Αρχείο ετικέτας Επανάληψη Α Γυμνασίου

Επανάληψη Φυσικής Α Γυμνασίου 2019

Οι διακοπές σχεδόν έφτασαν! Μία τελευταία προσπάθεια για χαρούμενα προσωπάκια… Παρακάτω θα βρείτε την επανάληψη για τις εξετάσεις Φυσικής Ιουνίου 2019 (η ίδια με την ύλη Ιουνίου 2018) για το 2ο Γυμνάσιο Βούλας. Αν είσαι από άλλο σχολείο, ίσως σε ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό το άρθρο, με επανάληψη και στα κεφάλαια που εμείς έχουμε εκτός ύλης.

Εξεταστέα ύλη 2019Επαναληπτικές ερωτήσειςΕφαρμογέςΜορφή διαγωνίσματοςΔιαγώνισμα

Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις Ιουνίου 2019 είναι η ακόλουθη:

Βιβλίο “Η Φυσική με πειράματα”

2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια σελ. 5-8
3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα σελ. 9-14
4. Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση σελ. 15-18
5. Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία σελ. 19-22

Εργαστηριακός οδηγός φυσικής Β’ Γυμνασίου

3. Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Υγρού Σώματος σελ. 25, 27-28 (όχι το πρώτο πείραμα σελ. 26-27)
4. Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Στερεού Σώματος σελ.29-30

Η ύλη μπορεί να καλυφθεί εναλλακτικά από τα φυλλάδια θεωρίας (σελ.2,3,4,6,7,8) και από τις εφαρμογές.

Για να ελέγξετε την επανάληψη που κάνατε, μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

Βιβλίο “Η Φυσική με πειράματα”

Φύλλο εργασίας 2

Posts not found

Φύλλο εργασίας 3

Posts not found

Φύλλο εργασίας 4

Posts not found

Φύλλο εργασίας 5

Posts not found

Εργαστηριακός οδηγός φυσικής Β’ Γυμνασίου

Εργαστηριακή Άσκηση 3 (σ 25) Εργαστηριακή άσκηση 4(σ 29)

Posts not found

Εκτός από τη θεωρία, σημαντικό είναι να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δίνονται όπως κάναμε στις πειραματικές μας ασκήσεις.

    1. Υπολογισμός ακρίβειας: Μετράμε με δύο διαφορετικά ρολόγια το χρόνο δέκα ταλαντώσεων και το ένα μετράει 9,49 s ενώ το άλλο μετράει 9s. Ποιό ρολόι μέτρησε με μεταλύτερη ακρίβεια;
    2. Υπολογισμος μέσου όρου-μέσης τιμής: Να υπολογίσετε το μέσο όρο των μετρήσεων:
     5s, 6s, 4s, 4s, 5.5s.
    3. Υπολογισμός βάρους από τη μάζα: Να υπολογίσετε πόσο βάρος έχει ένα σώμα μάζας 150g στη Γη.
    4. Διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας:
     Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας. Με βάση αυτό το διάγραμμα να βρείτε πόση μάζα έχει ένα σώμα που έχει επιμήκυνση 7 εκατοστά.
     ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
     0 0
     100 5
     200 10
     300 15
     400 20
     500 25
    5. Βαθμονόμηση θερμομέτρου: Να σημειώσετε τις υποδιαιρέσεις στο θερμόμετρο. Στην πρώτη εικόνα έχει πάγο και νερό και στη δεύτερη νερό με υδρατμούς.
    6. Διάγραμμα Θερμικής ισορροπίας:Στο πείραμα της θερμικής ισορροπίας που κάναμε στην τάξη, πήραμε τις τιμές:
     Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία δοχείου Α (°C) Θερμοκρασία δοχείου Β (°C)
     0 100 0
     5 60 15
     10 40 20
     15 30 23
     20 25 25
     25 25 25

     α) Να σχεδιάσεις σε μιλιμετρέ χαρτί σε κοινό διάγραμμα τα διαγράμματα θερμοκρασίας – χρόνου για τα δύο δοχεία Α και Β.

     β) Σε πόσο χρόνο επιτεύχθηκε θερμική ισορροπία;

     γ) Ποιά είναι η θερμοκρασία της θερμικής ισορροπίας;

    7. Μέτρηση πυκνότητας υγρού: Αν η μάζα του κάθε υγρού της εικόνας είναι 42γραμ, να υπολογίσετε την πυκνότητά του.
    1. Μέτρηση πυκνότητας στερεού: Αν η πέτρα του σχήματος έχει μάζα 200g, να υπολογίσετε την πυκνότητά της.


Η εξέταση του Ιουνίου στη φυσική της Α Γυμνασίου έχει την εξής μορφή:

Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.

β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.

γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).

δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.

ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

 • Δείτε ενδεικτικά παλιά θέματα φυσικής Α γυμνασίου εδώ. Ένα παράδειγμα θεμάτων μας του 2015, επίσης, μπορείτε να βρείτε εδώ:

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

  Ερώτημα α (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Στο εργαστήριο της φυσικής έχουμε ένα νήμα μήκους 1m, ένα κομμάτι πλαστελίνης και έναν ορθοστάτη. Επίσης, κάποιοι μαθητές έχουν ψηφιακά ρολόγια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για χρονόμετρα, και κάποιοι αναλογικά.

  Α1. Περιγράψτε πώς θα συναρμολογήσουμε το απλό εκκρεμές.

  Α2. Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την περίοδο κίνησης του εκκρεμούς με κάποια ακρίβεια.

  Ερώτημα β (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το πείραμα του ερωτήματος α

  Β1. Ποιοι μαθητές μέτρησαν το πείραμα με μεγαλύτερη ακρίβεια; Αυτοί που έχουν αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι;

  Β2. Κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι έπρεπε να μετρήσουν το χρόνο μίας ταλάντωσης, κάποιοι δέκα ταλαντώσεων και κάποιοι είκοσι. Ποιοι πιστεύεις θα βρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περίοδο;

  Ερώτημα γ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

  Στο εργαστήριο φυσικής μας, έχουμε ένα δυναμόμετρο στο οποίο κρεμάμε ένα πιατάκι και μετράμε την επιμήκυνση του ελατηρίου για διάφορα βαράκια που τοποθετούμε πάνω του. Με τη διαδικασία αυτή παίρνουμε το διπλανό πίνακα μετρήσεων. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης-μάζας του οργάνου.
  ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
  0 0
  100 5
  200 10
  300 15
  400 20
  500 25

  φα1

  Ερώτημα δ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το διάγραμμα, που κατασκευάσατε στο ερώτημα γ, να βρείτε

  Δ1. την επιμήκυνση του ελατηρίου που θα προκαλέσει μάζα ίση με 150 γραμ.

  Δ2. την τιμή της μάζας της κασετίνας σας αν αυτή προκαλεί στο ελατήριο, επιμήκυνση ίση με 12,5 εκ.

  Δ3. την τιμή του βάρους της κασετίνας.

  Ερώτημα ε (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

  Μέτρηση ονομάζουμε τη …(1)… ενός φυσικού μεγέθους με ένα ομοειδές μέγεθος που ονομάζουμε …(2)….

  Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται …(3)….

  Η κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών τυχαίων κινήσεών τους ονομάζεται …(4)… Η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους ονομάζεται ……(5)… Το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα είναι η …(6)….

  Ερώτημα στ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

  1. Ποιο από τα παρακάτω είναι φυσικό μέγεθος;

  Α)Χαρά Β) Σχήμα Γ) Φόβος Δ) Βάρος

  1. Το θερμόμετρο είναι το όργανο που μετρά

  Α) θερμοκρασία Β) θερμότητα Γ) θερμική ενέργεια Δ) όλα τα προηγούμενα

  1. Όσο ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ενός υγρού, τα μόριά του κινούνται

  Α) Το ίδιο, δεν επηρεάζονται Β) Πιο αργά

  Γ)Πιο γρήγορα ΅ Δ) Εξαρτάται.

  1. Το υγρό νερό, εάν το ζεστάνουμε πολύ μπορεί να πάρει θερμοκρασίες

  Α) Μέχρι 100°C, μέγιστο. Β) Κάτω από 0°C.

  Γ) Πάνω από από τους 105°C. Δ) Πάνω από 100°C.

  1. Στις θερμές χώρες οι άνθρωποι προτιμούν να φοράνε ρούχα

  Α) ανοιχρόχρωμα Β) σκουρόχρωμα

  Γ) ασπρόμαυρα Δ)δεν έχει σημασία το χρώμα

  Ποιο από τα παρακάτω χρώματα αντανακλά περισσότερο το φως;

  Α) το άσπρο Β) το μαύρο Γ) το κόκκινο Δ) το πράσινο

  Ερώτημα ζ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για τη μάζα και ποιες για το βάρος.

  Ζ1. Μετριέται με ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες.

  Ζ2. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν (Newton).

  Ζ3. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Kg (χιλιόγραμμο).

  Ζ4. Μετριέται με δυναμόμετρο.

  Ζ5. Δεν αλλάζει ανάλογα με τον τόπο.

  Ζ6. Μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.

  Ερώτημα η (ΕΠΙΛΟΓΗ): Έχετε τα παρακάτω όργανα μέτρησης του χρόνου.

  Η1) ποιο είναι αναλογικό και ποιο ψηφιακό; Mε ποιο θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση μικρών χρόνων;

  Η2) με ποια μονάδα μέτρησης θα έχετε ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου

  – σε αγώνα δρόμου 100 μέτρων;

  – μιας διδακτικής “ώρας”;

  – δημιουργίας ενός γεωλογικού πετρώματος;

  φα2φα3

  Ερώτημα θ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου του πέντε φορές και βρίσκει τις τιμές: 112εκ, 111εκ,112εκ,113εκ,111εκ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου του.

  Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέξτε δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.

 • Επανάληψη Φυσικής Α Γυμνασίου 2017

  Οι διακοπές σχεδόν έφτασαν! Μία τελευταία προσπάθεια για χαρούμενα προσωπάκια…

  (Αν είσαι από άλλο σχολείο, ίσως σε ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό το άρθρο)

   

  Εξεταστέα ύλη 2017Επαναληπτικές ερωτήσειςΕφαρμογέςΜορφή διαγωνίσματοςΠαράδειγμα διαγωνίσματος

  Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις Ιουνίου 2017 είναι η ακόλουθη:

  Βιβλίο “Η Φυσική με πειράματα”

  1. Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή σελ. 1-4
  2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια σελ. 5-8
  3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα σελ. 9-14
  5. Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία σελ. 19-22

  Εργαστηριακός οδηγός φυσικής Β’ Γυμνασίου

  2. Μέτρηση Όγκου σελ. 22-24
  3. Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Υγρού Σώματος σελ. 25, 27-28 (όχι το πρώτο πείραμα σελ. 26-27)
  4. Πειραματικός Υπολογισμός της Πυκνότητας Στερεού Σώματος σελ.29-30

  Η ύλη μπορεί να καλυφθεί εναλλακτικά από τα φυλλάδια θεωρίας (σελ.1-5 εκτός του 3.1) και από τις εφαρμογές (σελ. 7-8)

  Για να ελέγξετε την επανάληψη που κάνατε, μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

  Βιβλίο “Η Φυσική με πειράματα”

  Φύλλο εργασίας 1

  Posts not found

  Φύλλο εργασίας 2

  Posts not found

  Φύλλο εργασίας 3

  Posts not found

  Φύλλο εργασίας 5

  Posts not found

  Εργαστηριακός οδηγός φυσικής Β’ Γυμνασίου

  Εργαστηριακή Άσκηση 2 (σ 22)

  Posts not found

  Εργαστηριακή Άσκηση 3 (σ 25) Εργαστηριακή άσκηση 4(σ 29)

  Posts not found

  Εκτός από τη θεωρία, σημαντικό είναι να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δίνονται όπως κάναμε στις πειραματικές μας ασκήσεις.

     1. Υπολογισμος μέσου όρου-μέσης τιμής: Να υπολογίσετε το μέσο όρο των μετρήσεων:
      5s, 6s, 4s, 4s, 5.5s.
     2. Υπολογισμός βάρους από τη μάζα: Να υπολογίσετε πόσο βάρος έχει ένα σώμα μάζας 150g στη Γη.
     3. Διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας:
      Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας. Με βάση αυτό το διάγραμμα να βρείτε πόση μάζα έχει ένα σώμα που έχει επιμήκυνση 7 εκατοστά.
      ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
      0 0
      100 5
      200 10
      300 15
      400 20
      500 25
     4. Διάγραμμα Θερμικής ισορροπίας:Στο πείραμα της θερμικής ισορροπίας που κάναμε στην τάξη, πήραμε τις τιμές:
      Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία δοχείου Α (°C) Θερμοκρασία δοχείου Β (°C)
      0 100 0
      5 60 15
      10 40 20
      15 30 23
      20 25 25
      25 25 25

      α) Να σχεδιάσεις σε μιλιμετρέ χαρτί σε κοινό διάγραμμα τα διαγράμματα θερμοκρασίας – χρόνου για τα δύο δοχεία Α και Β.

