Αρχείο ετικέτας δίπολα

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Ερώτηση 2

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α. Ηλεκτρική (R) ενός ηλεκτρικού διπόλου ονομάζεται το πηλίκο της (V) που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου προς την (Ι) του που το διαρρέει:
R=/ Η μονάδα αντίστασης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το (1 ).

β. Η αντίσταση του μεταλλικού αγωγού προέρχεται από τις των ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα του μετάλλου.

γ. Η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα μεταλλικό αγωγό είναι της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του με σταθερά αναλογίας το /

δ. Κάθε δίπολο που ικανοποιεί το νόμο του Ωμ ονομάζεται και έχει την ιδιότητα να μετατρέπει εξ ολοκλήρου την ενέργεια σε .

ε. Η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής σε όλο το μήκος του: i) είναι του του (l), του εμβαδού (Α) της διατομής του, ii) εξαρτάται από το του από το οποίο είναι κατασκευασμένο το σύρμα και από τη του αγωγού.

στ. Όταν ο μεταβλητός αντιστάτης χρησιμοποιείται για να ρυθμίζουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει μια συσκευή ονομάζεται , ενώ για να ρυθμίζουμε την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στους πόλους της ονομάζεται .

 

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα – Η αντίσταση

Ηλεκτρικά δίπολα
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουν δύο πόλους ονομάζονται ηλεκτρικά δίπολα.

Παρακάτω φαίνονται σχηματικά μερικά δίπολα (εκτός της γείωσης) που αποτελούν στοιχεία του κυκλώματος και σε φωτογραφία κάποια δίπολα που ονομάζονται δίοδοι.

dipolo

dipola

diodoi

Ηλεκτρική αντίσταση
Χρειαζόμαστε ένα φυσικό μέγεθος που να μας δείχνει πόση ένταση I θα περάσει από ένα δίπολο που θα εφαρμοστεί τάση V στα άκρα του.

Ηλεκτρική αντίσταση ενός διπόλου ονομάζεται το πηλίκο της ηλεκτρική τάσης V που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου προς την ένταση I του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει.

\displaystyle R=\frac{V}{I}

Μονάδα μέτρησης της αντίστασης στο SI είναι το 1 Ohm. Συμβολίζεται με Ω και εκφράζεται από τη σχέση

\displaystyle1\Omega=\frac{1V}{1A}

Αντιστάτες
Αντιστάτες ονομάζουμε τα ηλεκτρικά δίπολα των οποίων η αντίσταση R είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα τους και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που τους διαρρέει.

R
antistates

Αντιστάτες είναι όλοι οι μεταλλικοί αγωγοί.

Νόμος του Ωμ
Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού V που εφαρμόζεται στα άκρα του.

V=R \cdot I     ή      I=\displaystyle \frac{1}{R} \cdot V

Ο νόμος του Ohm ισχύει μόνο για τους μεταλλικούς αγωγούς, δηλαδή όταν η R είναι σταθερή. Αντίθετα, η σχέση R=\frac{V}{I} ισχύει για όλα τα δίπολα, ανεξάρτητα με το αν η R είναι σταθερή.

Ακολούθως έχουμε δύο προσομοιώσεις για να διαπιστώσουμε το νόμο του Ωμ.