119
 5. Πότε και πώς σχηματίζεται η σκιά; σ 119 120
 6. Τι είναι η παρασκιά; Πού οφείλεται; σ 120
 7. Πότε παρατηρείται ολική έκλειψη Ηλίου; Πότε παρατηρείται μερική; σ 120 121
 8. Ποιες είναι οι φάσεις της Σελήνης; Πόσο διαρκεί ο σεληνιακός κύκλος; σ 121
 9. Σε ποια φάση της Σελήνης έχουμε έκλειψη Ηλίου; Σε ποια έκλειψη Σελήνης;
 10. Ποια η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο κενό; σ 122
 11. Τι είναι το έτος φωτός; Είναι μονάδα μέτρησης χρόνου ή απόστασης; σ 122

Ερωτήσεις: 1γ, 6,7,8,9,10 σ 124 Ασκήσεις 1,2,3,4,5,6 σ 125 126

7ο κεφάλαιο

7.1

 1. Τι είναι η ανάκλαση του φωτός;
 2. Πότε έχουμε κατοπτρική ανάκλαση και πότε διάχυση;
 3. Να διατυπώσετε τους νόμους της ανάκλασης.
 4. Να σχεδιάζετε τις γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης.

7.2

 1. Τι είναι το είδωλο;
 2. Τι είδους είδωλο σχηματίζεται σε έναν επίπεδο καθρέφτη;

Ερωτήσεις 1αβγδ σ 138 Ασκήσεις 1 σ139

8ο κεφάλαιο

8.1

 1. Τι είναι η διάθλαση του φωτός;
 2. Να διατυπώσετε τους νόμους της διάθλασης.
 3. Τι εννοούμε οπτικά πυκνότερο μέσο;
 4. Να σχεδιάζετε τις γωνίες πρόπτωσης και διάθλασης.

Ερωτήσεις 1αβγ σ 151 Εφαρμογές 14 (χωρίς δείκτη διάθλασης) σ 152

Τα φυσικά μεγέθη της Γ Γυμνασίου

Παρακάτω ακολουθούν όλα τα φυσικά μεγέθη που είδαμε στη Γ Γυμνασίου.

Φέτος, εκτός ύλης είναι από το τυπολόγιο η κβάντωση και ο τύπος ορισμού της τάσης.

Επαναληψη Φυσικης B Γυμνασιου 2018

Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της και αρχίζει η εξεταστική περίοδος. Ακολουθεί, λοιπόν, η εξεταστέα ύλη για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018, επαναληπτικές ερωτήσεις πάνω στην ύλη, αυτή, καθώς και ένα τυπολόγιο με όλα τα φυσικά μεγέθη της Β Γυμνασίου.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ερωτήσειςΤυπολόγιο

2ο Γυμνάσιο Βούλας                 Σχολικό Έτος 2017-2018

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Β΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις

2.2 Η έννοια της ταχύτητας. Μόνο η εισαγωγή και οι υποενότητες:

 • Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα
 • Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις

3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. Μόνο οι υποενότητες:

 • Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη
 • Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση
 • Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές (κάθετες μόνον) διευθύνσεις.

3.4. Δύναμη και ισορροπία.

3.5. Ισορροπία υλικού σημείου. Εκτός από:

 • «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία»
 • Το παράδειγμα 3.2. (σελ. 54-55)

3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας.

3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση. Εκτός από: «Εφαρμογές».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 4. Πίεση

4.1. Πίεση.

4.2. Υδροστατική πίεση.

4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

 

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια

5.2. Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.

5.3. Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της. Μόνο η εισαγωγή και η υποενότητα:

 • Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

Τη θεωρία μπορείτε να την καλύψετε και από τα φυλλάδια θεωρίας Β Γυμνασίου:

2ο Γυμνάσιο Βούλας                 Σχολικό Έτος 2017-2018

Εξεταστέα Ύλη από Φυλλάδια Θεωρίας

2.2 σελ. 3

3.3 σελ.6

3.4 3.5 3.6 3.7 σελ. 7

4.1, 4.2 σελ. 8

4.5 σελ. 9

5.2 σελ. 10

5.3 σελ. 11

Επαναληπτικές ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΚΙΝΗΣΕΙΣ

2.2

 1. Τι εκφράζει η ταχύτητα; σ 29
 2. Πώς ορίζουμε τη μέση ταχύτητα (στην καθημερινή γλώσσα); (ορισμός + τύπος) σ 29
 3. Ποια η μονάδα μέτρησής της στο SI; σ 29
 4. Μετατροπή m/s σε km/h και αντίστροφα.
 5. Τι ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα; σ. 30

Ερωτήσεις 1ii μισό, 3i,iii σ 38 39 Εφαρμογές 4 σ 39 Ασκήσεις 2,  5

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΥΝΑΜΕΙΣ

3.3

 1. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη δύο η περισσότερων δυνάμεων; σ 50
 2. Πως υπολογίζετε το μέτρο της συνισταμένης δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων; σ 50 51
 3. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη στην περίπτωση δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων. σ 50 51

3.4

 1. Τι είναι η αδράνεια; σ 53
 2. Να διατυπώσετε τον 1ο νόμο του Νεύτωνα. σ 53

3.5

 1. Τι ονομάζουμε ισορροπία υλικού σημείου; σ 54
 2. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου; σ 54

3.6

 1. Τι συμβαίνει στην ταχύτητα όταν η ολική δύναμη δεν είναι μηδέν; σ 55
 2. Πώς σχετίζεται η μεταβολή της ταχύτητας με τη μάζα;
 3. Ποια η σχέση μάζας και βάρους (τύπος);

3.7

 1. Να διατυπώσετε τον 3ο νόμο του Νεύτωνα. σ 57

Ερωτήσεις: 4, 5  σ 59 60 Εφαρμογές 2, 10, 16, 17. σ 60 61

Ασκήσεις: 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΙΕΣΗ

4.1

 1. Τι ονομάζουμε πίεση; (ορισμός, τύπος) σ 65 66
 1. Ποια η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI; (όνομα, σχέση με Ν) σ 66
 2. Παραδείγματα σχέσης πίεσης επιφάνειας από την καθημερινή ζωή. (εικόνες κλπ)
 3. Ποια σώματα ονομάζουμε ρευστά; Ποιες πιέσεις ρευστών γνωρίζετε; σ 68

4.2

 1. Σε τι οφείλονται οι πιέσεις ρευστών; σ 68 ή 72
 2. Με τι όργανο μετράται η υδροστατική πίεση; σ 68
 3. Να διατυπώσετε το νόμο της υδροστατικής πίεσης. σ 70
 4. Ποια είναι η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων; σ 71

4.5

 1. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιμίδη. (Διατύπωση + τύπος) σ 79
 2. Πού οφείλεται η άνωση; σ 78
 3. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η άνωση και από ποια δεν εξαρτάται; σ 78 79
 1. Ανάμεσα σε δύο όμοιες σιδερένιες σφαίρες, μία κούφια και μία συμπαγή, σε ποια θα ασκείται μεγαλύτερη άνωση;

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5(όχι ε),7 . σ 82 83 Εφαρμογές 1, 3, 8 σ 83 – 85

Ασκήσεις: 2, 3 σελ. 85

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5.2

 1. Πότε έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια ένα σώμα; σ 93
 2. Με τι ισούται η βαρυτική δυναμική ενέργεια; σ 93
 3. Αναφέρατε άλλες περιπτώσεις δυναμικής ενέργειας. σ 94
 4. Πότε ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια; σ 95
 5. Με τι ισούται η κινητική ενέργεια; σ 96
 6. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο SI; σ96

5.3

 1. Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια; σ 98
 2. Να διατυπώσετε το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. σ 98

Ερωτήσεις: 3, 4, 5 σ 109 110 Εφαρμογές 17,8 σ 111  Ασκήσεις: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 σ 112 113.

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!