      β) Σε πόσο χρόνο επιτεύχθηκε θερμική ισορροπία;

      γ) Ποιά είναι η θερμοκρασία της θερμικής ισορροπίας;

       

     5. Μέτρηση όγκου υγρού: Να σημειώσετε τον όγκο του υγρού σε κάθε ογκομετρικό κύλινδρο.
     6. Μέτρηση πυκνότητας υγρού: Αν η μάζα του πρώτου υγρού της παραπάνω εικόνας είναι 14γραμ, να υπολογίσετε την πυκνότητά του.
     1. Μέτρηση όγκου στερεού: Να υπολογίσετε τον όγκο της πέτρας του διπλανού σχήματος.
     2. Μέτρηση πυκνότητας στερεού: Αν η πέτρα του σχήματος έχει μάζα 200g, να υπολογίσετε την πυκνότητά της.


  Η εξέταση του Ιουνίου στη φυσική της Α Γυμνασίου έχει την εξής μορφή:

  Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

  α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.

  β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.

  γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).

  δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.

  ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

  Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

  Ένα παράδειγμα θεμάτων μας του 2015 μπορείτε να βρείτε εδώ:

   

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

   

  Ερώτημα α (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Στο εργαστήριο της φυσικής έχουμε ένα νήμα μήκους 1m, ένα κομμάτι πλαστελίνης και έναν ορθοστάτη. Επίσης, κάποιοι μαθητές έχουν ψηφιακά ρολόγια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για χρονόμετρα, και κάποιοι αναλογικά.

  Α1. Περιγράψτε πώς θα συναρμολογήσουμε το απλό εκκρεμές.

  Α2. Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την περίοδο κίνησης του εκκρεμούς με κάποια ακρίβεια.

   

  Ερώτημα β (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το πείραμα του ερωτήματος α

  Β1. Ποιοι μαθητές μέτρησαν το πείραμα με μεγαλύτερη ακρίβεια; Αυτοί που έχουν αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι;

  Β2. Κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι έπρεπε να μετρήσουν το χρόνο μίας ταλάντωσης, κάποιοι δέκα ταλαντώσεων και κάποιοι είκοσι. Ποιοι πιστεύεις θα βρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περίοδο;

   

  Ερώτημα γ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

  Στο εργαστήριο φυσικής μας, έχουμε ένα δυναμόμετρο στο οποίο κρεμάμε ένα πιατάκι και μετράμε την επιμήκυνση του ελατηρίου για διάφορα βαράκια που τοποθετούμε πάνω του. Με τη διαδικασία αυτή παίρνουμε το διπλανό πίνακα μετρήσεων. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης-μάζας του οργάνου.

   

  ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
  0 0
  100 5
  200 10
  300 15
  400 20
  500 25

  φα1

  Ερώτημα δ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το διάγραμμα, που κατασκευάσατε στο ερώτημα γ, να βρείτε

  Δ1. την επιμήκυνση του ελατηρίου που θα προκαλέσει μάζα ίση με 150 γραμ.

  Δ2. την τιμή της μάζας της κασετίνας σας αν αυτή προκαλεί στο ελατήριο, επιμήκυνση ίση με 12,5 εκ.

  Δ3. την τιμή του βάρους της κασετίνας.

   

  Ερώτημα ε (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

  Μέτρηση ονομάζουμε τη …(1)… ενός φυσικού μεγέθους με ένα ομοειδές μέγεθος που ονομάζουμε …(2)….

  Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται …(3)….

  Η κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών τυχαίων κινήσεών τους ονομάζεται …(4)… Η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους ονομάζεται ……(5)… Το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα είναι η …(6)….

   

  Ερώτημα στ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

  1. Ποιο από τα παρακάτω είναι φυσικό μέγεθος;

  Α)Χαρά Β) Σχήμα Γ) Φόβος Δ) Βάρος

  1. Το θερμόμετρο είναι το όργανο που μετρά

  Α) θερμοκρασία Β) θερμότητα Γ) θερμική ενέργεια Δ) όλα τα προηγούμενα

  1. Όσο ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ενός υγρού, τα μόριά του κινούνται

  Α) Το ίδιο, δεν επηρεάζονται Β) Πιο αργά

  Γ)Πιο γρήγορα ΅ Δ) Εξαρτάται.

  1. Το υγρό νερό, εάν το ζεστάνουμε πολύ μπορεί να πάρει θερμοκρασίες

  Α) Μέχρι 100°C, μέγιστο. Β) Κάτω από 0°C.

  Γ) Πάνω από από τους 105°C. Δ) Πάνω από 100°C.

  1. Στις θερμές χώρες οι άνθρωποι προτιμούν να φοράνε ρούχα

  Α) ανοιχρόχρωμα Β) σκουρόχρωμα

  Γ) ασπρόμαυρα Δ)δεν έχει σημασία το χρώμα

  Ποιο από τα παρακάτω χρώματα αντανακλά περισσότερο το φως;

  Α) το άσπρο Β) το μαύρο Γ) το κόκκινο Δ) το πράσινο

   

  Ερώτημα ζ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για τη μάζα και ποιες για το βάρος.

  Ζ1. Μετριέται με ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες.

  Ζ2. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν (Newton).

  Ζ3. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Kg (χιλιόγραμμο).

  Ζ4. Μετριέται με δυναμόμετρο.

  Ζ5. Δεν αλλάζει ανάλογα με τον τόπο.

  Ζ6. Μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.

   

  Ερώτημα η (ΕΠΙΛΟΓΗ): Έχετε τα παρακάτω όργανα μέτρησης του χρόνου.

  Η1) ποιο είναι αναλογικό και ποιο ψηφιακό; Mε ποιο θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση μικρών χρόνων;

  Η2) με ποια μονάδα μέτρησης θα έχετε ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου

  – σε αγώνα δρόμου 100 μέτρων;

  – μιας διδακτικής “ώρας”;

  – δημιουργίας ενός γεωλογικού πετρώματος;

  φα2φα3

   

  Ερώτημα θ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου του πέντε φορές και βρίσκει τις τιμές: 112εκ, 111εκ,112εκ,113εκ,111εκ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου του.

   

  Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέξτε δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.

   

  Επανάληψη μάζα όγκος πυκνότητα

  Επανάληψη για την Α Γυμνασίου, σε μάζα όγκο και πυκνότητα. Για την πυκνότητα Β Γυμνασίου μπορείτε να διαβάσετε “Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους“. Για το πρώτο τετράμηνο της Α Γυμνασίου, θα κάνουμε επανάληψη στα ακόλουθα τρία μαθήματα:

  Η θεωρία αυτών των μαθημάτων βρίσκεται στο φυλλάδιο στις παραγράφους 3, 4, 5. Για να εξετάσουμε το βαθμό εμπέδωσης των νέων εννοιών, μπορούμε να κάνουμε το quiz, αφού πρώτα μελετήσουμε τις ακόλουθες επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας και εφαρμογές.

