Αρχείο ετικέτας Α Γυμνασίου

Φυσική Α Γυμνασίου λυμένες ασκήσεις

Στη Φυσική Α Γυμνασίου, ασκήσεις για το διαγώνισμα προκύπτουν από τις εργαστηριακές δραστηριότητες. Επειδή το μάθημα είναι εργαστηριακό, οι ασκήσεις δεν ακολουθούν τη μεθοδολογία των ασκήσεων φυσικής των επόμενων τάξεων, αλλά αναπαράγουν τη διαδικασία του πειράματος που πραγματοποιήθηκε στην τάξη.

Πώς μπορεί να είναι μία άσκηση στη φυσική Α Γυμνασίου;

Μπορεί σε μία άσκηση να μας δοθούν κάποιες μετρήσεις και εμείς να μας ζητηθεί να υπολογίσουμε τη μέση τιμή τους δηλαδή το μέσο όρο. Ένα παράδειγμα βλέπουμε στην άσκηση “Υπολογισμός μέσης τιμής μήκους” ή στην άσκηση “Υπολογισμός μέσης τιμής χρόνου“. Μπορεί να μας δοθούν κάποιες μετρήσεις και να πρέπει να σχεδιάσουμε ένα διάγραμμα όπως στη “Σχεδίαση διαγράμματος επιμήκυνσης-μάζας“. Μπορεί να μας δοθεί η μάζα και ο όγκος και να πρέπει να υπολογίσουμε την πυκνότητα, όπως στην άσκηση “Μέτρηση πυκνότητας στερεού“. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας ζητηθεί ακόμα να διαβάσουμε μία μέτρηση, όπως στη “Μέτρηση όγκου υγρού” και στη “Μέτρηση όγκου στερεού“.

Οι ασκήσεις που προκύπτουν από τα πειράματα που αντιστοιχούν στη διδακτέα ύλη της Α Γυμνασίου είναι οι ακόλουθες:

Λυμένες ασκήσεις Φυσικής Α Γυμνασίου

 

Φύλλο εργασίας 3 – Μέτρηση μάζας-βάρους

Στη Φυσική Α Γυμνασίου, μαθαίνουμε για τη μάζα και το βάρος, τις διαφορές τους και τις μετρήσεις τους, στο Φύλλο Εργασίας 3 του βιβλίου “Η Φυσική με πειράματα”. Σκοπός του πειράματος είναι η εξοικείωση των μαθητών  με τα διαγράμματα.

Μάθημα 3. Μέτρηση Μάζας Βάρους

Η Φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου – Φύλλο εργασίας 3

Θεωρία
Βρείτε όλη τη θεωρία σε φυλλάδια στο “Φυσική Α Γυμνασίου Θεωρία

Βάρος Β

 • Το  (γήινο) βάρος είναι η δύναμη που ασκεί η Γη στα σώματα.
 • Η βασική μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το 1 Newton (1N).
 • Το όργανο μέτρησης του βάρους είναι το δυναμόμετρο.

 

 • Το βάρος δεν είναι παντού το ίδιο. Έτσι το βάρος ενός σώματος στη Σελήνη είναι το 1/6 του γήινου βάρους του.

Μάζα m

 • Η μάζα σχετίζεται με το πόση ύλη περιέχει το σώμα.
 • Η βασική μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το κιλό ή αλλιώς χιλιόγραμμο (1 kg). Άλλες μονάδες είναι το γραμμάριο, το miligram, ο τόνος  κ.ο.κ.
 • Το όργανο μέτρησης της μάζας είναι ο ζυγός σύγκρισης. Δηλαδή συγκρίνουμε το σώμα που μετράμε με σταθμά γωστής μάζας.

scale-sketch-solidworks1

 • Η μάζα είναι σταθερή παντού.

 

Δοκίμασε πώς αλλάζει το βάρος ανάλογα με τον πλανήτη ενώ η μάζα παραμένει σταθερή.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΑΣ – ΒΑΡΟΥΣ

διαφορές μάζας βάρους

Σχέση μάζας βάρους

Εάν ξέρουμε τη μάζα ενός αντικειμένου σε κιλά, μπορούμε να βρούμε και το βάρος του  από τον τύπο: Β=mg

όπου το g είναι ένα φυσικό μέγεθος με αριθμητική τιμή περίπου 10m/s2 στην επιφάνεια της Γης.