Το τυπολόγιο που συγκεντρώνει όλα τα φυσικά μεγέθη που είδαμε στη Β Γυμνασίου είναι το ακόλουθο:

Φυσικό μέγεθος

Όνομα

 

Σύμβολο

 

Τύπος ορισμού

 

Μονάδα μέτρησης στο SI

Μονόμετρο/

Διανυσματικό

Μήκος Θεμελιώδες 1 m (μέτρο) Μονόμετρο
Μάζα m Θεμελιώδες 1 kg (κιλό) Μονόμετρο
Χρόνος t Θεμελιώδες 1 s (δευτερόλεπτο) Μονόμετρο
Εμβαδόν A A= ℓ12 1 m2 (Τετραγωνικό μέτρο) Μονόμετρο
Όγκος V V= ℓ123 1 m3 (Κυβικό μέτρο) Μονόμετρο
Πυκνότητα ρ ρ = m/V 1 kg/m3(κιλό ανά κυβ. μέτρο) Μονόμετρο
Μήκος διαδρομής (Μήκος) s 1 m Μονόμετρο
Μέση ταχύτητα -καθ. γλώσσα υμ υμ = s/t 1 m/s Μονόμετρο
Στιγμιαία ταχύτητα -καθ.γλώσσα υ 1 m/s Μονόμετρο
Δύναμη F 1 N (Newton) Διανυσματικό
Επιτάχυνση της βαρύτητας g 1 m/s2 Διανυσματικό
Βάρος (Δύναμη) B B = m g 1 N Διανυσματικό
Τριβή (Δύναμη) T 1 N Διανυσματικό
Πίεση p p = Fκ/A 1 Pa (Pascal) Μονόμετρο
Υδροστατική πίεση (πίεση) p p = ρ g h 1 Pa Μονόμετρο
Άνωση (Δύναμη) A A = ρρευστού g Vβυθ 1 N Διανυσματικό
Ενέργεια Ε 1J (Joule) Μονόμετρο
(Βαρυτική) Δυναμική ενέργεια U U=mgh 1J Μονόμετρο
Κινητική ενέργεια Κ Κ=½mυ2 1J Μονόμετρο
Μηχανική ενέργεια Εμηχ Εμηχ=K+U 1J Μονόμετρο

 

Επαναληψη Φυσικης Γ Γυμνασιου 2017

Λίγο πριν το Λύκειο, ας κάνουμε μία επανάληψη για να εμπεδώσουμε τη Φυσική της Γ Γυμνασίου. Παρακάτω ακολουθεί η εξεταστέα Ύλη για  την εξεταστική περίοδο 2017 για το 2ο Γυμνάσιο Βούλας, οι επαναληπτικές ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτή την ύλη,  καθώς και ένα τυπολόγιο.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ΕρωτήσειςΑσκήσεις βιβλίουΤυπολόγιο

2ο Γυμνάσιο Βούλας
Σχ. Έτος 2016-2017

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Γ΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο
Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστή
1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία. Εκτός από:

 • «ηλέκτριση με επαγωγή»
 • «ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα.
2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εκτός από:

 • «Η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα»
 • «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα»
 • «Προέλευση των ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωμα».

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα. Εκτός από:

 • «Ο νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»,
 • «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης μεταλλικού αγωγού».
 • το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» έως το τέλος της υποενότητας.

2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εκτός από:

 • «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά»,
 • «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή
3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτός από:

 • «Πειραματική μελέτη φαινομένου Τζάουλ»
 • «Νόμος του Τζάουλ»
 • «Ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ»

3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις
4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μία ταλάντωση. Μόνο σελ. 91, όχι απλό εκκρεμές.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

 

Κεφάλαιο 5. Κύματα
Η ενέργεια ταξιδεύει
5.1. Μηχανικά κύματα
5.2 Κύμα και ενέργεια
5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος. Εκτός από:

 • Απόδειξη της σχέσης υ=λf
 • «Κυματικά φαινόμενα: Ανάκλαση και διάθλαση μηχανκών κυμάτων.»
 • «Ανάκλαση»
 • «Διάθλαση»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

 

Ύλη από τα φυλλάδια θεωρίας

Η ύλη μπορεί εναλλακτικά να καλυφθεί από τα φυλλάδια θεωρίας. Οι σελίδες που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη είναι οι ακόλουθες:

σελ. 1,
σελ. 2,
σελ. 4,
σελ. 5 (όχι από «Ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού» έως «τα άκρα της συσκευής»),
σελ. 6,
σελ. 7(όχι αποδείξεις),
σελ. 8,
σελ. 9, (εκτός από «Περιοδικές κινήσεις» έως «απλή αρμονική ταλάντωση» και από «απλό εκκρεμές» έως «γωνίες εκτροπής») σελ. 11,
σελ. 12 (εκτός από 5.4, 5.5)

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου 2017

1ο κεφάλαιο
1.1
1. Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρισμένα; (σ 11)
2. Τι είναι η ηλεκτρική δύναμη; (σ 11) Είναι δύναμη από επαφή ή από απόσταση; (σ 12)
3. Πόσα είδη ηλεκτρικής δύναμης υπάρχουν; (σ 12)
4. Πώς ξεχωρίζουμε την ηλεκτρική από τη μαγνητική δύναμη; (σ 12)
5. Τι είναι το ηλεκτρικό εκκρεμές; (σ 11)
1.2
6. Πόσα είδη φορτίου υπάρχουν; Πώς τα ονομάζουμε; (σ 13)
7. Ποια φορτισμένα σώματα έλκονται και ποια απωθούνται; (σ 13)
8. Ποια η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο SI; (σ 14) Ποιες υποδιαιρέσεις της γνωρίζετε;
1.3
9. Είναι το άτομο το μικρότερο σωματίδιο στη φύση;
10. Από ποια υποατομικά σωματίδια αποτελείται το άτομο;
11. Ποια σωματίδια βρίσκονται στον πυρήνα;
12. Ποια σχέση έχουν οι μάζες τους;
13. Πόσο φορτίο έχει το καθένα;
14. Ποια είναι ίσα με ποια στα ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα;
15. Τι είναι το ιόν;
16. Ποια σωματίδια μετακινούνται κατά τη φόρτιση;
17. Να αναφέρετε τις ιδιότητες του φορτίου.
1.4
18. Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρικοί αγωγοί; Ποια ηλεκτρικοί μονωτές;
19. Ποιοι τρόποι ηλέκτρισης υπάρχουν;

Ερωτήσεις: 3,4,7,8 σ 29,30 Εφαρμογές: 11,17,23 σ 31 Ασκήσεις: 3(για q=-1,6μC) σ 32

2ο κεφάλαιο
2.1
20. Τι ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα; (σ 36)
21. Γιατί οι αγωγοί άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα; Γιατί οι μονωτές όχι; (σ 36)
22. Τι είναι οι ημιαγωγοί; (σ 36)
23. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 37, 38)
24. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος; Πώς συνδέονται; (σ 38)
25. Ποια η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια η συμβατική; Να τις σημειώνετε σε ένα κύκλωμα. (σ 38)
26. Ποια είναι επιγραμματικά τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος; (σ 39)
2.2
27. Τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα; (σ 39)
28. Πότε ένα κύκλωμα είναι κλειστό και πότε ανοιχτό; (σ 40)
29. Τι ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας; (σ. 40) Τι καταναλωτής; (σ. 42)
30. Να σχεδιάζετε ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, λαμπτήρα, αμπερόμετρο, βολτόμετρο. (σ 43)
2.3
31. Ηλεκτρική αντίσταση ενός διπόλου; (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης, όργανα μέτρησης). (σ 44)
32. Τι είναι οι αντιστάτες; (σ 45)
33. Νόμος του Ohm (Διατύπωση, τύπος, γραφική παράσταση). Για ποια δίπολα ισχύει; (Για τους αντιστάτες; Για τους λαμπτήρες; Για τους κινητήρες;) (σ 45, 46)
2.5 (χωρίς αποδείξεις)
34. Τι ονομάζουμε ισοδύναμη αντίσταση συστήματος αντιστατών; (σ 54)
35. Πότε λέμε ότι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι α) σε σειρά; β) παράλληλα; (σ 55)
36. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών:
a. συνδεδεμένων σε σειρά; (σ 55)
b. συνδεδεμένων παράλληλα; (σ 56)
Ερωτήσεις: 1αβγδ,2αβγδ σ 58 59 Εφαρμογές: 4,5, 10 σ 60 Ασκήσεις: 1, 2,4,9,10. σ 61,62.