  3. Μέτρηση μάζας - βάρους4. Μέτρηση όγκου5. Μέτρηση πυκνότητας

  “Η Φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 3

  1. Τι είναι μάζα; Τι είναι βάρος;
  2. Ποια η μονάδα μέτρησης της μάζας; Ποια του βάρους;
  3. Με ποιο όργανο μέτρησης μετράμε τη μάζα; με ποιο το βάρος;
  4. Αλλάζει η μάζα ανάλογα με τον τόπο; Αλλάζει το βάρος;
  5. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
  6. Διαθέτουμε ένα ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες, μία πλαστελίνη και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης . (Περιγραφή πειράματος 1)
  7. Διαθέτουμε ένα ελατήριο, ένα χάρακα και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης του ελατηρίου . (Περιγραφή πειράματος 2)
  8. Διαθέτουμε το ελατήριο του πειράματος 2, ένα χάρακα και μία πλαστελίνη. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης . (Περιγραφή πειράματος 3)
  9. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην επιμήκυνση του ελατηρίου και τη μάζα;
  10. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;

  Απαντήσεις ερωτήσεων μάζας-βάρους

  Εφαρμογή 1

  Να σχεδιάσετε με τις τιμές του παρακάτω πίνακα ένα διάγραμμα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.

  ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
  0 0
  100 5
  200 10
  300 15
  400 20
  500 25

  Λύση

  Εφαρμογή 2

  Από το διάγραμμα να υπολογίσετε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου που προκαλεί επιμήκυνση 2εκατοστά.

  Λύση

   

  Εφαρμογή 3

  Να υπολογίσετε το βάρος ενός βαριδίου εάν η μάζα του είναι 150γραμμάρια.

  Λύση

  “Η Φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου” – Φύλλο εργασίας 4

  1. Τι είναι ο όγκος ενός σώματος;
  2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης του όγκου; Γνωρίζετε άλλες μονάδες;
  3. Πόσο είναι ένα λίτρο; Πόσο ένα ml;
  4. Με ποιο όργανο μέτρησης μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο;
  5. Διαθέτουμε ένα δοχείο, υγρό και έναν ογκομετρικό κύλινδρο. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της χωρητικότητας του δοχείου . (περιγραφή πειράματος 1)
  6. Διαθέτουμε ένα κομμάτι πλαστελίνης, έναν ογκομετρικό κύλινδρο, νήμα και υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης του όγκου της πλαστελίνης .  (περιγραφή πειράματος 2)

  Απαντήσεις ερωτήσεων όγκου

  Εφαρμογή 1

  Να μετρήσετε τον όγκο του υγρού.

  Λύση

  Εφαρμογή 2

  Να μετρήσετε τον όγκο της πλαστελίνης.

  Λύση

   

  “Εργαστηριακός Οδηγός Β’ Γυμνασίου” – Εργαστηριακές Ασκήσεις 3&4

  1. Τι ονομάζουμε πυκνότητα ενός σώματος; (ορισμός+τύπος)
  2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης της πυκνότητας;
  3. Από τι εξαρτάται η πυκνότητα ενός σώματος; Εξαρτάται από τη μάζα; Από τον όγκο;
  4. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο και ένα δοχείο με υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του υγρού. (περιγραφή πειράματος 1)
  5. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο με νερό και ένα στερεό σώμα. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του στερεού. (περιγραφή πειράματος 2)

  Απαντήσεις ερωτήσεων πυκνότητας

  Εφαρμογή 1

  Μετράμε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου και τη βρίσκουμε7,2γραμμάρια. Το βυθίζουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο της εικόνας, που μετράει σε ml. Μπορείτε να υπολογίσετε την πυκνότητα του αντικειμένου και να βρείτε από τι υλικό είναι;

  Λύση

  ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Υλικό Πυκνότητα (g/ml)
  Φελλός 0,25
  Οινόπνευμα 0,8
  Ελαιόλαδο 0,9
  Πάγος 0,92
  Νερό 1
  Τσιμέντο 2,4
  Αλουμίνιο 2,7
  Σίδηρος 7,8
  Μόλυβδος 11,30
  Υδράργυρος 13,6
  Χρυσός 19,3

  Άλλες λυμένες ασκήσεις πυκνότητας

   

   

   

   

  Επανάληψη Φυσικής Α Γυμνασίου 2016

  Οι διακοπές σχεδόν έφτασαν! Μία τελευταία προσπάθεια για χαρούμενα προσωπάκια…

   

  Εξεταστέα ύλη 2016Επαναληπτικές ερωτήσειςΜορφή διαγωνίσματοςΠαράδειγμα διαγωνίσματος

  Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις Μαΐου Ιουνίου 2016 είναι η ακόλουθη:

  1. Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή σελ. 1-4
  2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια σελ. 5-8
  3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα σελ. 9-14
  5. Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία σελ. 19-22
  6. Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού –Ο “Κύκλος” του Νερού σελ. 23-27
  7. Η Διαστολή και Συστολή του Νερού – Μια Φυσική “Ανωμαλία” σελ. 28-32

  Για να ελέγξετε την επανάληψη που κάνατε, μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

  ΦΕ1

  1. Τι είναι η μέτρηση;
  2. Τι είναι το φυσικό μέγεθος;
  3. Ονομάστε κάποια φυσικά μεγέθη. Η χαρά είναι μέγεθος;
  4. Ποιες μονάδες μέτρησης του μήκους ξέρετε;
  5. Ποια όργανα μέτρησης του μήκους γνωρίζετε;
  6. Ονομάστε 4 σφάλματα που γίνονται κατά την τοποθέτηση μετροταινίας.
  7. Με ποιο τρόπο θα μετρήσεις το μήκος του θρανίου σου; (Περιγραφή πειράματος)
  8. Γιατί είναι χρήσιμος ο υπολογισμός της μέσης τιμής πολλών μετρήσεων;
  9. Με ποιο όργανο συμφέρει να μετρήσεις τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη διάσταση ενός αβγού;

  ΦΕ2

  1. Ποια όργανα μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε; Ποιο είναι το πιο ακριβές όργανο σήμερα;
  2. Ποια είναι ψηφιακά και ποια αναλογικά;
  3. Ποιες μονάδες μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε;
  4. Πώς κάνουμε μέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια στους μικρούς χρόνους;
  5. Με ποια πειραματική διαδικασία θα μετρήσεις το χρόνο δέκα ταλαντώσεων; (Περιγραφή πειράματος)
  6. Από ποια έως ποια θέση μπορούμε να μετρήσουμε μία ταλάντωση;

