Φυσική Γ Γυμνασίου – Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 5

Ταξινόμησε τα παρακάτω σώματα σε αυτόφωτα και ετερόφωτα:
α) Ήλιος ,
β) Σελήνη ,
γ) Αυγερινός (πλανήτης Αφροδίτη ) ,
δ) Πούλια (αστερισμός Πλειάδες) ,
ε) αναμμένο κερί .