3ο κεφάλαιο
3.1
37. Τι είναι το φαινόμενο Τζάουλ;
38. Ονομάστε κάποιες εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ.
39. Τι είναι το βραχυκύκλωμα;
3.6
40. Πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε καταναλωτή; (τύπος, μονάδα μέτρησης) (σ 80)
41. Τι ονομάζεται ηλεκτρική ισχύς; (Ορισμός, 2 τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 81)
42. Ποιο φυσικό μέγεθος μετράει η κιλοβατώρα (KWh); (σ 81)
Ερωτήσεις: 3 σ 83 Ασκήσεις: 8αβ σ 85

4ο κεφάλαιο
4.2
43. Ποια τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας ταλάντωσης; (σ 91)
44. Τι ονομάζεται περίοδος ταλάντωσης; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
45. Τι ονομάζεται συχνότητα; (ορισμός, τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
46. Τι ονομάζεται πλάτος ταλάντωσης; (σ 91)
Ερωτήσεις: 1γδ,2,3αβ σ 94,95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

5ο κεφάλαιο
5.1
47. Πότε δημιουργείται ένα κύμα;
48. Τι είδους ενέργεια μεταφέρουν τα μηχανικά κύματα;
49. Μεταφέρουν ύλη τα μηχανικά κύματα;
50. Ποιο κύμα ονομάζεται εγκάρσιο και ποιο διάμηκες;
51. Σε ποια μέσα διαδίδονται τα εγκάρσια κύματα και σε ποια τα διαμήκη;
52. Τι σχηματισμοί δημιουργούνται σε ένα εγκάρσιο κύμα και τι σε ένα διάμηκες;
53. Τι κινήσεις κάνουν τα σωματίδια ενός επιφανειακού κύματος;
5.2
54. Από που προέρχεται η ενέργεια ενός κύματος;
5.3
55. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος;
56. Τι είναι το μήκος κύματος; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης).
57. Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της Κυματικής; (ορισμός, τύπος, μονάδα μέτρησης ταχύτητας).
58. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης; Από τι η συχνότητα και η περίοδος;
Ερωτήσεις: 1,2,3,4, σελ 108 109 Εφαρμογές: 11,13 σ 110 Ασκήσεις: 1,2,3,5 σ 111

Καλό διάβασμα και καλό καλοκαίρι!

Ερωτήσεις και ασκήσεις από το βιβλίο

Οι σημαντικότερες ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου που αντιστοιχούν στην ύλη είναι οι ακόλουθες:

1ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 3,4,7,8 σ 29,30 Εφαρμογές: 11,17,23 σ 31 Ασκήσεις: 3(για q=-1,6μC) σ 32

2ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1αβγδ,2αβγδ σ 58 59 Εφαρμογές: 4,5, 10 σ 60 Ασκήσεις: 1, 2,4,9,10. σ 61,62.

3ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 3 σ 83 Ασκήσεις: 8αβ σ 85

4ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1γδ,2,3αβ σ 94,95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

5ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1,2,3,4, σελ 108 109 Εφαρμογές: 11,13 σ 110 Ασκήσεις: 1,2,3,5 σ 111

Τα φυσικά μεγέθη της Γ Γυμνασίου

Παρακάτω ακολουθούν όλα τα φυσικά μεγέθη που είδαμε στη Γ Γυμνασίου.

Φέτος, εκτός ύλης είναι από το τυπολόγιο ο νόμος Coulomb και ο τύπος ορισμού της τάσης.

Επαναληψη Φυσικης B Γυμνασιου 2017

Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της και αρχίζει η εξεταστική περίοδος. Ακολουθεί, λοιπόν, η εξεταστέα ύλη για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017, επαναληπτικές ερωτήσεις πάνω στην ύλη, αυτή, καθώς και ένα τυπολόγιο με όλα τα φυσικά μεγέθη της Β Γυμνασίου.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ερωτήσειςΑσκήσεις βιβλίουΤυπολόγιο

2ο Γυμνάσιο Βούλας
Σχολικό Έτος 2016-2017

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Β΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις
2.1 Περιγραφή της κίνησης. Μόνο οι υποενότητες:
• Χρονικό διάστημα
• Τροχιά
2.2 Η έννοια της ταχύτητας. Μόνο η εισαγωγή και οι υποενότητες:
• Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα
• Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις
«Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δυο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης».
3.1. Η έννοια της δύναμης.
3.2. Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο.
3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. Μόνο οι υποενότητες:
• Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη
• Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση
• Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές (κάθετες μόνον) διευθύνσεις.
3.4. Δύναμη και ισορροπία.
3.5. Ισορροπία υλικού σημείου. Εκτός από:
«Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» και το παράδειγμα 3.2. (σελ. 54-55)
3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας.
3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση. Εκτός από: «Εφαρμογές».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια
«Ενέργεια μια θεμελιώδης έννοια της Φυσικής».
5.1 Έργο και ενέργεια. Μόνο οι υποενότητες:
• 3η παράγραφος: «Σήμερα, με την έννοια του έργου»… «από εσένα στα βιβλία»
• Έργο δύναμης
• Από τι εξαρτάται το έργο μίας δύναμης
• Μονάδες έργου
• Περιπτώσεις έργου
5.2. Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.
5.3. Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της. Μόνο η εισαγωγή και η υποενότητα:
• Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

Εξεταστέα Ύλη από Φυλλάδια Θεωρίας

Η ύλη μπορεί να καλυφθεί εναλλακτικά και από τα φυλλάδια θεωρίας. Οι σελίδες που αντιστοιχούν στη φετινή εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθες:

σελ.1(εκτός από Φυσικό μέγεθος, Μέτρηση, Μέτρηση όγκου υγρού, Μέτρηση όγκου στερεού),
σελ.2 (εκτός από γκρι),
σελ.3 (εκτός από γκρι),
σελ.4 (εκτός από Θέση, Μετατόπιση, Χρονική στιγμή),
σελ.5,
σελ.6,
σελ.7(εκτός από «Α. Με τυχαίες διευθύνσεις»),
σελ.8,
σελ.11,
σελ.12.