Παράδειγμα: Ένα σώμα μάζας 50g τι βάρος έχει;

m=50g=0,05kg  και  B=mg=0,05 10 N=0,5N

Άσκηση

Πείραμα 1

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΠΕΙΡΑΜΑ 1

Μέτρηση μάζας με ζυγό σύγκρισης

Περιγραφή πειράματος

Διαθέτουμε ένα ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες, μία πλαστελίνη και σταθμά γνωστής μάζας.  Αν δεν έχουμε ζυγό σύγκρισης, κατασκευάζουμε έναν από μία κρεμάστρα με δύο πιατάκια κρεμασμένα στα άκρα της. Στο ένα πιατάκι βάζουμε το αντικείμενο που θέλουμε να μετρήσουμε, και στο άλλο βάζουμε διαδοχικά σταθμά. Όταν ισορροπήσει, προσθέτουμε τις μάζες των σταθμών και προκύπτει η μάζα του αντικειμένου.

Εφαρμογή

Τοποθετούμε στο ένα πιατάκι αντικείμενο άγνωστης μάζας και στο άλλο πιατάκι διαδοχικά σταθμά. Ισορροπεί τελικά με τα διπλανά σταθμά.

Πόση είναι η μάζα του άγνωστου αντικειμένου;

Λύση

1o 100g
2o 100g
3o 50g
4o 50g

 

Προσομοίωση

Η Προσομοίωση, αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας το πείραμα 1 που κάναμε στο εργαστήριο. Τοποθετήστε διάφορα σταθμά στη δεξιά πλευρά και όταν ισορροπήσει ο ζυγός προσθέστε τα για να υπολογίσετε τη μάζα του αντικειμένου στην αριστερή πλευρά.

Πείραμα 2

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΠΕΙΡΑΜΑ 2

Διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης ελατηρίου

Περιγραφή πειράματος

Διαθέτουμε ένα ελατήριο, ένα χάρακα και σταθμά γνωστής μάζας.   Τοποθετούμε το μηδέν του χάρακα στην άκρη του ελατηρίου που κρέμεται από σταθερό σημείο. Τοποθετούμε διαδοχικά γνωστά σταθμά και σημειώνουμε σε πίνακα τις τιμές μάζας και επιμήκυνσης. Στο τέλος, κάνουμε ένα διάγραμμα με τις τιμές αυτές.

Εφαρμογή

Πραγματοποιείτε το πείραμα 2, στο Φύλλο Εργασίας 3 της Φυσικής Α Γυμνασίου: τοποθετείτε διαδοχικά μάζες στο ελατήριο, μετράτε τις επιμηκύνσεις του ελατηρίου και τις σημειώνετε στο διπλανό πίνακα.

Να σχεδιάσετε με τις τιμές του πίνακα ένα διάγραμμα μάζας – επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.

Λύση

ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
0 0
100 5
200 10
300 15
400 20
500 25

 

Προσομοίωση

Η Προσομοίωση, αυτή,  μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας το πείραμα 2 που κάναμε στο εργαστήριο. Τοποθετήστε διαδοχικά τα γνωστά σταθμά σημειώνοντας τις τιμές μάζας και επιμήκυνσης σε πίνακα.

(Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε και αυτή την προσομοίωση).
Στη συνέχεια, σημειώστε τις τιμές σε ένα μιλιμετρέ και ενώστε τις με μία ευθεία.

Πείραμα 3

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΠΕΙΡΑΜΑ 3

Υπολογισμός άγνωστης μάζας από το διάγραμμα

Περιγραφή πειράματος

Διαθέτουμε ένα ελατήριο, ένα χάρακα και μία πλαστελίνη άγνωστης μάζας, καθώς και το διάγραμμα μάζας επιμήκυνσης του ελατηρίου. Για να υπολογίσουμε τη μάζα της πλαστελίνης, ανατρέχουμε στο διάγραμμα  και βρίσκουμε στην ευθεία την τιμή της μάζας που αντιστοιχεί στην επιμήκυνση του ελατηρίου.

Προσομοίωση

Τοποθετήστε την άγνωστη μάζα, μετρήστε την επιμήκυνσή της, και από το διάγραμμα βρείτε την τιμή της μάζας.

Εφαρμογή

Χρησιμοποιούμε τα γνωστά σταθμά και σχεδιάζουμε το διπλανό διάγραμμα. Από το διάγραμμα να υπολογίσετε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου που προκαλεί επιμήκυνση 2εκατοστά.

Λύση

Διάγραμμα Φύλλο εργασίας3

 

Ασκήσεις

Εδώ θα βρείτε όλες τις ασκήσεις πάνω στη μάζα και το βάρος που προκύπτουν από την εφαρμογή των πειραμάτων.

α) Κάνοντας το πείραμα 1, ο ζυγός ισορρόπησε με τα εξής σταθμά.

1o 100g
2o 100g
3o 50g
4o 50g

Πόση είναι η μάζα του άγνωστου αντικειμένου;
Λύση

β) Να υπολογίσετε πόσο βάρος έχει ένα σώμα μάζας  150g στη Γη.
Λύση

γ) Κάνοντας το πείραμα 2 πήραμε τις παρακάτω τιμές.