  ΦΕ3

  1. Ποιες είναι οι διαφορές μάζας και βάρους;
  2. Τι είναι μάζα; τι είναι βάρος;
  3. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
  4. Πώς θα μετρήσετε τη μάζα ενός σώματος εάν διαθέτετε ένα ζυγό με ίσους βραχίονες. (Περιγραφή πειράματος 1)
  5. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης ενός ελατηρίου. (Περιγραφή πειράματος 2)
  6. Να σχεδιάσετε με τις τιμές που έχετε μετρήσει στην τάξη ένα σχεδιάγραμμα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.
  7. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;

  ΦΕ5

  1. Τι είναι η θερμική ενέργεια; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
  2. Τι είναι η θερμότητα; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
  3. Τι είναι η θερμική ισορροπία;
  4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που θα οδηγεί σε θερμική ισορροπία δύο υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. (περιγραφή πειράματος 5)
  5. Να αναφέρεις παραδείγματα θερμικής ισορροπίας από την καθημερινή ζωή.
  6. Τι συμβαίνει στα μόρια στο μικρόκοσμο καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία;

  ΦΕ6

  1. Ποιες είναι οι τρεις καταστάσεις του νερού;
  2. Ποιες μετατροπές (αλλαγές φάσεων) του νερού ξέρετε; Να τις αναγνωρίζετε σε παραδείγματα (πχ εικόνες του βιβλίου).
  3. Σε ποια θερμοκρασία συμβαίνει η κάθε αλλαγή φάσεως του νερού;
  4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που να δείχνει πώς αλλάζουν οι θερμοκρασίες του νερού ανάλογα με τη θερμοκρασία (περιγραφή πειράματος 6)
  5. Μπορεί το υγρό νερό να έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 100°C; Μικρότερη των 0°C;
  6. Ποια είναι η σημασία του κύκλου του νερού για το περιβάλλον;
  7. Τι συμβαίνει στα μόρια κατά τις αλλαγές φάσεως;

  ΦΕ7

  1. Ποια είναι η «ανωμαλία συστολής» του νερού; Την εμφανίζουν και άλλα υλικά;
  2. Πώς εξηγείτε ότι ο πάγος επιπλέει στο νερό;
  3. Τι συμβαίνει αν βάλουμε ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο νερό στην κατάψυξη; Τι συμβαίνει όταν βάλουμε ένα γυάλινο γεμάτο νερό; Να εξηγήσετε το γιατί.
  4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που να δείχνει ότι μόνο το νερό έχει την ανωμαλία συστολής και όχι το λάδι. (περιγραφή πειράματος 1 και 2)
  5. Να περιγράψετε ένα πείραμα που να δείχνει ότι όσο πηγαίνουμε βαθύτερα κάτω από τον πάγο η θερμοκρασία αυξάνεται. (πείραμα 3)
  6. Τι συμβαίνει στη θερμοκρασία μίας λίμνης κατά το χειμώνα και τι κατά το καλοκαίρι;
  7. Ποια είναι η σημασία της ανωμαλίας συστολής του νερού για τη λίμνη;
  8. Να εξηγήσετε πώς διαβρώνεται ένας βράχος από τη βροχή και το χιόνι.

   

  Τέλος… Να ξέρετε να φτιάχνετε διαγράμματα όταν σας δίνονται τιμές!

  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

  Η εξέταση του Ιουνίου στη φυσική της Α Γυμνασίου έχει την εξής μορφή:

  Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

  α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.

  β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.

  γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).

  δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.

  ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

  Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

  Ένα παράδειγμα θεμάτων μας του 2015 μπορείτε να βρείτε εδώ:

   

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

   

  Ερώτημα α (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Στο εργαστήριο της φυσικής έχουμε ένα νήμα μήκους 1m, ένα κομμάτι πλαστελίνης και έναν ορθοστάτη. Επίσης, κάποιοι μαθητές έχουν ψηφιακά ρολόγια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για χρονόμετρα, και κάποιοι αναλογικά.

  Α1. Περιγράψτε πώς θα συναρμολογήσουμε το απλό εκκρεμές.

  Α2. Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την περίοδο κίνησης του εκκρεμούς με κάποια ακρίβεια.

   

  Ερώτημα β (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το πείραμα του ερωτήματος α

  Β1. Ποιοι μαθητές μέτρησαν το πείραμα με μεγαλύτερη ακρίβεια; Αυτοί που έχουν αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι;

  Β2. Κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι έπρεπε να μετρήσουν το χρόνο μίας ταλάντωσης, κάποιοι δέκα ταλαντώσεων και κάποιοι είκοσι. Ποιοι πιστεύεις θα βρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περίοδο;

   

  Ερώτημα γ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

  Στο εργαστήριο φυσικής μας, έχουμε ένα δυναμόμετρο στο οποίο κρεμάμε ένα πιατάκι και μετράμε την επιμήκυνση του ελατηρίου για διάφορα βαράκια που τοποθετούμε πάνω του. Με τη διαδικασία αυτή παίρνουμε το διπλανό πίνακα μετρήσεων. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης-μάζας του οργάνου.

   

  ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
  0 0
  100 5
  200 10
  300 15
  400 20
  500 25

  φα1

  Ερώτημα δ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το διάγραμμα, που κατασκευάσατε στο ερώτημα γ, να βρείτε

  Δ1. την επιμήκυνση του ελατηρίου που θα προκαλέσει μάζα ίση με 150 γραμ.

  Δ2. την τιμή της μάζας της κασετίνας σας αν αυτή προκαλεί στο ελατήριο, επιμήκυνση ίση με 12,5 εκ.

  Δ3. την τιμή του βάρους της κασετίνας.

   

  Ερώτημα ε (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

  Μέτρηση ονομάζουμε τη …(1)… ενός φυσικού μεγέθους με ένα ομοειδές μέγεθος που ονομάζουμε …(2)….

  Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται …(3)….

  Η κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών τυχαίων κινήσεών τους ονομάζεται …(4)… Η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους ονομάζεται ……(5)… Το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα είναι η …(6)….

   

  Ερώτημα στ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

  1. Ποιο από τα παρακάτω είναι φυσικό μέγεθος;

  Α)Χαρά Β) Σχήμα Γ) Φόβος Δ) Βάρος

  1. Το θερμόμετρο είναι το όργανο που μετρά

  Α) θερμοκρασία Β) θερμότητα Γ) θερμική ενέργεια Δ) όλα τα προηγούμενα

  1. Όσο ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ενός υγρού, τα μόριά του κινούνται

  Α) Το ίδιο, δεν επηρεάζονται Β) Πιο αργά

  Γ)Πιο γρήγορα ΅ Δ) Εξαρτάται.

  1. Το υγρό νερό, εάν το ζεστάνουμε πολύ μπορεί να πάρει θερμοκρασίες

  Α) Μέχρι 100°C, μέγιστο. Β) Κάτω από 0°C.