Επαναληπτικές ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.3
1. Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται θεμελιώδη; (+παραδείγματα) σ. 14
2. Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης στο SI του μήκους, της μάζας, του χρόνου, του εμβαδού και του όγκου; σ. 14-16
3. Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται παράγωγα; (+παραδείγματα) σ 16
4. α)Τι είναι η πυκνότητα; (ορισμός + τύπος)
5. β)Ποια η μονάδα μέτρησής της στο S.I.;
6. γ)Λύση του τύπου ως προς m, V (τριγωνάκι σ. 17)
7. δ)Από τι εξαρτάται η πυκνότητα; Εξαρτάται από τη μάζα; Από τον όγκο; Από το σχήμα; σ. 17
8. ε) Τι έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, ένα καρφί ή μία σιδηροδοκός;
9. Τι είναι το SI; σ 17
Ερωτήσεις: 4, 5i σ.18 Ασκήσεις 3, 4,5,6 σ. 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΚΙΝΗΣΕΙΣ
2.1
10. Τι ονομάζουμε χρονικό διάστημα; Πώς συμβολίζεται και από ποιο τύπο υπολογίζεται; σ 27
11. Ποια η μονάδα μέτρησής του στο SI; σ 27
12. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού;
2.2
13. Τι εκφράζει η ταχύτητα; σ 29
14. Διαφορά μήκους διαδρομής και μετατόπισης. εικόνα 2.13 σ. 29
15. Πώς ορίζουμε τη μέση ταχύτητα (στην καθημερινή γλώσσα); (ορισμός + τύπος) σ 29
16. Ποια η μονάδα μέτρησής της στο SI; σ 29
17. Μετατροπή m/s σε km/h και αντίστροφα.
18. Τι ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα; σ. 30
Ερωτήσεις 1ii μισό, 3i,iii σ 38 39 Εφαρμογές 4 σ 39 Ασκήσεις 2, 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΥΝΑΜΕΙΣ
3.1
19. Τι είναι η αλληλεπίδραση; σ. 44
20. Τι προκαλεί μία δύναμη σε ένα σώμα; σ. 44
21. Ποια η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο SI; σ 46
22. Με ποια όργανα μετράμε τις δυνάμεις; σ 46
23. Τι λέει ο νόμος του Hook; σ 46
24. Η δύναμη είναι μονόμετρο ή διανυσματικό μέγεθος; σ 46
25. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες δυνάμεων; (+παραδείγματα) σ. 45
3.2
26. Τι είναι το βάρος; σ 47
27. Ποια η κατεύθυνση του βάρους; σ 47 Ποια η μονάδα μέτρησής του;
28. Ποια η σχέση του Γήινου βάρους με το σεληνιακό βάρος; σ 48
29. Να σχεδιάζετε το βάρος με διάνυσμα στα σχήματα.
30. Τι είναι η τριβή; σ 48
31. Ποια η κατεύθυνση της τριβής σ48 ; Ποια η μονάδα μέτρησής της;
32. Να τη σχεδιάζετε στα σχήματα.
33. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που να επιθυμούμε ή που να αποφεύγουμε την τριβή.
34. Να σχεδιάζετε τις δυνάμεις στα σχήματα.
3.3
35. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη δύο η περισσότερων δυνάμεων; σ 50
36. Πως υπολογίζω το μέτρο της συνισταμένης δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων; σ 50 51
37. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη στην περίπτωση δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων. σ 50 51
3.4
38. Τι είναι η αδράνεια; σ 53
39. Να διατυπώσετε τον 1ο νόμο του Νεύτωνα. σ 53
3.5
40. Τι ονομάζουμε ισορροπία υλικού σημείου; σ 54
41. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου; σ 54
3.6
42. Τι συμβαίνει στην ταχύτητα όταν η ολική δύναμη δεν είναι μηδέν; σ 55
43. Πώς σχετίζεται η μεταβολή της ταχύτητας με τη μάζα;
44. Ποια η σχέση μάζας και βάρους (τύπος); Ποιες οι διαφορές τους; σ 57
3.7
45. Να διατυπώσετε τον 3ο νόμο του Νεύτωνα. σ 57
Ερωτήσεις: 1, 4, 5 σ 59 60 Εφαρμογές 2,3, 10, 12, 16, 17. σ 60 61
Ασκήσεις: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
5.1
46. Τι εκφράζει το έργο; σ 89
47. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης σε σώμα που μετακινείται κατά τη διεύθυνσή της; σ 90
48. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του έργου στο SI σ 90 Πώς συνδέεται με το Newton;
49. Πότε το έργο είναι θετικό; Πότε αρνητικό; Πότε μηδέν; σ 91
5.2
50. Πότε έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια ένα σώμα; σ 93
51. Με τι ισούται η βαρυτική δυναμική ενέργεια; σ 93
52. Αναφέρατε άλλες περιπτώσεις δυναμικής ενέργειας. σ 94
53. Πότε ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια; σ 95
54. Με τι ισούται η κινητική ενέργεια; σ 96
55. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο SI; σ96
5.3
56. Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια; σ 98
57. Να διατυπώσετε το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. σ 98
Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5 σ 109 110 Εφαρμογές 1,2,7,8 σ 111 Ασκήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 σ 112 113.

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!

 

Ερωτήσεις και ασκήσεις από το βιβλίο

Οι σημαντικότερες ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου που αντιστοιχούν στην ύλη είναι οι ακόλουθες:

1ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 4, 5i σ.18 Ασκήσεις 3, 4,5,6 σ. 19

2ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις 1ii μισό, 3i,iii σ 38 39 Εφαρμογές 4 σ 39 Ασκήσεις 2,  5

3ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1, 4, 5  σ 59 60 Εφαρμογές 2,3, 10, 12, 16, 17. σ 60 61 Ασκήσεις: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15.

5ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5 σ 109 110 Εφαρμογές 1,2,7,8 σ 111  Ασκήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 σ 112 113.

 

Το τυπολόγιο που συγκεντρώνει όλα τα φυσικά μεγέθη που είδαμε στη Β Γυμνασίου είναι το ακόλουθο:

Φυσικό μέγεθος

 

Όνομα

 

 

Σύμβολο

 

 

Τύπος ορισμού

 

 

Μονάδα μέτρησης στο SI

Μήκος Θεμελιώδες 1 m (μέτρο)
Μάζα m Θεμελιώδες 1 kg (κιλό)
Χρόνος t Θεμελιώδες 1 s (δευτερόλεπτο)
Εμβαδόν A A= ℓ12 1 m2 (Τετραγωνικό μέτρο)
Όγκος V V= ℓ123 1 m3 (Κυβικό μέτρο)
Πυκνότητα d d = m/V 1 kg/m3(κιλό ανά κυβ. μέτρο)
Θέση (Μήκος) x 1 m
Μετατόπιση (Μήκος) Δx Δx= x2 – x1 1 m
Μήκος διαδρομής (Μήκος) s 1 m
Χρονική στιγμή (Χρόνος) t 1 s
Χρονικό διάστημα (Χρόνος) Δt Δt = t2 – t1 1 s
Μέση ταχύτητα -καθ. γλώσσα υμ υμ = s/Δt 1 m/s
Στιγμιαία ταχύτητα -καθ.γλώσσα υ 1 m/s
Δύναμη F 1 N (Newton)
Επιτάχυνση της βαρύτητας g 1 m/s2
Βάρος (Δύναμη) B B = m g 1 N
Τριβή (Δύναμη) T 1 N
Πίεση p p = Fκ/A 1 Pa (Pascal)
Υδροστατική πίεση (πίεση) p p = dυγρού g h 1 Pa
Άνωση (Δύναμη) A A = dρευστού g V 1 N
Ενέργεια Ε 1J (Joule)
Έργο W W=F Δx 1J
(Βαρυτική) Δυναμική ενέργεια U U=mgh 1J
Κινητική ενέργεια Κ Κ=½mυ2 1J
Μηχανική ενέργεια Εμηχ Εμηχ=K+U 1J

Σημείωση: Από αυτό το τυπολόγιο, για φέτος, εκτός εξεταστέας ύλης είναι η θέση, η μετατόπιση, η χρονική στιγμή, η πίεση, η υδροστατική πίεση και η άνωση.

Επανάληψη Φυσικής Γ Γυμνασίου 2016

Ήρθε πάλι η στιγμή εκείνη που μένει μόνο μία προσπάθεια για να ευχαριστηθούμε το καλοκαίρι. Παρακάτω θα βρείτε την ύλη των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο  Μαΐου Ιουνίου 2016 και εδώ μπορείτε να βρείτε το τυπολόγιο με όλα τα φυσικά μεγέθη της Γ Γυμασίου.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ερωτήσειςΑσκήσεις βιβλίου
2ο Γυμνάσιο Βούλας
Σχ. Έτος 2015-2016

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Γ΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα.
2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εκτός από: «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα».
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα. Εκτός από:
• «Ο νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»,
• «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης μεταλλικού αγωγού».
• το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» έως το τέλος της υποενότητας.
2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εκτός από:
• «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά»,
• «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις
4.1. Ταλαντώσεις. Εκτός από: υποενότητα «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση».
4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση.
4.3. Ενέργεια και ταλάντωση.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 5. Κύματα
5.1. Μηχανικά κύματα
5.2 Κύμα και ενέργεια
5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος. Εκτός από:
• Απόδειξη της σχέσης υ=λf
• «Κυματικά φαινόμενα: Ανάκλαση και διάθλαση μηχανκών κυμάτων.»
• «Ανάκλαση»
• «Διάθλαση»
5.4 Ήχος
5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

 

Η θεωρία που αντιστοιχεί στην εξεταστέα ύλη υπάρχει στις ακόλουθες σελίδες:

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
2.1. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ σ. 4
2.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ σ. 5
2.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ σ. 6
2.5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ σ. 6

4. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
4.1. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ σ. 9 (εκτός από “απλή αρμονική ταλάντωση¨)
4.2. ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ σ. 9
4.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ σ. 10

5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
5.1. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ σ. 11
5.2. ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σ. 11
5.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ σ. 11
5.4. ΗΧΟΣ σ. 12
5.5. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ σ. 12