ΜΑΖΑ m (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
0 0
100 5
200 10
300 15
400 20
500 25

Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης – μάζας.
Λύση

δ) Με βάση αυτό το διάγραμμα να βρείτε πόση μάζα έχει ένα σώμα που έχει επιμήκυνση 2 εκατοστά.
Λύση

 

Quiz
Πρόταση αξιολόγησης από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.

quiz φύλλο εργασίας 3

Επανάληψη Φυσικής Α Γυμνασίου

Εδώ θα βρείτε όλη την ύλη της Φυσικής Α Γυμνασίου, ερωτήσεις θεωρίας πάνω σε όλη την ύλη, καθώς και εφαρμογές πάνω στις εργαστηριακές ασκήσεις. Τέλος, φαίνεται η μορφή του διαγωνίσματος και ένα παράδειγμα διαγωνίσματος.

Επαναληπτικές ερωτήσειςΔιδακτέα ύληΕφαρμογέςΜορφή διαγωνίσματοςΠαράδειγμα διαγωνίσματος

Επαναληπτικές ερωτήσεις ανά μάθημα.

Η Φυσική με πειράματα, Α ́ Γυμνασίου

Φύλλο εργασίας 1

 1. Τι είναι η μέτρηση;
 2. Τι είναι το φυσικό μέγεθος;
 3. Ονομάστε κάποια φυσικά μεγέθη. Η χαρά είναι μέγεθος;
 4. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης του μήκους; Ποιες άλλες γνωρίζετε;
 5. Ποια όργανα μέτρησης του μήκους γνωρίζετε;
 6. Ονομάστε 4 σφάλματα που γίνονται κατά την τοποθέτηση μετροταινίας.
 7. Διαθέτεις μία μετροταινία. Με ποιο τρόπο θα μετρήσεις το μήκος του θρανίου σου;  (Περιγραφή πειράματος)
 8. Πώς βρίσκουμε το μέσο όρο κάποιων μετρήσεων;
 9. Γιατί είναι χρήσιμος ο υπολογισμός του μέσου όρου;
 10. Με ποιο όργανο συμφέρει να μετρήσεις τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη διάσταση ενός αβγού;
Απαντήσεις

Φύλλο εργασίας 2

 1. Ποια όργανα μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε; Ποιο είναι το πιο ακριβές σήμερα;
 2. Ποια είναι ψηφιακά και ποια αναλογικά; Αναφέρετε παραδείγματα.
 3. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης του χρόνου; Ποιες άλλες γνωρίζετε;
 4. Πότε έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στους μικρούς χρόνους;
 5. Με ποια πειραματική διαδικασία θα μετρήσεις το χρόνο δέκα ταλαντώσεων; (Περιγραφή πειράματος)
 6. Από ποια έως ποια θέση μπορούμε να μετρήσουμε μία ταλάντωση;
Απαντήσεις

Α Γυμνασίου

Φύλλο εργασίας 3

 1. Τι είναι μάζα; Τι είναι βάρος;
 2. Ποια η μονάδα μέτρησης της μάζας; Ποια του βάρους;
 3. Αλλάζει η μάζα ανάλογα με τον τόπο; Αλλάζει το βάρος;
 4. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
 5. Διαθέτουμε ένα ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες, μία πλαστελίνη και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης. (Περιγραφή πειράματος 1)
 6. Διαθέτουμε ένα ελατήριο, ένα χάρακα και σταθμά γνωστής μάζας. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης του ελατηρίου. (Περιγραφή πειράματος 2)
 7. Διαθέτουμε το ελατήριο του πειράματος 2, ένα χάρακα και μία πλαστελίνη. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της μάζας της πλαστελίνης (Περιγραφή πειράματος 3)
 8. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην επιμήκυνση του ελατηρίου και τη μάζα;
 9. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;
Απαντήσεις

Φύλλο εργασίας 4

 1. Τι είναι η θερμοκρασία;
 2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας; Ποιες άλλες μονάδες μέτρησής της ξέρετε;
 3. Με ποιο όργανο μετριέται;
 4. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το νερό στους 0°C;
 5. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το νερό στους 100°C;
 6. Διαθέτουμε ένα θερμόμετρο χωρίς γραμμές, ένα πυρίμαχο δοχείο, μία εστία θέρμανσης, νερό και πάγο. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης του θερμόμετρου. (περιγραφή πειράματος)
 7. Διαθέτουμε ένα θερμόμετρο. Περιγράψτε τον τρόπο να διαβάσουμε σωστά την ένδειξή του. Τι λάθη μπορεί να κάνουμε;
Απαντήσεις