  Γ) Πάνω από από τους 105°C. Δ) Πάνω από 100°C.

  1. Στις θερμές χώρες οι άνθρωποι προτιμούν να φοράνε ρούχα

  Α) ανοιχρόχρωμα Β) σκουρόχρωμα

  Γ) ασπρόμαυρα Δ)δεν έχει σημασία το χρώμα

  Ποιο από τα παρακάτω χρώματα αντανακλά περισσότερο το φως;

  Α) το άσπρο Β) το μαύρο Γ) το κόκκινο Δ) το πράσινο

   

  Ερώτημα ζ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για τη μάζα και ποιες για το βάρος.

  Ζ1. Μετριέται με ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες.

  Ζ2. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν (Newton).

  Ζ3. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Kg (χιλιόγραμμο).

  Ζ4. Μετριέται με δυναμόμετρο.

  Ζ5. Δεν αλλάζει ανάλογα με τον τόπο.

  Ζ6. Μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.

   

  Ερώτημα η (ΕΠΙΛΟΓΗ): Έχετε τα παρακάτω όργανα μέτρησης του χρόνου.

  Η1) ποιο είναι αναλογικό και ποιο ψηφιακό; Mε ποιο θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση μικρών χρόνων;

  Η2) με ποια μονάδα μέτρησης θα έχετε ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου

  – σε αγώνα δρόμου 100 μέτρων;

  – μιας διδακτικής “ώρας”;

  – δημιουργίας ενός γεωλογικού πετρώματος;

  φα2φα3

   

  Ερώτημα θ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου του πέντε φορές και βρίσκει τις τιμές: 112εκ, 111εκ,112εκ,113εκ,111εκ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου του.

   

  Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέξτε δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.

  Επανάληψη Φυσικής Α Γυμνασίου

  Εδώ θα βρείτε όλη την ύλη της Φυσικής Α Γυμνασίου, ερωτήσεις θεωρίας πάνω σε όλη την ύλη, καθώς και εφαρμογές πάνω στις εργαστηριακές ασκήσεις. Τέλος, φαίνεται η μορφή του διαγωνίσματος και ένα παράδειγμα διαγωνίσματος.

  Επαναληπτικές ερωτήσειςΔιδακτέα ύληΕφαρμογέςΜορφή διαγωνίσματοςΠαράδειγμα διαγωνίσματος

  Επαναληπτικές ερωτήσεις ανά μάθημα.

  Η Φυσική με πειράματα, Α ́ Γυμνασίου

  Φύλλο εργασίας 1

  1. Τι είναι η μέτρηση;
  2. Τι είναι το φυσικό μέγεθος;
  3. Ονομάστε κάποια φυσικά μεγέθη. Η χαρά είναι μέγεθος;
  4. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης του μήκους; Ποιες άλλες γνωρίζετε;
  5. Ποια όργανα μέτρησης του μήκους γνωρίζετε;
  6. Ονομάστε 4 σφάλματα που γίνονται κατά την τοποθέτηση μετροταινίας.
  7. Διαθέτεις μία μετροταινία. Με ποιο τρόπο θα μετρήσεις το μήκος του θρανίου σου;  (Περιγραφή πειράματος)
  8. Πώς βρίσκουμε το μέσο όρο κάποιων μετρήσεων;
  9. Γιατί είναι χρήσιμος ο υπολογισμός του μέσου όρου;
  10. Με ποιο όργανο συμφέρει να μετρήσεις τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη διάσταση ενός αβγού;
  Απαντήσεις

  Φύλλο εργασίας 2

  1. Ποια όργανα μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε; Ποιο είναι το πιο ακριβές σήμερα;
  2. Ποια είναι ψηφιακά και ποια αναλογικά; Αναφέρετε παραδείγματα.
  3. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης του χρόνου; Ποιες άλλες γνωρίζετε;
  4. Πότε έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στους μικρούς χρόνους;
  5. Με ποια πειραματική διαδικασία θα μετρήσεις το χρόνο δέκα ταλαντώσεων; (Περιγραφή πειράματος)
  6. Από ποια έως ποια θέση μπορούμε να μετρήσουμε μία ταλάντωση;
  Απαντήσεις

  Α Γυμνασίου

  Φύλλο εργασίας 3

  1. Τι είναι μάζα; Τι είναι βάρος;
  2. Ποια η μονάδα μέτρησης της μάζας; Ποια του βάρους;
  3. Αλλάζει η μάζα ανάλογα με τον τόπο; Αλλάζει το βάρος;
  4. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
  5. Διαθέτουμε ένα ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες, μία πλαστελίνη και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης. (Περιγραφή πειράματος 1)
  6. Διαθέτουμε ένα ελατήριο, ένα χάρακα και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης του ελατηρίου. (Περιγραφή πειράματος 2)
  7. Διαθέτουμε το ελατήριο του πειράματος 2, ένα χάρακα και μία πλαστελίνη. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης (Περιγραφή πειράματος 3)
  8. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην επιμήκυνση του ελατηρίου και τη μάζα;
  9. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;
  Απαντήσεις

  Φύλλο εργασίας 4

  1. Τι είναι η θερμοκρασία;
  2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας; Ποιες άλλες μονάδες μέτρησής της ξέρετε;
  3. Με ποιο όργανο μετριέται;
  4. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το νερό στους 0°C;
  5. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το νερό στους 100°C;
  6. Διαθέτουμε ένα θερμόμετρο χωρίς γραμμές, ένα πυρίμαχο δοχείο, μία εστία θέρμανσης, νερό και πάγο. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης του θερμόμετρου. (περιγραφή πειράματος)
  7. Διαθέτουμε ένα θερμόμετρο. Περιγράψτε τον τρόπο να διαβάσουμε σωστά την ένδειξή του. Τι λάθη μπορεί να κάνουμε;
  Απαντήσεις

  Φύλλο εργασίας 5

  1. Τι είναι η θερμική ενέργεια; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
  2. Τι είναι η θερμότητα; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
  3. Τι είναι η θερμική ισορροπία;
  4. Έχουμε δύο θερμόμετρα οινοπνεύματος, ένα πυρίμαχο δοχείο (πυρέξ) και ένα ακόμα μεγαλύτερο από αυτό δοχείο, νερό και μία εστία θέρμανσης. Να περιγράψετε ένα πείραμα που θα μελετήσει τη θερμική ισορροπία. (περιγραφή πειράματος)
  5. Να αναφέρεις παραδείγματα θερμικής ισορροπίας από την καθημερινή ζωή.
  6. Τι συμβαίνει στα μόρια στο μικρόκοσμο καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία;
  Απαντήσεις