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016
2ο κεφάλαιο
2.1
1. Τι ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα; (σ 36)
2. Γιατί οι αγωγοί άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα; Γιατί οι μονωτές όχι; (σ 36)
3. Τι είναι οι ημιαγωγοί; (σ 36)
4. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 37, 38)
5. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος; Πώς συνδέονται; (σ 38)
6. Ποια η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια η συμβατική; Να τις σημειώνετε σε ένα κύκλωμα. (σ 38)
7. Ποια είναι επιγραμματικά τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος; (σ 39)
2.2
8. Τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα; (σ 39)
9. Πότε ένα κύκλωμα είναι κλειστό και πότε ανοιχτό; (σ 40)
10. Τι ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας; (σ. 40) Τι καταναλωτής; (σ. 42)
11. Ηλεκτρική τάση στα άκρα α) πηγής και β) καταναλωτή. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 41, 42)
12. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της τάσης; Πώς συνδέονται; (σ 42)
13. Πόση είναι η ηλεκτρική τάση στα άκρα α) πηγής και β) καταναλωτή όταν δε διαρρέονται από ρεύμα; (σ 42)
14. Να σχεδιάζετε ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, λαμπτήρα, αμπερόμετρο, βολτόμετρο. (σ 43)
2.3
15. Ηλεκτρική αντίσταση ενός διπόλου; (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης, όργανα μέτρησης). (σ 44)
16. Τι είναι οι αντιστάτες; (σ 45)
17. Νόμος του Ohm (Διατύπωση, τύπος, γραφική παράσταση). Για ποια δίπολα ισχύει; (Για τους αντιστάτες; Για τους λαμπτήρες; Για τους κινητήρες;) (σ 45, 46)
2.5 (χωρίς αποδείξεις)
18. Τι ονομάζουμε ισοδύναμη αντίσταση συστήματος αντιστατών; (σ 54)
19. Πότε λέμε ότι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι α) σε σειρά; β) παράλληλα; (σ 55)
20. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών:
a. συνδεδεμένων σε σειρά; (σ 55)
b. συνδεδεμένων παράλληλα; (σ 56)
Ερωτήσεις: 1, 2α,γ,δ σ 59 Εφαρμογές: 4,5,10 σ 60 Ασκήσεις: 2,4,9,10. σ 61,62.

4ο κεφάλαιο
21. Ποιες κινήσεις ονομάζονται περιοδικές; Να αναφέρετε παραδείγματα. (σ 89)
4.1
22. Ποιες κινήσεις ονομάζονται ταλαντώσεις; Να αναφέρετε παραδείγματα. (σ 89)
4.2
23. Ποια τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας ταλάντωσης; (σ 91)
24. Τι ονομάζεται περίοδος ταλάντωσης; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
25. Τι ονομάζεται συχνότητα; (ορισμός, τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
26. Τι ονομάζεται πλάτος ταλάντωσης; (σ 91)
27. Τι είναι το απλό εκκρεμές; (+σχήμα) (σ 92)
28. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς; (σ 92)
4.3
29. Τι είδους ενέργεια έχει όταν ταλαντώνεται το απλό εκκρεμές α) στις ακραίες θέσεις; β) στη θέση ισορροπίας; γ) σε μία ενδιάμεση θέση; (σ 93)
30. Τι ισχύει για το άθροισμα της δυναμικής και της κινητικής ενέργειας σε μία ταλάντωση; (σ 93)
Ερωτήσεις: 1,2,3 σ 94,95 Εφαρμογές: 4,5,7,9 σ 95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

5ο κεφάλαιο
5.1
31. Πότε δημιουργείται κύμα; (σ 98)
32. Ποια κύματα ονομάζονται μηχανικά; Ποια είναι τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά τους; (σ 98)
33. Ποια κύματα ονομάζονται εγκάρσια; Σε ποια μέσα διαδίδονται; (σ 99)
34. Ποια κύματα ονομάζονται διαμήκη; Σε ποια μέσα διαδίδονται; (σ 99)
35. Τι είναι το επιφανειακό κύμα; (σ 100)
5.2
36. Το κύμα μεταφέρει ενέργεια; Αν ναι από που προέρχεται; (σ 101)
37. Το (μηχανικό) κύμα μεταφέρει ύλη; (σ 101)
5.3
38. Ποια είναι τα χαρακτηρηστικά μεγέθη των κυμάτων και ποιες οι μονάδες μέτρησής τους; (σ 101 102)
39. Τι ονομάζουμε μήκος κύματος σε διάμηκες και τι μήκος κύματος σε εγκάρσιο κύμα; (σ 101)
40. Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της κυματικής.( σ 102)
5.4
41. Τι είδους κύματα είναι τα ηχητικά; (σ 104)
42. Ποια ηχητικά κύματα ονομάζονται ήχος, υπόηχοι και υπέρηχοι αντίστοιχα; (σ 105)
43. Σε ποια μέσα διαδίδονται τα ηχητικά κύματα; Πού διαδίδονται πιο γρήγορα; (σ 105)
5.5
44. Ποια είναι τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου; Τι μας δείχνει το καθένα και με ποιο αντικειμενικό χαρακτηριστικό αντιστοιχεί το καθένα; (σ 106-108)
Ερωτήσεις: 1,3, 4, 5, 4, 6, 7 σ 108,109 Εφαρμογές:11, 16, 18, 19 σ 110 111 Ασκήσεις: 1, 3, 5, 7 σ 111

2ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις: 1, 2α,γ,δ σ 59 Εφαρμογές: 4,5,10 σ 60 Ασκήσεις: 2,4,9,10. σ 61,62

4ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις: 1,2,3 σ 94,95 Εφαρμογές: 4,5,7,9 σ 95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

5ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις: 1,3, 4, 5, 4, 6, 7 σ 108,109 Εφαρμογές:11, 16, 18, 19 σ 110 111 Ασκήσεις: 1, 3, 5, 7 σ 111

 

 

Επανάληψη Φυσικής Β’ Γυμνασίου 2016

Ήρθε πάλι η στιγμή εκείνη που μένει μόνο μία προσπάθεια για να ευχαριστηθούμε το καλοκαίρι. Παρακάτω θα βρείτε την ύλη των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο  Μαΐου Ιουνίου 2016 και εδώ μπορείτε να βρείτε το τυπολόγιο με όλα τα φυσικά μεγέθη της Β Γυμασίου.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ΕρωτήσειςΕρωτήσεις - Ασκήσεις βιβλίου

2ο Γυμνάσιο Βούλας

Σχολικό Έτος 2015-2016
Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Β΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις

2.2 Η έννοια της ταχύτητας. Εκτός από: «Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις

«Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δυο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης».

3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. Εκτός από:

 • Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια,
 • Ανάλυση δύναμης.

3.4. Δύναμη και ισορροπία.

3.5. Ισορροπία υλικού σημείου. Εκτός από:

 «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» και το παράδειγμα 3.2. (σελ. 54-55)

3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας.

3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση. Εκτός από: «Εφαρμογές».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

 

Κεφάλαιο 4. Πίεση

4.1. Πίεση.

4.2. Υδροστατική πίεση.

4.3 Ατμοσφαιρική πίεση. Εκτός από: «Μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης»

4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

 

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια

«Ενέργεια μια θεμελιώδης έννοια της Φυσικής».

5.1 Έργο και ενέργεια. Εκτός από:

 • τη δεύτερη παράγραφο (ιστορία της έννοιας του έργου).
 • «Περιπτώσεις έργου»
 • «Β. Δύναμη πλάγια σε σχέση με την μετατόπιση»

5.2. Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.