Φύλλο εργασίας 5

 1. Τι είναι η θερμική ενέργεια; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
 2. Τι είναι η θερμότητα; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
 3. Τι είναι η θερμική ισορροπία;
 4. Έχουμε δύο θερμόμετρα οινοπνεύματος, ένα πυρίμαχο δοχείο (πυρέξ) και ένα ακόμα μεγαλύτερο από αυτό δοχείο, νερό και μία εστία θέρμανσης. Να περιγράψετε ένα πείραμα που θα μελετήσει τη θερμική ισορροπία. (περιγραφή πειράματος)
 5. Να αναφέρεις παραδείγματα θερμικής ισορροπίας από την καθημερινή ζωή.
 6. Τι συμβαίνει στα μόρια στο μικρόκοσμο καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία;
Απαντήσεις

Φύλλο εργασίας 10

 1. Αναφέρατε κάποιες πηγές στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
 2. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο σχήμα της μπαταρίας και την τάση της;
 3. Τι είναι το βραχυκύκλωμα; Τι συμβαίνει στο κύκλωμα κατά το βραχυκύκλωμα;
 4. Ποιος είναι ο ρόλος της ασφάλειας στο βραχυκύκλωμα;
 5. Να προβλέπετε στα κυκλώματα του βιβλίου τι θα συμβεί στο λαμπάκι.
 6. Αναφέρατε κάποιες επικίνδυνες ενέργειες στην καθημερινή ζωή για βραχυκύκλωμα - ηλεκτροπληξία.
Απαντήσεις

Φύλλο εργασίας 11

 1. Τι είναι ο ηλεκτρικός κινητήρας;
 2. Να αναφέρετε τα βασικά μέρη ενός κινητήρα.
 3. Να περιγράψετε τη λειτουργία ενός κινητήρα.
 4. Πού εφαρμόζεται ο ηλεκτρικός κινητήρας στη ζωή μας;
 5. Τι μας δείχνουν τα ακόλουθα στοιχεία που αναγράφονται σε έναν κινητήρα: V (βολτ), Hertz (Χερτζ), W (Βατ), A (Αμπέρ), rpm (rounds per minute)
Απαντήσεις

Φύλλο εργασίας 12

 1. Τι είναι η ηλεκτρική γεννήτρια;
 2. Να αναφέρετε τα βασικά μέρη μίας γεννήτριας.
 3. Να περιγράψετε συνοπτικά τη λειτουργία μίας γεννήτριας.
 4. Που εφαρμοζεται η γεννήτρια στην καθημερινή ζωή;
 5. Πότε η χρήση της γεννήτριας είναι οικολογική και πότε όχι;
 6. Τι μας δείχνουν τα ακόλουθα στοιχεία που αναγράφονται σε έναν κινητήρα: V (βολτ), Hertz (Χερτζ), rpm (rounds per minute)
Απαντήσεις

Φυσική Β ́ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός

Εργαστηριακή Άσκηση 2 (σ.22)

 1. Τι είναι ο όγκος ενός σώματος;
 2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης του όγκου; Γνωρίζετε άλλες μονάδες;
 3. Πόσο είναι ένα λίτρο; Πόσο ένα ml;
 4. Με ποιο όργανο μέτρησης μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο;
 5. Διαθέτουμε ένα δοχείο, υγρό και έναν ογκομετρικό κύλινδρο. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της χωρητικότητας του δοχείου (περιγραφή πειράματος 1)
 6. Διαθέτουμε ένα κομμάτι πλαστελίνης, έναν ογκομετρικό κύλινδρο, νήμα και υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης του όγκου της πλαστελίνης.  (περιγραφή πειράματος 2)
Απαντήσεις

Εργαστηριακή Άσκηση 3 (σ 25) & Εργαστηριακή άσκηση 4 (σ 29)

 1. Τι ονομάζουμε πυκνότητα ενός σώματος; (ορισμός+τύπος)
 2. Ποια είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης της πυκνότητας;
 3. Από τι εξαρτάται η πυκνότητα ενός σώματος; Εξαρτάται από τη μάζα; Από τον όγκο;
 4. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο και ένα δοχείο με υγρό. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του υγρού. (περιγραφή πειράματος 1)
 5. Διαθέτουμε ένα ζυγό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο με νερό και ένα στερεό σώμα. Περιγράψτε ένα πείραμα μέτρησης της πυκνότητας του στερεού (περιγραφή πειράματος 2)
Απαντήσεις

Διδακτέα ύλη

Η διδακτέα ύλη  για τη Φυσική Α’ Γυμνασίου, όπως ορίζεται από το υπουργείο, είναι από τα σχολικά εγχειρίδια:

 • Η Φυσική με πειράματα, Α ́ Γυμνασίου των Γ.Θ. Καλκάνη, Ο. Γκικοπούλου, κ.ά.
 • Φυσική Β ́ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά.

