Αρχείο ετικέτας ασκήσεις

Φυσική Γ Γυμνασίου λυμένες ασκήσεις

Στη Φυσική Γ Γυμνασίου, οι ασκήσεις συνεχίζουν με την ίδια μεθοδολογία:

Ποια είναι η μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων φυσικής;

Για να λύσουμε μία άσκηση, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  1. Διαβάζουμε την άσκηση και γράφουμε σε πινακάκι τα δεδομένα και τα ζητούμενα της άσκησης.
  2. Αν χρειάζεται, μετατρέπουμε τις μονάδες μέτρησης στο SI.
  3. Ψάχνουμε ποιός τύπος συνδέει τα φυσικά μεγέθη που έχουμε γράψει στα δεδομένα και ζητούμενα. Γράφουμε τον τύπο και αν χρειάζεται τον ξαναγράφουμε λυμένο ως προς το ζητούμενο.
  4. Κάνουμε αριθμητική αντικατάσταση στον τύπο.
  5. Βρίσκουμε το αριθμητικό αποτέλεσμα μαζί με τη μονάδα μέτρησης.

Οι ασκήσεις σε αυτη την τάξη, είναι πάνω στο στατικό ηλεκτρισμό, το ηλεκτρικό ρεύμα, τη σύνδεση αντιστατών, την ηλεκτρική ενέργεια, τις ταλαντώσεις τα κύματα αλλά και την οπτική. Εδώ ασχολούμαστε μόνο με τις ασκήσεις και όχι με τις ερωτήσεις, καθώς οι ερωτήσεις μπορούν όλες να απαντηθούν εύκολα από τη θεωρία Γ Γυμνασίου και να εμπεδωθούν από τα online quiz μας.

Οι ασκήσεις, λοιπόν, του βιβλίου που αντιστοιχούν στη διδακτέα ύλη είναι οι εξής:

Λυμένες ασκήσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου λυμένες ασκήσεις

Στη Φυσική Β Γυμνασίου, εισαγόμαστε πρώτη φορά στις ασκήσεις και τη μεθοδολογία τους. Μέχρι την Α Γυμνασίου το μάθημα ήταν κυρίως συζήτηση και πείραμα, με ελάχιστα μαθηματικά. Τώρα πια, χρειάζεται να ακολουθούμε μία μέθοδο ώστε να βρούμε ένα σωστό αποτέλεσμα, αλλά και για να βάλουμε βάσεις για όλο και πιο πολύπλοκες ασκήσεις.

Ποια είναι η μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων φυσικής;

Για να λύσουμε μία άσκηση, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  1. Διαβάζουμε την άσκηση και γράφουμε σε πινακάκι τα δεδομένα και τα ζητούμενα της άσκησης.
  2. Αν χρειάζεται, μετατρέπουμε τις μονάδες μέτρησης στο SI.
  3. Ψάχνουμε ποιός τύπος συνδέει τα φυσικά μεγέθη που έχουμε γράψει στα δεδομένα και ζητούμενα. Γράφουμε τον τύπο και αν χρειάζεται τον ξαναγράφουμε λυμένο ως προς το ζητούμενο.
  4. Κάνουμε αριθμητική αντικατάσταση στον τύπο.
  5. Βρίσκουμε το αριθμητικό αποτέλεσμα μαζί με τη μονάδα μέτρησης.

Οι ασκήσεις σε αυτη την τάξη, είναι πάνω στη μέση ταχύτητα, στις δυνάμεις, στους νόμους του Νεύτωνα, στην πίεση, στην άνωση, στην ενέργεια, κλπ. Εδώ ασχολούμαστε μόνο με τις ασκήσεις και όχι με τις ερωτήσεις, καθώς οι ερωτήσεις μπορούν όλες να απαντηθούν εύκολα από τη θεωρία Β Γυμνασίου και να εμπεδωθούν από τα online quiz μας.

Οι ασκήσεις, λοιπόν, του βιβλίου που αντιστοιχούν στη διδακτέα ύλη είναι οι εξής:

Λυμένες ασκήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου

Φυσική Α Γυμνασίου λυμένες ασκήσεις

Στη Φυσική Α Γυμνασίου, ασκήσεις για το διαγώνισμα προκύπτουν από τις εργαστηριακές δραστηριότητες. Επειδή το μάθημα είναι εργαστηριακό, οι ασκήσεις δεν ακολουθούν τη μεθοδολογία των ασκήσεων φυσικής των επόμενων τάξεων, αλλά αναπαράγουν τη διαδικασία του πειράματος που πραγματοποιήθηκε στην τάξη.

Πώς μπορεί να είναι μία άσκηση στη φυσική Α Γυμνασίου;

Μπορεί σε μία άσκηση να μας δοθούν κάποιες μετρήσεις και εμείς να μας ζητηθεί να υπολογίσουμε τη μέση τιμή τους δηλαδή το μέσο όρο. Ένα παράδειγμα βλέπουμε στην άσκηση “Υπολογισμός μέσης τιμής μήκους” ή στην άσκηση “Υπολογισμός μέσης τιμής χρόνου“. Μπορεί να μας δοθούν κάποιες μετρήσεις και να πρέπει να σχεδιάσουμε ένα διάγραμμα όπως στη “Σχεδίαση διαγράμματος επιμήκυνσης-μάζας“. Μπορεί να μας δοθεί η μάζα και ο όγκος και να πρέπει να υπολογίσουμε την πυκνότητα, όπως στην άσκηση “Μέτρηση πυκνότητας στερεού“. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας ζητηθεί ακόμα να διαβάσουμε μία μέτρηση, όπως στη “Μέτρηση όγκου υγρού” και στη “Μέτρηση όγκου στερεού“.

Οι ασκήσεις που προκύπτουν από τα πειράματα που αντιστοιχούν στη διδακτέα ύλη της Α Γυμνασίου είναι οι ακόλουθες:

Λυμένες ασκήσεις Φυσικής Α Γυμνασίου