5.3. Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η διδάσκουσα

 

Κωστοπούλου Ειρήνη

 

Η θεωρία που αντιστοιχεί στην εξεταστέα ύλη υπάρχει στα φυλλάδια στις ακόλουθες σελίδες:

 

2.2. TAXYTHTA   σ. 4

3.3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  σ. 7

3.4. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ       σ. 8

3.5. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ σ. 8

3.6. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ σ. 8

3.7. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ           σ. 8

4.1. ΠΙΕΣΗ             σ. 9

4.2. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ  σ. 9

4.3. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (ΟΧΙ ΣΕΛΙΔΑ 10)               σ. 9

4.5. ΑΝΩΣΗ          σ. 10

5.1. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   σ. 11

5.2. ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ       σ. 11

5.3. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ           σ. 12

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

2.2

  1. Τι μας δείχνει η ταχύτητα; σ 29
  2. α) Πώς ορίζουμε τη μέση ταχύτητα (στην καθημερινή γλώσσα); (ορισμός + τύπος) σ 29

β)Ποια η μονάδα μέτρησής της στο SI; σ 29

  1. Μετατροπή m/s σε km/h και αντίστροφα.
  2. Τι ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα;  σ. 30

Ερωτήσεις 1ii, 3i,ii,iii σ 38 39 Εφαρμογές 3,4 σ 39 Ασκήσεις 2, 5 σ 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΥΝΑΜΕΙΣ

3.3

  1. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη δύο η περισσότερων δυνάμεων;   σ 50
  2. Πως υπολογίζω το μέτρο της συνισταμένης δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων; σ 50 51
  3. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη στην περίπτωση δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων. σ 50 51
  4. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη μεταξύ δύο τυχαίων δυνάμεων με τον κανόνα του παραλληλογράμμου.

3.4

  1. Τι είναι η αδράνεια; σ 53
  2. 1ος νόμος του Νεύτωνα. σ 53

3.5

  1. Τι ονομάζουμε ισορροπία υλικού σημείου; σ 54
  2. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου; σ 54

3.6

  1. Τι συμβαίνει στην ταχύτητα όταν η ολική δύναμη δεν είναι μηδέν (2ος νόμος του Νεύτωνα); σ 55
  2. Πώς σχετίζεται η μεταβολή της ταχύτητας με τη μάζα; σ 56
  3. Ποια η σχέση μάζας και βάρους (τύπος); σ 57

3.7

  1. 3ος νόμος του Νεύτωνα.  σ 57

Ερωτήσεις: 4, 5  σ 59 60 Εφαρμογές 10, 16, 17. σ 60 61

Ασκήσεις: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15 σ 62 63.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΙΕΣΗ

4.1

  1. Τι ονομάζουμε πίεση; (ορισμός, τύπος) σ 65 66
  2. Ποια η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI; (όνομα, σχέση με Ν) σ 66
  3. Παραδείγματα σχέσης πίεσης επιφάνειας από την καθημερινή ζωή. (εικόνες κλπ)
  4. Ποια σώματα ονομάζουμε ρευστά; Ποιες πιέσεις ρευστών γνωρίζετε; σ 68

4.2

  1. Τι είναι η υδροστατική πίεση; σ 68
  2. Σε τι οφείλονται οι πιέσεις ρευστών; σ 68 ή 72
  3. Με τι όργανο μετράται η υδροστατική πίεση; σ 68
  4. Να διατυπώσετε το νόμο της υδροστατικής πίεσης. σ 70
  5. Ποια είναι η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων; σ 71

4.3

  1. Τι είναι η ατμοσφαιρική πίεση; σ 72
  2. Που οφείλεται η ατμοσφαιρική πίεση; σ 72
  3. Πόση είναι η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας; σ 74

4.5

  1. Τι είναι η άνωση; σ 77 Ποια η κατεύθυνσή της;
  2. Πού οφείλεται η άνωση; σ 78
  3. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιμίδη. (Διατύπωση + τύπος) σ 79
  4. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η άνωση και από ποια δεν εξαρτάται; σ 78 79

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5αβγδ,7 . σ 82 83 Εφαρμογές 1, 3, 6, 7, 8 σ 84 85 Ασκήσεις: 2,3, 4α σ 85

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5.1

  1. Τι εκφράζει το έργο; σ 89
  2. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης σε σώμα που μετακινείται κατά τη διεύθυνσή της; σ 90
  3. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του έργου στο SI σ 90 Πώς συνδέεται με το Joule;
  4. Πώς υπολογίζεται το έργο δύναμης με κατεύθυνση α) ίδια με τη μετατόπιση β) αντίθετη με τη μετατόπιση και γ) κάθετη με τη μετατόπιση; σ 91

5.2

  1. Πότε έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια ένα σώμα; σ 93
  2. Με τι ισούται η βαρυτική δυναμική ενέργεια; σ 93
  3. Αναφέρατε άλλες περιπτώσεις δυναμικής ενέργειας. σ 94
  4. Πότε ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια; σ 95
  5. Με τι ισούται η κινητική ενέργεια;  σ 96
  6. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο SI;

5.3

 1. Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια; σ 98
 2. Να διατυπώσετε το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. σ 98

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5 σ 109 110 Εφαρμογές 1, 2 σ 111  Ασκήσεις: 1, 3, 4, 5, 10, 11 σ 85 86.

 

Καλό διάβασμα καλό Πάσχα και σύντομα καλό καλοκαίρι!

Κεφάλαιο 2 σ 38

Ερωτήσεις 1ii, 3i,ii,iii σ 38 39 Εφαρμογές 3,4 σ 39 Ασκήσεις 2, 5 σ 40

Κεφάλαιο 3 σ 59

Ερωτήσεις: 4, 5  σ  60 Εφαρμογές 10, 16, 17. σ 60 61

Ασκήσεις: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15 σ 62 63

Κεφάλαιο 4 σ 82

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5αβγδ,7 . σ 82 83 Εφαρμογές 1, 3, 6, 7, 8 σ 84 85 Ασκήσεις: 2,3, 4α σ 85

Κεφάλαιο 5 σ 109

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5 σ 109 110 Εφαρμογές 1, 2 σ 111  Ασκήσεις: 1, 3, 4, 5, 10, 11 σ 85 86.

Επανάληψη Φυσικής Γ Γυμνασίου 2015

Έφτασε ο καιρός για τις εξετάσεις… Λίγα γραπτά μας χωρίζουνα πό τη θάλασσα, ας δουλέψουμε λίγο για να κάνουμε πιο σοφοί τις βουτιές μας 🙂

Τα θέματα της φυσικής είναι 9, από τα οποία διαλέγετε τα 6.  Εδώ μπορείτε να βρείτε την εξεταστέα ύλη καθώς και ένα συγκεντρωτικό τυπολόγιο και επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας. Οι ερωτήσεις βοηθούν να συστηματοποιήσουμε το διάβασμά μας αλλά δε μπαίνουν αυτούσιες στις εξετάσεις. Στα θέματα μπαίνουν και ερωτήσεις κρίσεως, εξάλλου.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου φαίνονται οι επιλεγμένες ερωτήσεις εφαρμογές και ασκήσεις του βιβλίου που θα πρέπει να μελετήσετε.

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!

Εξεταστέα ΎληΕπαναληπτικές ερωτήσεις

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Γ΄ Τάξης Γυμνασίου

 

 

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

«Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστή»

1.1. Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο.

1.5. Νόμος του Κουλόμπ. Εκτός από: υποενότητα «Έλξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα

2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα.

2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εκτός από: «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα».

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα. Εκτός από:

 • «Ο νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»,
 • «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης μεταλλικού αγωγού».
 • το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» έως το τέλος της υποενότητας.

2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εκτός από:

 • «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά»,
 • «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια

3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις

4.1. Ταλαντώσεις. Εκτός από: υποενότητα «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση».

4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση.