και αποτελείται από τις ασκήσεις:

1. Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή

 

Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας 1
σελ.1-4
2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας 2
σελ.5-8
3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας 3
σελ. 9-14
4. Μέτρηση όγκου Εργαστηριακός οδηγός (νέος)
Φυσικής Β ́ Γυμνασίου,
Εργαστηριακή άσκηση 2
σελ. 22-24
5. Μέτρηση Πυκνότητας Εργαστηριακός οδηγός (νέος)
Φυσικής Β ́ Γυμνασίου,
Εργαστηριακή άσκηση 3
Εργαστηριακή άσκηση 4
σελ25-30
6. Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας 4
σελ.15-18
7. Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας 5
σελ. 19-22
8. Το Ηλεκτρικό βραχυ- Κύκλωμα – Κίνδυνοι και «Ασφάλεια» Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας 10
σελ.43-47
9. Από τον Ηλεκτρισμό στον Μαγνητισμό – Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-) Κινητήρας Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας 11
σελ.48-51
10. Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό – Μια Ηλεκτρική (ιδιο-) Γεννήτρια Η Φυσική με Πειράματα,
φύλλο εργασίας 12
σελ.52-56

Εφαρμογές

Εκτός από τη θεωρία, σημαντικό είναι να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δίνονται όπως κάναμε στις πειραματικές μας ασκήσεις.

 1. Υπολογισμος μέσου όρου-μέσης τιμής: Να υπολογίσετε το μέσο όρο των μετρήσεων:
  5s, 6s, 4s, 4s, 5.5s.
 2. Υπολογισμός βάρους από τη μάζα: Να υπολογίσετε πόσο βάρος έχει ένα σώμα μάζας 150g στη Γη.
 3. Διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας:
  Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης μάζας. Με βάση αυτό το διάγραμμα να βρείτε πόση μάζα έχει ένα σώμα που έχει επιμήκυνση 450 εκατοστά.
  ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
  0 0
  100 5
  200 10
  300 15
  400 20
  500 25
 4. Βαθμονόμηση θερμομέτρου: Να σημειώσετε τις υποδιαιρέσεις στο θερμόμετρο. Στην πρώτη εικόνα έχει πάγο και νερό και στη δεύτερη νερό με υδρατμούς.
 5. Διάγραμμα Θερμικής ισορροπίας:Στο πείραμα της θερμικής ισορροπίας που κάναμε στην τάξη, πήραμε τις τιμές:
  Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία δοχείου Α (°C) Θερμοκρασία δοχείου Β (°C)
  0 100 0
  5 60 15
  10 40 20
  15 30 23
  20 25 25
  25 25 25

  α) Να σχεδιάσεις σε μιλιμετρέ χαρτί σε κοινό διάγραμμα τα διαγράμματα θερμοκρασίας – χρόνου για τα δύο δοχεία Α και Β.

  β) Σε πόσο χρόνο επιτεύχθηκε θερμική ισορροπία;

  γ) Ποιά είναι η θερμοκρασία της θερμικής ισορροπίας;

   

 6. Μέτρηση όγκου υγρού: Να σημειώσετε τον όγκο του υγρού σε κάθε ογκομετρικό κύλινδρο.
 7. Μέτρηση πυκνότητας υγρού: Αν η μάζα του πρώτου υγρού της παραπάνω εικόνας είναι 14γραμ, να υπολογίσετε την πυκνότητά του.
 1. Μέτρηση όγκου στερεού: Να υπολογίσετε τον όγκο της πέτρας του διπλανού σχήματος.
 2. Μέτρηση πυκνότητας στερεού: Αν η πέτρα του σχήματος έχει μάζα 200g, να υπολογίσετε την πυκνότητά της.


Μορφή διαγωνίσματος

Η εξέταση του Ιουνίου στη φυσική της Α Γυμνασίου έχει την εξής μορφή:

Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.

β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.

γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).

δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.

ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

Ένα παράδειγμα θεμάτων μας του 2015 μπορείτε να βρείτε εδώ:

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

Ερώτημα α (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Στο εργαστήριο της φυσικής έχουμε ένα νήμα μήκους 1m, ένα κομμάτι πλαστελίνης και έναν ορθοστάτη. Επίσης, κάποιοι μαθητές έχουν ψηφιακά ρολόγια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για χρονόμετρα, και κάποιοι αναλογικά.

Α1. Περιγράψτε πώς θα συναρμολογήσουμε το απλό εκκρεμές.

Α2. Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να υπολογίσετε την περίοδο κίνησης του εκκρεμούς με κάποια ακρίβεια.