  Φύλλο εργασίας 10

  1. Αναφέρατε κάποιες πηγές στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
  2. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο σχήμα της μπαταρίας και την τάση της;
  3. Τι είναι το βραχυκύκλωμα; Τι συμβαίνει στο κύκλωμα κατά το βραχυκύκλωμα;
  4. Ποιος είναι ο ρόλος της ασφάλειας στο βραχυκύκλωμα;
  5. Να προβλέπετε στα κυκλώματα του βιβλίου τι θα συμβεί στο λαμπάκι.
  6. Αναφέρατε κάποιες επικίνδυνες ενέργειες στην καθημερινή ζωή για βραχυκύκλωμα - ηλεκτροπληξία.
  Απαντήσεις

  Φύλλο εργασίας 11

  1. Τι είναι ο ηλεκτρικός κινητήρας;
  2. Να αναφέρετε τα βασικά μέρη ενός κινητήρα.
  3. Να περιγράψετε τη λειτουργία ενός κινητήρα.
  4. Πού εφαρμόζεται ο ηλεκτρικός κινητήρας στη ζωή μας;
  5. Τι μας δείχνουν τα ακόλουθα στοιχεία που αναγράφονται σε έναν κινητήρα: V (βολτ), Hertz (Χερτζ), W (Βατ), A (Αμπέρ), rpm (rounds per minute)
  Απαντήσεις

  Φύλλο εργασίας 12

  1. Τι είναι η ηλεκτρική γεννήτρια;
  2. Να αναφέρετε τα βασικά μέρη μίας γεννήτριας.
  3. Να περιγράψετε συνοπτικά τη λειτουργία μίας γεννήτριας.
  4. Που εφαρμοζεται η γεννήτρια στην καθημερινή ζωή;
  5. Πότε η χρήση της γεννήτριας είναι οικολογική και πότε όχι;
  6. Τι μας δείχνουν τα ακόλουθα στοιχεία που αναγράφονται σε έναν κινητήρα: V (βολτ), Hertz (Χερτζ), rpm (rounds per minute)
  Απαντήσεις

  Φυσική Β ́ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός

  Εργαστηριακή Άσκηση 2 (σ.22)

  1. Τι είναι ο όγκος ενός σώματος;
  2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης του όγκου; Γνωρίζετε άλλες μονάδες;
  3. Πόσο είναι ένα λίτρο; Πόσο ένα ml;
  4. Με ποιο όργανο μέτρησης μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο;
  5. Διαθέτουμε ένα δοχείο, υγρό και έναν ογκομετρικό κύλινδρο. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της χωρητικότητας του δοχείου (περιγραφή πειράματος 1)
  6. Διαθέτουμε ένα κομμάτι πλαστελίνης, έναν ογκομετρικό κύλινδρο, νήμα και υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης του όγκου της πλαστελίνης.  (περιγραφή πειράματος 2)
  Απαντήσεις

  Εργαστηριακή Άσκηση 3 (σ 25) & Εργαστηριακή άσκηση 4 (σ 29)

  1. Τι ονομάζουμε πυκνότητα ενός σώματος; (ορισμός+τύπος)
  2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης της πυκνότητας;
  3. Από τι εξαρτάται η πυκνότητα ενός σώματος; Εξαρτάται από τη μάζα; Από τον όγκο;
  4. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο και ένα δοχείο με υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του υγρού. (περιγραφή πειράματος 1)
  5. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο με νερό και ένα στερεό σώμα. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του στερεού (περιγραφή πειράματος 2)
  Απαντήσεις

  Διδακτέα ύλη

  Η διδακτέα ύλη  για τη Φυσική Α’ Γυμνασίου, όπως ορίζεται από το υπουργείο, είναι από τα σχολικά εγχειρίδια:

  • Η Φυσική με πειράματα, Α ́ Γυμνασίου των Γ.Θ. Καλκάνη, Ο. Γκικοπούλου, κ.ά.
  • Φυσική Β ́ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά.

  και αποτελείται από τις ασκήσεις:

  1. Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή

   

  Η Φυσική με Πειράματα,
  φύλλο εργασίας 1
  σελ.1-4
  2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια Η Φυσική με Πειράματα,
  φύλλο εργασίας 2
  σελ.5-8
  3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα Η Φυσική με Πειράματα,
  φύλλο εργασίας 3
  σελ. 9-14
  4. Μέτρηση όγκου Εργαστηριακός οδηγός (νέος)
  Φυσικής Β ́ Γυμνασίου,
  Εργαστηριακή άσκηση 2
  σελ. 22-24
  5. Μέτρηση Πυκνότητας Εργαστηριακός οδηγός (νέος)
  Φυσικής Β ́ Γυμνασίου,
  Εργαστηριακή άσκηση 3
  Εργαστηριακή άσκηση 4
  σελ25-30
  6. Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση Η Φυσική με Πειράματα,
  φύλλο εργασίας 4
  σελ.15-18
  7. Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία Η Φυσική με Πειράματα,
  φύλλο εργασίας 5
  σελ. 19-22
  8. Το Ηλεκτρικό βραχυ- Κύκλωμα – Κίνδυνοι και «Ασφάλεια» Η Φυσική με Πειράματα,
  φύλλο εργασίας 10
  σελ.43-47
  9. Από τον Ηλεκτρισμό στον Μαγνητισμό – Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-) Κινητήρας Η Φυσική με Πειράματα,
  φύλλο εργασίας 11
  σελ.48-51
  10. Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό – Μια Ηλεκτρική (ιδιο-) Γεννήτρια Η Φυσική με Πειράματα,
  φύλλο εργασίας 12
  σελ.52-56

  Εφαρμογές

  Εκτός από τη θεωρία, σημαντικό είναι να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δίνονται όπως κάναμε στις πειραματικές μας ασκήσεις.

  1. Υπολογισμος μέσου όρου-μέσης τιμής: Να υπολογίσετε το μέσο όρο των μετρήσεων:
   5s, 6s, 4s, 4s, 5.5s.
  2. Υπολογισμός βάρους από τη μάζα: Να υπολογίσετε πόσο βάρος έχει ένα σώμα μάζας 150g στη Γη.
  3. Διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας:
   Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας. Με βάση αυτό το διάγραμμα να βρείτε πόση μάζα έχει ένα σώμα που έχει επιμήκυνση 450 εκατοστά.
   ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
   0 0
   100 5
   200 10
   300 15
   400 20
   500 25
  4. Βαθμονόμηση θερμομέτρου: Να σημειώσετε τις υποδιαιρέσεις στο θερμόμετρο. Στην πρώτη εικόνα έχει πάγο και νερό και στη δεύτερη νερό με υδρατμούς.
  5. Διάγραμμα Θερμικής ισορροπίας:Στο πείραμα της θερμικής ισορροπίας που κάναμε στην τάξη, πήραμε τις τιμές:
   Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία δοχείου Α (°C) Θερμοκρασία δοχείου Β (°C)
   0 100 0
   5 60 15
   10 40 20
   15 30 23
   20 25 25
   25 25 25

   α) Να σχεδιάσεις σε μιλιμετρέ χαρτί σε κοινό διάγραμμα τα διαγράμματα θερμοκρασίας – χρόνου για τα δύο δοχεία Α και Β.

