Φυσική Α Γυμνασίου – Διάγραμμα θερμικής ισορροπίας

Πείραμα

Πραγματοποιείτε το πείραμα στο Φύλλο Εργασίας 5 της Φυσικής Α Γυμνασίου: τοποθετείτε ένα δοχείο Α με θερμό νερό μέσα σε ένα δοχείο Β με κρύο νερό και σημειώνετε με την πάροδο του χρόνου τις θερμοκρασίες τους στο διπλανό πίνακα.

α) Να σχεδιάσεις σε μιλιμετρέ χαρτί σε κοινό διάγραμμα τα διαγράμματα θερμοκρασίας – χρόνου για τα δύο δοχεία Α και Β.

β) Σε πόσο χρόνο επιτεύχθηκε θερμική ισορροπία;

γ) Ποιά είναι η θερμοκρασία της θερμικής ισορροπίας;

Χρόνος (λεπτά)Θερμοκρασία δοχείου Α (°C)Θερμοκρασία δοχείου Β (°C)
01000
56015
104020
153023
202525
252525

Λύση

α) Με βάση τις μετρήσεις μας προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα

β) Σε ίδια θερμοκρασία πρωτοβρίσκονται μετά από 20 λεπτά. Η θερμική ισορροπία, λοιπόν, επιτυγχάνεται μετά από 20 λεπτά.

γ) Η κοινή θερμοκρασία που έχουν στη θερμική ισορροπία είναι οι 25°C.