4.3. Ενέργεια και ταλάντωση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015

 

1ο κεφάλαιο

1.1

 1. Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρισμένα; (σ 11)
 2. Τι είναι η ηλεκτρική δύναμη; σ 11 Είναι δύναμη από επαφή ή από απόσταση; (σ 12)
 3. Πόσα είδη ηλεκτρικής δύναμης υπάρχουν; (σ 12)
 4. Πώς ξεχωρίζουμε την ηλεκτρική από τη μαγνητική δύναμη; (σ 12)
 5. Τι είναι το ηλεκτρικό εκκρεμές; (σ 11)

1.2

 1. Πόσα είδη φορτίου υπάρχουν; Πώς τα ονομάζουμε; (σ 13)
 2. Ποια φορτισμένα σώματα έλκονται και ποια απωθούνται; (σ 13)
 3. Ποια η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο SI; (σ 14) Ποιες υποδιαιρέσεις της γνωρίζετε;

1.5

 1. Πώς υπολογίζεται το ολικό ηλεκτρικό φορτίο; σ14
 2. Να διατυπώσετε το νόμο του Κουλόμπ σ 23 (+τύπος)
 3. Ποια είναι η κατεύθυνση της ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ σημειακών φορτίων; σ 23

Ερωτήσεις: 3, 11, 12 σ 29,30 Εφαρμογές: 11 σ 31 Ασκήσεις: 1, 2, 3 σ 32

 

2ο κεφάλαιο

2.1

 1. Τι ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα; (σ 36)
 2. Γιατί οι αγωγοί άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα; Γιατί οι μονωτές όχι; (σ 36)
 3. Τι είναι οι ημιαγωγοί; (σ 36)
 4. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 37, 38)
 5. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος; Πώς συνδέονται; (σ 38)
 6. Ποια η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια η συμβατική; Να τις σημειώνετε σε ένα κύκλωμα. (σ 38)
 7. Ποια είναι επιγραμματικά τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος; (σ 39)

2.2

 1. Τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα; (σ 39)
 2. Πότε ένα κύκλωμα είναι κλειστό και πότε ανοιχτό; (σ 40)
 3. Τι ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας; (σ. 40) Τι καταναλωτής; (σ. 42)
 4. Ηλεκτρική τάση στα άκρα α) πηγής και β) καταναλωτή. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 41, 42)
 5. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της τάσης; Πώς συνδέονται; (σ 42)
 6. Πόση είναι η ηλεκτρική τάση στα άκρα α) πηγής και β) καταναλωτή όταν δε διαρρέονται από ρεύμα; (σ 42)
 7. Να σχεδιάζετε ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, λαμπτήρα, αμπερόμετρο, βολτόμετρο. (σ 43)

2.3

 1. Ηλεκτρική αντίσταση ενός διπόλου; (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης, όργανα μέτρησης). (σ 44)
 2. Τι είναι οι αντιστάτες; (σ 45)
 3. Νόμος του Ohm (Διατύπωση, τύπος, γραφική παράσταση). Για ποια δίπολα ισχύει; (Για τους αντιστάτες; Για τους λαμπτήρες; Για τους κινητήρες;) (σ 45, 46)

2.5 (χωρίς αποδείξεις)

 1. Τι ονομάζουμε ισοδύναμη αντίσταση συστήματος αντιστατών; (σ 54)
 2. Πότε λέμε ότι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι α) σε σειρά; β) παράλληλα; (σ 55)
 3. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών:
  1. συνδεδεμένων σε σειρά; (σ 55)
  2. συνδεδεμένων παράλληλα; (σ 56)

Ερωτήσεις: 1, 2α,γ,δ σ 59 Εφαρμογές: 4,5, 10 σ 60 Ασκήσεις: 2,4,9,10. σ 61,62.

 

 

3ο κεφάλαιο

3.6

 1. Πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε καταναλωτή; (τύπος, μονάδα μέτρησης) (σ 80)
 2. Τι ονομάζεται ηλεκτρική ισχύς; (Ορισμός, 2 τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 81)
 3. Ποιο φυσικό μέγεθος μετράει η κιλοβατώρα (KWh); (σ 81)

Ερωτήσεις: 3 σ 83 Εφαρμογές: 7 σ 84 Ασκήσεις: 8 σ 85

 

4ο κεφάλαιο

 1. Ποιες κινήσεις ονομάζονται περιοδικές; Να αναφέρετε παραδείγματα. (σ 89)

4.1

 1. Ποιες κινήσεις ονομάζονται ταλαντώσεις; Να αναφέρετε παραδείγματα. (σ 89)
 2. Ποια ταλάντωση ονομάζεται απλή αρμονική ταλάντωση; (σ 90)

4.2

 1. Ποια τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας ταλάντωσης; (σ 91)
 2. Τι ονομάζεται περίοδος ταλάντωσης; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
 3. Τι ονομάζεται συχνότητα; (ορισμός, τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
 4. Τι ονομάζεται πλάτος ταλάντωσης; (σ 91)
 5. Τι είναι το απλό εκκρεμές; (+σχήμα) (σ 92)
 6. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς; (σ 92)

4.3

 1. Τι είδους ενέργεια έχει όταν ταλαντώνεται το απλό εκκρεμές α) στις ακραίες θέσεις; β) στη θέση ισορροπίας; γ) σε μία ενδιάμεση θέση; (σ 93)
 2. Τι ισχύει για το άθροισμα της δυναμικής και της κινητικής ενέργειας σε μία ταλάντωση; (σ 93)

Ερωτήσεις: 1,2,3 σ 94,95 Εφαρμογές: 4,5,9 σ 95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

Επανάληψη Φυσικής Β’ Γυμνασίου 2015

Έφτασε ο καιρός για τις εξετάσεις… Λίγα γραπτά μας χωρίζουνα πό τη θάλασσα, ας δουλέψουμε λίγο για να κάνουμε πιο σοφοί τις βουτιές μας 🙂

Τα θέματα της φυσικής είναι 9, από τα οποία διαλέγετε τα 6.  Εδώ μπορείτε να βρείτε την εξεταστέα ύλη καθώς και ένα συγκεντρωτικό τυπολόγιο και επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας. Οι ερωτήσεις βοηθούν να συστηματοποιήσουμε το διάβασμά μας αλλά δε μπαίνουν αυτούσιες στις εξετάσεις. Στα θέματα μπαίνουν και ερωτήσεις κρίσεως, εξάλλου.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου φαίνονται οι επιλεγμένες ερωτήσεις εφαρμογές και ασκήσεις του βιβλίου που θα πρέπει να μελετήσετε.

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!