   β) Σε πόσο χρόνο επιτεύχθηκε θερμική ισορροπία;

   γ) Ποιά είναι η θερμοκρασία της θερμικής ισορροπίας;

    

  6. Μέτρηση όγκου υγρού: Να σημειώσετε τον όγκο του υγρού σε κάθε ογκομετρικό κύλινδρο.
  7. Μέτρηση πυκνότητας υγρού: Αν η μάζα του πρώτου υγρού της παραπάνω εικόνας είναι 14γραμ, να υπολογίσετε την πυκνότητά του.
  1. Μέτρηση όγκου στερεού: Να υπολογίσετε τον όγκο της πέτρας του διπλανού σχήματος.
  2. Μέτρηση πυκνότητας στερεού: Αν η πέτρα του σχήματος έχει μάζα 200g, να υπολογίσετε την πυκνότητά της.


  Μορφή διαγωνίσματος

  Η εξέταση του Ιουνίου στη φυσική της Α Γυμνασίου έχει την εξής μορφή:

  Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

  α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.

  β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.

  γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).

  δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.

  ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

  Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

  Ένα παράδειγμα θεμάτων μας του 2015 μπορείτε να βρείτε εδώ:

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

   

  Ερώτημα α (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Στο εργαστήριο της φυσικής έχουμε ένα νήμα μήκους 1m, ένα κομμάτι πλαστελίνης και έναν ορθοστάτη. Επίσης, κάποιοι μαθητές έχουν ψηφιακά ρολόγια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για χρονόμετρα, και κάποιοι αναλογικά.

  Α1. Περιγράψτε πώς θα συναρμολογήσουμε το απλό εκκρεμές.

  Α2. Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την περίοδο κίνησης του εκκρεμούς με κάποια ακρίβεια.

   

  Ερώτημα β (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το πείραμα του ερωτήματος α

  Β1. Ποιοι μαθητές μέτρησαν το πείραμα με μεγαλύτερη ακρίβεια; Αυτοί που έχουν αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι;

  Β2. Κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι έπρεπε να μετρήσουν το χρόνο μίας ταλάντωσης, κάποιοι δέκα ταλαντώσεων και κάποιοι είκοσι. Ποιοι πιστεύεις θα βρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περίοδο;

   

  Ερώτημα γ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

  Στο εργαστήριο φυσικής μας, έχουμε ένα δυναμόμετρο στο οποίο κρεμάμε ένα πιατάκι και μετράμε την επιμήκυνση του ελατηρίου για διάφορα βαράκια που τοποθετούμε πάνω του. Με τη διαδικασία αυτή παίρνουμε το διπλανό πίνακα μετρήσεων. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης-μάζας του οργάνου.

   

  ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
  0 0
  100 5
  200 10
  300 15
  400 20
  500 25

   φα1 

  Ερώτημα δ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το διάγραμμα, που κατασκευάσατε στο ερώτημα γ, να βρείτε

  Δ1. την επιμήκυνση του ελατηρίου που θα προκαλέσει μάζα ίση με 150 γραμ.

  Δ2. την τιμή της μάζας της κασετίνας σας αν αυτή προκαλεί στο ελατήριο, επιμήκυνση ίση με 12,5 εκ.

  Δ3. την τιμή του βάρους της κασετίνας.

   

  Ερώτημα ε (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

  Μέτρηση ονομάζουμε τη …(1)… ενός φυσικού μεγέθους με ένα ομοειδές μέγεθος που ονομάζουμε …(2)….

  Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται …(3)….

  Η κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών τυχαίων κινήσεών τους ονομάζεται …(4)… Η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους ονομάζεται ……(5)… Το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα είναι η …(6)….

   

  Ερώτημα στ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

  1. Ποιο από τα παρακάτω είναι φυσικό μέγεθος;

  Α)Χαρά                       Β) Σχήμα                    Γ) Φόβος                     Δ) Βάρος

  1. Το θερμόμετρο είναι το όργανο που μετρά

  Α) θερμοκρασία         Β) θερμότητα Γ) θερμική ενέργεια   Δ) όλα τα προηγούμενα

  1. Όσο ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ενός υγρού, τα μόριά του κινούνται

  Α) Το ίδιο, δεν επηρεάζονται                        Β) Πιο αργά

  Γ)Πιο γρήγορα                          ΅        Δ) Εξαρτάται.

  1. Το υγρό νερό, εάν το ζεστάνουμε πολύ μπορεί να πάρει θερμοκρασίες

  Α) Μέχρι 100°C, μέγιστο.                 Β) Κάτω από 0°C.

  Γ) Πάνω από από τους 105°C.           Δ) Πάνω από 100°C.

  1. Στις θερμές χώρες οι άνθρωποι προτιμούν να φοράνε ρούχα

  Α) ανοιχρόχρωμα                  Β) σκουρόχρωμα

  Γ) ασπρόμαυρα                      Δ)δεν έχει σημασία το χρώμα

  Ποιο από τα παρακάτω χρώματα αντανακλά περισσότερο το φως;

  Α) το άσπρο               Β) το μαύρο    Γ) το κόκκινο              Δ) το πράσινο

   

  Ερώτημα ζ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για τη μάζα και ποιες για το βάρος.

  Ζ1. Μετριέται με ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες.

  Ζ2. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν (Newton).

  Ζ3. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Kg (χιλιόγραμμο).

  Ζ4. Μετριέται με δυναμόμετρο.

  Ζ5. Δεν αλλάζει ανάλογα με τον τόπο.

  Ζ6. Μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.

   

  Ερώτημα η (ΕΠΙΛΟΓΗ): Έχετε τα παρακάτω όργανα μέτρησης του χρόνου.

  Η1) ποιο είναι αναλογικό και ποιο ψηφιακό; Mε ποιο θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση μικρών χρόνων;

  Η2) με ποια μονάδα μέτρησης θα έχετε ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου

  – σε αγώνα δρόμου 100 μέτρων;

  – μιας διδακτικής “ώρας”;

  – δημιουργίας ενός γεωλογικού πετρώματος;

  φα2φα3

   

  Ερώτημα θ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου του πέντε φορές και βρίσκει τις τιμές: 112εκ, 111εκ,112εκ,113εκ,111εκ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου του.

   

  Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέξτε δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.