 

Ερώτημα β (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το πείραμα του ερωτήματος α

Β1. Ποιοι μαθητές μέτρησαν το πείραμα με μεγαλύτερη ακρίβεια; Αυτοί που έχουν αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι;

Β2. Κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι έπρεπε να μετρήσουν το χρόνο μίας ταλάντωσης, κάποιοι δέκα ταλαντώσεων και κάποιοι είκοσι. Ποιοι πιστεύεις θα βρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περίοδο;

 

Ερώτημα γ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

Στο εργαστήριο φυσικής μας, έχουμε ένα δυναμόμετρο στο οποίο κρεμάμε ένα πιατάκι και μετράμε την επιμήκυνση του ελατηρίου για διάφορα βαράκια που τοποθετούμε πάνω του. Με τη διαδικασία αυτή παίρνουμε το διπλανό πίνακα μετρήσεων. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιμήκυνσης-μάζας του οργάνου.

 

ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
0 0
100 5
200 10
300 15
400 20
500 25

 φα1 

Ερώτημα δ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ): Με βάση το διάγραμμα, που κατασκευάσατε στο ερώτημα γ, να βρείτε

Δ1. την επιμήκυνση του ελατηρίου που θα προκαλέσει μάζα ίση με 150 γραμ.

Δ2. την τιμή της μάζας της κασετίνας σας αν αυτή προκαλεί στο ελατήριο, επιμήκυνση ίση με 12,5 εκ.

Δ3. την τιμή του βάρους της κασετίνας.

 

Ερώτημα ε (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Μέτρηση ονομάζουμε τη …(1)… ενός φυσικού μεγέθους με ένα ομοειδές μέγεθος που ονομάζουμε …(2)….

Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται …(3)….

Η κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών τυχαίων κινήσεών τους ονομάζεται …(4)… Η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας τους ονομάζεται ……(5)… Το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα είναι η …(6)….

 

Ερώτημα στ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι φυσικό μέγεθος;

Α)Χαρά                       Β) Σχήμα                    Γ) Φόβος                     Δ) Βάρος

 1. Το θερμόμετρο είναι το όργανο που μετρά

Α) θερμοκρασία         Β) θερμότητα Γ) θερμική ενέργεια   Δ) όλα τα προηγούμενα

 1. Όσο ανεβάζουμε τη θερμοκρασία ενός υγρού, τα μόριά του κινούνται

Α) Το ίδιο, δεν επηρεάζονται                        Β) Πιο αργά

Γ)Πιο γρήγορα                          ΅        Δ) Εξαρτάται.

 1. Το υγρό νερό, εάν το ζεστάνουμε πολύ μπορεί να πάρει θερμοκρασίες

Α) Μέχρι 100°C, μέγιστο.                 Β) Κάτω από 0°C.

Γ) Πάνω από από τους 105°C.           Δ) Πάνω από 100°C.

 1. Στις θερμές χώρες οι άνθρωποι προτιμούν να φοράνε ρούχα

Α) ανοιχρόχρωμα                  Β) σκουρόχρωμα

Γ) ασπρόμαυρα                      Δ)δεν έχει σημασία το χρώμα

Ποιο από τα παρακάτω χρώματα αντανακλά περισσότερο το φως;

Α) το άσπρο               Β) το μαύρο    Γ) το κόκκινο              Δ) το πράσινο

 

Ερώτημα ζ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για τη μάζα και ποιες για το βάρος.

Ζ1. Μετριέται με ζυγό σύγκρισης με ίσους βραχίονες.

Ζ2. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν (Newton).

Ζ3. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Kg (χιλιόγραμμο).

Ζ4. Μετριέται με δυναμόμετρο.

Ζ5. Δεν αλλάζει ανάλογα με τον τόπο.

Ζ6. Μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.

 

Ερώτημα η (ΕΠΙΛΟΓΗ): Έχετε τα παρακάτω όργανα μέτρησης του χρόνου.

Η1) ποιο είναι αναλογικό και ποιο ψηφιακό; Mε ποιο θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση μικρών χρόνων;

Η2) με ποια μονάδα μέτρησης θα έχετε ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου

– σε αγώνα δρόμου 100 μέτρων;

– μιας διδακτικής “ώρας”;

– δημιουργίας ενός γεωλογικού πετρώματος;

φα2φα3

 

Ερώτημα θ (ΕΠΙΛΟΓΗ): Ένας μαθητής μετράει το μήκος του θρανίου του πέντε φορές και βρίσκει τις τιμές: 112εκ, 111εκ,112εκ,113εκ,111εκ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου του.

 

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέξτε δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ). Τα ερωτήματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.

