Αρχείο ετικέτας διάθλαση

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 8 – Ερώτηση 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α. Όταν το φως περνά από ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο διαφανές υλικό, στο οποίο διαδίδεται με διαφορετική ταχύτητα, η διεύθυνση διάδοσής του . Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται .

β. Γωνία πρόσπτωσης είναι η γωνία που σχηματίζεται από την ακτίνα και την στο σημείο πρόσπτωσης. Γωνία διάθλασης είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της ακτίνας και της στη διαχωριστική επιφάνεια. Η προσπίπτουσα φωτεινή ακτίνα, η και η κάθετη στην επιφάνεια επαφής στο σημείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο .

γ. Όταν το φως περνά από ένα διαφανές σώμα σε άλλο οπτικά πυκνότερο (όπως όταν περνά από τον αέρα στο γυαλί), τότε η γωνία διάθλασης (\widehat{\delta}) είναι από τη γωνία πρόσπτωσης (\widehat{\pi}). Αντίθετα όταν το φως περνά από ένα οπτικά πυκνότερο σε ένα οπτικά αραιότερο μέσο, για παράδειγμα από το νερό στον αέρα, η γωνία διάθλασης είναι από τη γωνία πρόσπτωσης.

Όταν η δέσμη του φωτός προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια διαχωρισμού δύο μέσων, τότε το φως περνά στο άλλο μέσο και συνεχίζει να διαδίδεται στην διεύθυνση.

δ. Όταν η γωνία πρόσπτωσης λάβει μια ορισμένη τιμή τέτοια ώστε η διαθλώμενη ακτίνα να γίνει παράλληλη προς τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων, τότε αυτή η γωνία ονομάζεται γωνία διάθλασης και συμβολίζεται με πc.
Με χρήση του νόμου του Σνελ για τη διάθλαση προκύπτει: \pi_c=/.Για ακόμα μεγαλύτερη γωνία η προσπίπτουσα δέσμη υφίσταται μόνον . Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανάκλαση.

ε. Αν ένα σώμα ανακλά τις φωτεινές ακτίνες που αντιστοιχούν σε όλα τα χρώματα, τότε θα εμφανίζεται με το της φωτεινής δέσμης με την οποία φωτίζεται.

Αν ένα σώμα τις φωτεινές ακτίνες που αντιστοιχούν σε όλα τα χρώματα της ορατής ακτινοβολίας και δεν ανακλά κανένα, τότε θα εμφανίζεται .

Τα διαφανή έγχρωμα σώματα αφήνουν να περάσουν που αντιστοιχούν στο χρώμα που εμφανίζουν και όλες τις υπόλοιπες.

 

8. Διάθλαση

Στο κεφάλαιο 8 της Φυσικής Γ Γυμνασίου, εισάγεται η διάθλαση, με τους νόμους της διάθλασης και παραδείγματα διάθλασης. Εισάγεται και η ανάλυση του λευκού φωτός όπως και οι συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί από το Κεφάλαιο 9 (δε γράφουμε άλλο άρθρο καθώς είναι η μόνη παράγραφος από όλο το 9).

Νόμοι διάθλασης

  1. Η προσπίπτουσα ακτίνα, η διαθλώμενη ακτίνα και η κάθετη ευθεία στην επιφάνεια επαφής βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

  2. Όταν το φως περνά από οπτικά αραιότερο σε οπτικά πυκνότερο μέσο (πχ από τον αέρα στο γυαλί) η γωνία διάθλασης είναι μικρότερη από τη γωνία πρόσπτωσης. Και αντίστροφα.

  • Γωνία διάθλασης ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στη διαθλώμενη ακτίνα και την κάθετη ευθεία στον καθρέφτη.
  • Οπτικά πυκνότερα είναι τα μέσα στα οποία η ταχύτητα διάδοσης είναι μικρότερη.

Εικονικό εργαστήριο διάθλασης:
Διάθλαση φωτός

Η γωνία διάθλασης είναι τέτοια ώστε το φως να ακολουθεί τη γρηγορότερη διαδρομή όπως βλέπουμε στην ακόλουθη προσομοίωση:

Σε πλήρη οθόνη

Λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε ένας ναυαγοσώστης για να φτάσει πιο γρήγορα στον προορισμό του:

Σε πλήρη οθόνη

8.2 Εφαρμογές της διάθλασης

8.3 Ανάλυση του λευκού φωτός

Το λευκό φως αποτελείται από όλα τα χρώματα σε κατάλληλη αναλογία. Το φαινόμενο του διαχωρισμού του λευκού φωτός σε χρώματα ονομάζεται ανάλυση του φωτός.

Στην ανάλυση οφείλονται τα χρώματα που βλέπουμε στο πίσω μέρος ενός cd και στο ουράνιο τόξο. (Πώς δημιουργείται το ουράνιο τόξο;)

 

9.1 Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί

συγκλίνοντες φακοί

Οι κυρτοί φακοί είναι παχύτεροι στο μέσο και λεπτότεροι στα άκρα και μετατρέπουν μία δέσμη παράλληλων φωτεινών ακτίνων σε συγκλίνουσα. Είναι, λοιπόν, συγκλίνοντες.

αποκλίνοντες φακοί

Οι κοίλοι φακοί είναι λεπτότεροι στο μέσο και παχύτεροι στα άκρα και μετατρέπουν μία παράλληλη δέσμη σε αποκλίνουσα. Είναι, λοιπόν, αποκλίνοντες.

Επανάληψη στη διάθλαση

Θεωρία Γ Γυμνασίου: Διαβάστε όλη τη θεωρία της Φυσικής Γ Γυμνασίου σε περιληπτικά φυλλάδια.

 

Quiz κεφαλαίων 7,8: Κάντε το quiz για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης.