Προσομοιώσεις Φυσικής Α Γυμνασίου

Προσομοίωση ενός πειράματος είναι η αναπαράσταση του πειράματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένας τρόπος να ξανακάνετε στο σπίτι τα πειράματα που κάνουμε στην τάξη είναι εικονικά, μέσω προσομοιώσεων.  Εδώ μπορείτε να βρείτε προσομοιώσεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις 2, 3. Επιλέξτε από τις παρακάτω καρτέλες.

Εργ. άσκ. 2Εργ. άσκ. 3 πείρ. 1Εργ. άσκ. 3 πείρ. 2Εργ. άσκ. 5Εργ. άσκ. 6
Εργαστηριακή άσκηση 2

Πείραμα Μέτρηση χρόνου 10 ταλαντώσεων εκκρεμούς: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Ενεργοποιούμε την επιλογή “άλλα εργαλεία” και αφού εκτρέψουμε για μία μικρή γωνία το εκκρεμές, χρησιμοποιούμε το χρονόμετρο που εμφανίζεται για να μετρήσουμε το χρόνο που διαρκούν δέκα ταλαντώσεις.

Εργαστηριακή άσκηση 3

Πείραμα 1Μέτρηση μάζας με ζυγό με ίσους βραχίονες: Η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία, μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση 2 που κάναμε στο εργαστήριο. Τοποθετούμε διάφορα σταθμά στη δεξιά πλευρά για να ανακαλύψουμε τη μάζα του αντικειμένου στην αριστερή πλευρά.

Εργαστηριακή άσκηση 3

ΠροσομοίωσηΒαθμονόμηση ελατηρίου: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση 3 που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πείραμα 2Βαθμονόμηση ελατηρίου: Εναλλακτικά, η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση 3 που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πλήρης οθόνη

Εργαστηριακή άσκηση 5
Θερμική ισορροπία: Εδώ μπορείτε να αναπαράγετε εικονικά ττην άσκηση 5 που κάναμε στο εργαστήριο.
Και μία απλή οπτικοποίηση της θερμικής ισορροπίας είναι η ακόλουhttps://physiquiz.gr/wp-content/uploads/swf/thermikiIsoropia.swf” width=”600″ height=”500″>
Εργαστηριακή άσκηση 6
Κύκλος νερού: Εδώ μπορείτε να αναπαράγετε εικονικά την άσκηση 6 που κάναμε στο εργαστήριο. Προσέξτε ότι για θερμοκρασίες μικρότερες του 0, το νερό είναι στερεό, για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 100 το νερό είναι αέριο ενώ το υγρό παίρνει τιμές μόνο από 0 έως 100 βαθμούς Κελσίου. Επίσης προσέξτε την κίνηση των μορίων στο μικρόκοσμο ανάλογα με την κατάσταση (τη φάση) του νερού.

Φύλλα εργασίας 1,2,3

Στις τρεις πρώτες εργαστηριακές ασκήσεις της Α Γυμνασίου ερχόμαστε σε επαφή με τα φυσικά μεγέθη και τη μέτρησή τους. Μελετάμε το μήκος, το χρόνο, τη μάζα και το βάρος.

Ερωτήσεις θεωρίαςΜέτρηση χρόνουΜέτρηση μάζαςΜέτρηση βάρουςQuiz

ΦΕ1

 1. Τι είναι η μέτρηση;
 2. Τι είναι το φυσικό μέγεθος;
 3. Ονομάστε κάποια φυσικά μεγέθη. Η χαρά είναι μέγεθος;
 4. Ποιες μονάδες μέτρησης του μήκους ξέρετε;
 5. Ποια όργανα μέτρησης του μήκους γνωρίζετε;
 6. Ονομάστε 4 σφάλματα γίνονται κατά την τοποθέτηση της μετροταινίας.
 7. Με ποιο τρόπο θα μετρήσεις το μήκος του θρανίου σου; Να το περιγράψεις.
 8. Γιατί είναι χρήσιμος ο υπολογισμός της μέσης τιμής πολλών μετρήσεων;
 9. Πώς θα μετρήσεις τη μεγαλύτερη και πώς τη μικρότερη διάσταση ενός αβγού;

 

ΦΕ2

 1. Ποια όργανα μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε; Ποιό είναι το πιο ακριβές σήμερα;
 2. Ποια είναι ψηφιακά και ποια αναλογικά;
 3. Ποιες μονάδες μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε;
 4. Πώς κάνουμε μέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια στους μικρούς χρόνους;
 5. Με ποια πειραματική διαδικασία θα μετρήσεις το χρόνο δέκα ταλαντώσεων;

 

ΦΕ3

 1. Ποιες είναι οι διαφορές μάζας και βάρους;
 2. Τι είναι μάζα; τι είναι βάρος;
 3. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
 4. Περιγράψτε ένα πείραμα υπολογισμού της μάζας ενός σώματος.
 5. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης ενός ελατηρίου.
 6. Να σχεδιάσετε με τις τιμές που έχετε μετρήσει στην τάξη ένα σχεδιάγραμμα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.
 7. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;

Τέλος, να σχεδιάζετε διαγράμματα όταν σας δίνονται οι τιμές.

Πείραμα Μέτρηση χρόνου 10 ταλαντώσεων εκκρεμούς: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Ενεργοποιούμε την επιλογή “άλλα εργαλεία” και αφού εκτρέψουμε για μία μικρή γωνία το εκκρεμές, χρησιμοποιούμε το χρονόμετρο που εμφανίζεται για να μετρήσουμε το χρόνο που διαρκούν δέκα ταλαντώσεις.

Πείραμα 1Μέτρηση μάζας με ζυγό με ίσους βραχίονες: Η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία, μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Τοποθετούμε διάφορα σταθμά στη δεξιά πλευρά για να ανακαλύψουμε τη μάζα του αντικειμένου στην αριστερή πλευρά.

Πείραμα 2Βαθμονόμηση ελατηρίου: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πείραμα 2Βαθμονόμηση ελατηρίου: Εναλλακτικά, η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πλήρης οθόνη

Quiz: Εδώ μπορείτε να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας πάνω στις  τρεις πρώτες ασκήσεις.

Τέλος, τα παρακάτω βιντεάκια μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις έννοιες μάζα και βάρος.

Χρόνος πτώσης – Η επιστημονική μέθοδος

Τι συμβαίνει εάν αφήσουμε ταυτόχρονα ένα φτερό και μία μπάλα bowling; Ποιο θα φτάσει πρώτο στο έδαφος; Ας αναμορφώσουμε την πιο βαθιά ριζωμένη αντίληψή μας: ότι το βαρύτερο σώμα πέφτει πρώτο.  Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε ακολουθώντας τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου:

Παρατήρηση

Παρατηρούμε ότι όταν αφήσουμε μία μπάλα του μπόουλινγκ και ένα φτερό, πιο γρήγορα πέφτει η μπάλα του μπόουλινγκ.

Υπόθεση

Υποθέτουμε ότι ο χρόνος πτώσης εξαρτάται από α) το βάρος β) από την αντίσταση του αέρα

Πείραμα

Για αρχή, εκτελούμε ένα πείραμα με δύο σώματα ίδιου βάρους και με διαφορετική αντίσταση αέρα. Παίρνουμε δύο ίδια κομμάτια χαρτί, τσαλακώνουμε το ένα σε σχήμα μπάλας και το άλλο το αφήνουμε ατσαλάκωτο. Τα αφήνουμε να πέσουν ταυτόχρονα και παρατηρούμε ότι με μεγάλη διαφορά πέφτει πρώτο το τσαλακωμένο, παρότι έχουν ίδιο βάρος.

Στη συνέχεια χρειαζόμαστε και ένα πείραμα με δύο σώματα διαφορετικού βάρους και ίδια αντίσταση αέρα. Το πείραμα αυτό το κάνει  για μας ο Brian Cox από το BBC. Σε μία μεγάλη αίθουσα (στη μεγαλύτερη αίθουσα κενού, στη NASA) αφήνουν να πέσει η μπάλα και το φτερό. Προφανώς με διαφορά φτάνει πρώτη η μπάλα. Αμέσως μετά όμως, αφαιρούν όλο τον αέρα από την αίθουσα και επαναλαμβάνουν το πείραμα σε κενό αέρος. Το πόσο ταυτόχρονα πέφτουν ελπίζω να χαραχθεί στη μνήμη του καθενός γιατί είναι μία ομορφιά της φύσης που δυστυχώς οι περισσότεροι δε θα έχουμε ποτέ την τύχη να δούμε.

 

Συμπέρασμα

Η υπόθεση ότι ο χρόνος πτώσης εξαρτάται από το βάρος διαψεύθηκε, αφού τα σώματα πέφτουν ταυτόχρονα απουσία αέρα. Η υπόθεση ότι ο χρόνος πτώσης εξαρτάται από την αντίσταση αέρα επιβεβαιώθηκε, αφού ένα ατσαλάκωτο χαρτί πέφτει πιο αργά από ένα τσαλακωμένο ίδιου βάρους.

Γενίκευση

Ο χρόνος πτώσης ενός σώματος ΔΕΝ εξαρτάται από το βάρος του, αλλά από την αντίσταση του αέρα που του ασκείται.

Όλα τα σώματα πέφτουν το ίδιο γρήγορα σε κενό αέρος. Παρουσία αέρα, πέφτει ταχύτερα το σώμα που συναντά τη μικρότερη αντίσταση αέρα.

1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

Το 1ο κεφάλαιο της Φυσικής Γ Γυμνασίου μας μιλάει για τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Τα μαθήματα που θα διδαχθούμε είναι τα ακόλουθα:

Επανάληψη

Θεωρία Γ Γυμνασίου: Διαβάστε όλη τη θεωρία του μαθήματος σε περιληπτικά φυλλάδια.

Quiz κεφαλαίου 1: Κάντε το quiz για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης.

Ασκήσεις βιβλίου: 

Πειράματα: Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε πειράματα στατικού ηλεκτρισμού από το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου.

Η Φυσική στο Γυμνάσιο