Φύλλα εργασίας 4,5,6

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ερωτήσεις πάνω στην ύλη των τριών , αυτών, ασκήσεων, καθώς και προσομοιώσεις για τα πειράματα που πραγμαοποιήσαμε στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.

Ερωτήσεις θεωρίαςΘερμική ισορροπίαΚύκλος νερούQuiz

ΦΕ4

 1. Τι είναι η θερμοκρασία; Ποια μονάδα μέτρησής της ξέρετε; Με ποιο όργανο μετριέται;
 2. Με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε ένα σωστά βαθμονομημένο θερμόμετρο; (περιγραφή πειράματος 4)
 3. Με ποιο τρόπο μπορούμε να διαβάσουμε καλά τη θερμοκρασία από ένα θερμόμετρο; Τι λάθη μπορεί να κάνουμε;

ΦΕ5

 1. Τι είναι η θερμική ενέργεια; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
 2. Τι είναι η θερμότητα; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
 3. Τι είναι η θερμική ισορροπία;
 4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που θα οδηγεί σε θερμική ισορροπία δύο υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. (περιγραφή πειράματος 5)
 5. Να αναφέρεις παραδείγματα θερμικής ισορροπίας από την καθημερινή ζωή.
 6. Τι συμβαίνει στα μόρια στο μικρόκοσμο καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία;

 

ΦΕ6

 1. Ποιες είναι οι τρεις καταστάσεις του νερού;
 2. Ποιες μετατροπές (αλλαγές φάσεων) του νερού ξέρετε; Να τις αναγνωρίζετε σε παραδείγματα (πχ εικόνες του βιβλίου).
 3. Σε ποια θερμοκρασία συμβαίνει η κάθε αλλαγή φάσεως του νερού;
 4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που να δείχνει πώς αλλάζουν οι θερμοκρασίες του νερού ανάλογα με τη θερμοκρασία (περιγραφή πειράματος 6)
 5. Μπορεί το υγρό νερό να έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 100°C; Μικρότερη των 0°C;
 6. Ποια είναι η σημασία του κύκλου του νερού για το περιβάλλον;
 7. Τι συμβαίνει στα μόρια κατά τις αλλαγές φάσεως;

Τέλος… Να ξέρετε να φτιάχνετε διαγράμματα όταν σας δίνονται τιμές!

Θερμική ισορροπία
Εδώ μπορείτε να αναπαράγετε εικονικά το πείραμα 5 που κάναμε στο εργαστήριο.

Και μία απλή οπτικοποίηση της θερμικής ισορροπίας είναι η ακόλουθη:

Κύκλος νερού
Εδώ μπορείτε να αναπαράγετε εικονικά το πείραμα 6 που κάναμε στο εργαστήριο. Προσέξτε ότι για θερμοκρασίες μικρότερες του 0, το νερό είναι στερεό, για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 100 το νερό είναι αέριο ενώ το υγρό παίρνει τιμές μόνο από 0 έως 100 βαθμούς Κελσίου. Επίσης προσέξτε την κίνηση των μορίων στο μικρόκοσμο ανάλογα με την κατάσταση (τη φάση) του νερού.

Προσομοιώσεις Φυσικής Α Γυμνασίου

Προσομοίωση ενός πειράματος είναι η αναπαράσταση του πειράματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένας τρόπος να ξανακάνετε στο σπίτι τα πειράματα που κάνουμε στην τάξη είναι εικονικά, μέσω προσομοιώσεων.  Εδώ μπορείτε να βρείτε προσομοιώσεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις 2, 3. Επιλέξτε από τις παρακάτω καρτέλες.

Εργ. άσκ. 2Εργ. άσκ. 3 πείρ. 1Εργ. άσκ. 3 πείρ. 2Εργ. άσκ. 5Εργ. άσκ. 6
Εργαστηριακή άσκηση 2

Πείραμα Μέτρηση χρόνου 10 ταλαντώσεων εκκρεμούς: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Ενεργοποιούμε την επιλογή “άλλα εργαλεία” και αφού εκτρέψουμε για μία μικρή γωνία το εκκρεμές, χρησιμοποιούμε το χρονόμετρο που εμφανίζεται για να μετρήσουμε το χρόνο που διαρκούν δέκα ταλαντώσεις.

Εργαστηριακή άσκηση 3

Πείραμα 1Μέτρηση μάζας με ζυγό με ίσους βραχίονες: Η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία, μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση 2 που κάναμε στο εργαστήριο. Τοποθετούμε διάφορα σταθμά στη δεξιά πλευρά για να ανακαλύψουμε τη μάζα του αντικειμένου στην αριστερή πλευρά.