Εξεταστέα ΎληΕπαναληπτικές ΕρωτήσειςΤυπολόγιο
Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Β΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις
2.2 Η έννοια της ταχύτητας. Εκτός από: «Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις
«Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δυο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης».
3.1. Η έννοια της δύναμης.
3.2. Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο.
3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. Εκτός από:
• Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια,
• Ανάλυση δύναμης.
3.4. Δύναμη και ισορροπία.
3.5. Ισορροπία υλικού σημείου. Εκτός από:
«Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» και το παράδειγμα 3.2. (σελ. 54-55)
3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας.
3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση. Εκτός από: «Εφαρμογές».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 4. Πίεση
4.1. Πίεση.
4.2. Υδροστατική πίεση.
4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια
«Ενέργεια μια θεμελιώδης έννοια της Φυσικής».
5.1 Έργο και ενέργεια. Εκτός από:
• τη δεύτερη παράγραφο (ιστορία της έννοιας του έργου).
• «Περιπτώσεις έργου»
• «Β. Δύναμη πλάγια σε σχέση με την μετατόπιση»
5.2. Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.
5.3. Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ
2.2
1. Τι μας δείχνει η ταχύτητα; σ 29
2. α) Πώς ορίζουμε τη μέση ταχύτητα (στην καθημερινή γλώσσα); (ορισμός + τύπος) σ 29
β)Ποια η μονάδα μέτρησής της στο SI; σ 29
3. Μετατροπή m/s σε km/h και αντίστροφα.
4. Τι ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα; σ. 30
Ερωτήσεις 1ii, 3i,ii,iii σ 38 39 Εφαρμογές 3,4 σ 39 Ασκήσεις 1, 2, 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΥΝΑΜΕΙΣ
3.1
1. α) Τι είναι η δύναμη; σ. 44
β) Ποια η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο SI; σ 46
γ) Με ποια όργανα μετράμε τις δυνάμεις; σ 46
δ) Είναι μονόμετρο ή διανυσματικό μέγεθος; σ 46
2. Πότε λέμε ότι δύο σώματα αλληλεπιδρούν; σ. 44
3. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες που στις οποίες κατατάσσουμε τις δυνάμεις; (+παραδείγματα) σ. 45
4. Τι λέει ο νόμος του Hook; σ 46
5. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να προσδιοριστεί πλήρως ένα διανυσματικό μέγεθος όπως η δύναμη; σ 46
3.2
6. α) Τι είναι το βάρος; σ 47 Είναι μονόμετρο ή διανυσματικό;
β) Ποια η κατεύθυνσή του; Ποια η μονάδα μέτρησής του; σ 47
γ) Ποια η σχέση του Γήινου βάρους με το σεληνιακό βάρος; σ 48
7. Να σχεδιάζετε το βάρος με διάνυσμα στα σχήματα.
8. α) Τι είναι η τριβή; σ 48 Είναι μονόμετρο ή διανυσματικό μέγεθος;
β) Ποια η κατεύθυνσή της; Ποια η μονάδα μέτρησής της;
9. Να τη σχεδιάζετε στα σχήματα.
10. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που να επιθυμούμε ή που να αποφεύγουμε την τριβή (φωτοτυπία)
11. Να σχεδιάζετε τις δυνάμεις στα σχήματα.
3.3
12. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη δύο η περισσότερων δυνάμεων; σ 50
13. Πως υπολογίζω το μέτρο της συνισταμένης δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων; σ 50 51
14. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη στην περίπτωση δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων. σ 50 51
15. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη μεταξύ δύο τυχαίων δυνάμεων με τον κανόνα του παραλληλογράμμου.
3.4
16. Τι είναι η αδράνεια; σ 53
17. 1ος νόμος του Νεύτωνα. σ 53
3.5
18. Τι ονομάζουμε ισορροπία υλικού σημείου; σ 54
19. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου; σ 54
3.6
20. Τι συμβαίνει στην ταχύτητα όταν η ολική δύναμη δεν είναι μηδέν (2ος νόμος του Νεύτωνα); σ 55
21. Πώς σχετίζεται η μεταβολή της ταχύτητας με τη μάζα; σ 56
22. Ποια η σχέση μάζας και βάρους (τύπος); σ 57
3.7
23. 3ος νόμος του Νεύτωνα. σ 57
Ερωτήσεις: 1, 4, 5 σ 59 60 Εφαρμογές 2,3, 10, 16, 17. σ 60 61
Ασκήσεις: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΙΕΣΗ
4.1
1. Τι ονομάζουμε πίεση; (ορισμός, τύπος) σ 65 66
2. Ποια η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI; (όνομα, σχέση με Ν) σ 66
3. Παραδείγματα σχέσης πίεσης επιφάνειας από την καθημερινή ζωή. (εικόνες κλπ)
4. Ποια σώματα ονομάζουμε ρευστά; Ποιες πιέσεις ρευστών γνωρίζετε; σ 68
4.2
5. Σε τι οφείλονται οι πιέσεις ρευστών; σ 68 ή 72
6. Με τι όργανο μετράται η υδροστατική πίεση; σ 68
7. Να διατυπώσετε το νόμο της υδροστατικής πίεσης. σ 70
8. Ποια είναι η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων; σ 71
4.5
9. Τι είναι η άνωση; σ 77 Ποια η κατεύθυνσή της;
10. Πού οφείλεται η άνωση; σ 78
11. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιμίδη. (Διατύπωση + τύπος) σ 79
12. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η άνωση και από ποια δεν εξαρτάται; σ 78 79
Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . σ 82 83 Εφαρμογές 1, 3, 8 σ 83 – 85 Ασκήσεις: 2,3σ 85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
5.1
1. Τι εκφράζει το έργο; σ 89
2. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης σε σώμα που μετακινείται κατά τη διεύθυνσή της; σ 90
3. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του έργου στο SI σ 90 Πώς συνδέεται με το Joule;
4. Πώς υπολογίζεται το έργο δύναμης με κατεύθυνση α) ίδια με τη μετατόπιση β) αντίθετη με τη μετατόπιση και γ) κάθετη με τη μετατόπιση; σ 91
5.2
5. Πότε έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια ένα σώμα; σ 93
6. Με τι ισούται η βαρυτική δυναμική ενέργεια; σ 93
7. Αναφέρατε άλλες περιπτώσεις δυναμικής ενέργειας. σ 94
8. Πότε ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια; σ 95
9. Με τι ισούται η κινητική ενέργεια; σ 96
10. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο SI;
5.3
11. Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια; σ 98
12. Να διατυπώσετε το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. σ 98
Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 5. σ 109 110 Εφαρμογές 1, 2, 3 σ 111 Ασκήσεις: 1, 2,3,4, 5 σ 85-86

Φυσικό μέγεθος Όνομα   Σύμβολο   Τύπος ορισμού   Μονάδα μέτρησης στο SI Πολλαπλάσια – υποδιαιρέσεις της μονάδας μέτρησης  Μονόμετρο/Διανυσματικό
Μήκος Θεμελιώδες 1 m (μέτρο) 1km, 1 dm, 1 cm … Μονόμετρο
Μάζα m Θεμελιώδες 1 kg (κιλό) 1 g, 1 tn … Μονόμετρο
Χρόνος t Θεμελιώδες 1 s (δευτερόλεπτο) 1 h, 1 min … Μονόμετρο
Θερμοκρασία Τ Θεμελιώδες 1 K (Kelvin)   Μονόμετρο
Ένταση ακτινοβολίας I Θεμελιώδες 1 cd (candela) Μονόμετρο
Ένταση ηλ. ρεύματος I Θεμελιώδες 1 A (Ampere) Μονόμετρο
Ποσότητα ύλης n Θεμελιώδες 1 mol (Mole) Μονόμετρο
Εμβαδόν A A= ℓ ℓ 1 m2 (Τετραγωνικό μέτρο) 1km2, 1 dm2, 1 cm2 Μονόμετρο
Όγκος V V= ℓ ℓ ℓ 1 m3 (Κυβικό μέτρο) 1km3, 1 dm3, 1 cm3 Μονόμετρο
Πυκνότητα ρ ρ = m/V 1 kg/m3 1 g/cm3 Μονόμετρο
Θέση (Μήκος) x 1 m βλ. μήκος Διανυσματικό
Μετατόπιση (Μήκος) Δx Δx= x2 – x1 1 m βλ. μήκος Διανυσματικό
Μήκος διαδρομής (Μήκος) s 1 m βλ. μήκος Μονόμετρο
Χρονική στιγμή (Χρόνος) t 1 s βλ. χρόνος Μονόμετρο
Χρονικό διάστημα (Χρόνος) Δt Δt = t2 – t1 1 s βλ. χρόνος Μονόμετρο
Μέση ταχύτητα -καθ. γλώσσα υμ υμ = s/Δt 1 m/s 1 km/h, 1 m/min … Μονόμετρο
Στιγμιαία ταχύτητα -καθ.γλώσσα υ 1 m/s βλ. ταχύτητα Μονόμετρο
Μέση ταχύτητα -φυσική υμ υμ = Δx/Δt 1 m/s βλ. ταχύτητα Διανυσματικό
Στιγμιαία ταχύτητα –φυσική υ 1 m/s βλ. ταχύτητα Διανυσματικό
Δύναμη F 1 N (Newton) 1 mΝ … Διανυσματικό
Επιτάχυνση της βαρύτητας g 1 m/s2 Διανυσματικό
Βάρος (Δύναμη) B B = m g 1 N βλ. δύναμη Διανυσματικό
Τριβή (Δύναμη) T 1 N βλ. δύναμη Διανυσματικό
Πίεση p p = Fκ/A 1 Pa (Pascal) 1 kPa … Mονόμετρο
Υδροστατική πίεση (πίεση) p p = ρυγρού g h 1 Pa βλ. πίεση Mονόμετρο
Άνωση (Δύναμη) A A = ρρευστού g V 1 N βλ. δύναμη Διανυσματικό
Ενέργεια Ε 1J (Joule) 1kJ … Μονόμετρο
Έργο W W=F Δx 1J βλ. ενέργεια Μονόμετρο
(Βαρυτική) Δυναμική ενέργεια U U=mgh 1J βλ. ενέργεια Μονόμετρο
Κινητική ενέργεια Κ Κ=½mυ2 1J βλ. ενέργεια Μονόμετρο
Μηχανική ενέργεια Εμηχ Εμηχ=K+U 1J βλ. ενέργεια Μονόμετρο