Εργαστηριακή άσκηση 3

ΠροσομοίωσηΒαθμονόμηση ελατηρίου: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση 3 που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πείραμα 2Βαθμονόμηση ελατηρίου: Εναλλακτικά, η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση 3 που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πλήρης οθόνη

Εργαστηριακή άσκηση 5
Θερμική ισορροπία: Εδώ μπορείτε να αναπαράγετε εικονικά ττην άσκηση 5 που κάναμε στο εργαστήριο.
Και μία απλή οπτικοποίηση της θερμικής ισορροπίας είναι η ακόλουhttps://physiquiz.gr/wp-content/uploads/swf/thermikiIsoropia.swf” width=”600″ height=”500″>
Εργαστηριακή άσκηση 6
Κύκλος νερού: Εδώ μπορείτε να αναπαράγετε εικονικά την άσκηση 6 που κάναμε στο εργαστήριο. Προσέξτε ότι για θερμοκρασίες μικρότερες του 0, το νερό είναι στερεό, για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 100 το νερό είναι αέριο ενώ το υγρό παίρνει τιμές μόνο από 0 έως 100 βαθμούς Κελσίου. Επίσης προσέξτε την κίνηση των μορίων στο μικρόκοσμο ανάλογα με την κατάσταση (τη φάση) του νερού.

Φύλλα εργασίας 1,2,3

Στις τρεις πρώτες εργαστηριακές ασκήσεις της Α Γυμνασίου ερχόμαστε σε επαφή με τα φυσικά μεγέθη και τη μέτρησή τους. Μελετάμε το μήκος, το χρόνο, τη μάζα και το βάρος.

Ερωτήσεις θεωρίαςΜέτρηση χρόνουΜέτρηση μάζαςΜέτρηση βάρουςQuiz

ΦΕ1

 1. Τι είναι η μέτρηση;
 2. Τι είναι το φυσικό μέγεθος;
 3. Ονομάστε κάποια φυσικά μεγέθη. Η χαρά είναι μέγεθος;
 4. Ποιες μονάδες μέτρησης του μήκους ξέρετε;
 5. Ποια όργανα μέτρησης του μήκους γνωρίζετε;
 6. Ονομάστε 4 σφάλματα γίνονται κατά την τοποθέτηση της μετροταινίας.
 7. Με ποιο τρόπο θα μετρήσεις το μήκος του θρανίου σου; Να το περιγράψεις.
 8. Γιατί είναι χρήσιμος ο υπολογισμός της μέσης τιμής πολλών μετρήσεων;
 9. Πώς θα μετρήσεις τη μεγαλύτερη και πώς τη μικρότερη διάσταση ενός αβγού;

 

ΦΕ2

 1. Ποια όργανα μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε; Ποιό είναι το πιο ακριβές σήμερα;
 2. Ποια είναι ψηφιακά και ποια αναλογικά;
 3. Ποιες μονάδες μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε;
 4. Πώς κάνουμε μέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια στους μικρούς χρόνους;
 5. Με ποια πειραματική διαδικασία θα μετρήσεις το χρόνο δέκα ταλαντώσεων;

 

ΦΕ3

 1. Ποιες είναι οι διαφορές μάζας και βάρους;
 2. Τι είναι μάζα; τι είναι βάρος;
 3. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
 4. Περιγράψτε ένα πείραμα υπολογισμού της μάζας ενός σώματος.
 5. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης ενός ελατηρίου.
 6. Να σχεδιάσετε με τις τιμές που έχετε μετρήσει στην τάξη ένα σχεδιάγραμμα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.
 7. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;

Τέλος, να σχεδιάζετε διαγράμματα όταν σας δίνονται οι τιμές.

Πείραμα Μέτρηση χρόνου 10 ταλαντώσεων εκκρεμούς: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Ενεργοποιούμε την επιλογή “άλλα εργαλεία” και αφού εκτρέψουμε για μία μικρή γωνία το εκκρεμές, χρησιμοποιούμε το χρονόμετρο που εμφανίζεται για να μετρήσουμε το χρόνο που διαρκούν δέκα ταλαντώσεις.

Πείραμα 1Μέτρηση μάζας με ζυγό με ίσους βραχίονες: Η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία, μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Τοποθετούμε διάφορα σταθμά στη δεξιά πλευρά για να ανακαλύψουμε τη μάζα του αντικειμένου στην αριστερή πλευρά.

Πείραμα 2Βαθμονόμηση ελατηρίου: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πείραμα 2Βαθμονόμηση ελατηρίου: Εναλλακτικά, η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πλήρης οθόνη

Quiz: Εδώ μπορείτε να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας πάνω στις  τρεις πρώτες ασκήσεις.

Τέλος, τα παρακάτω βιντεάκια μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις έννοιες μάζα και βάρος.