Φυσική Γ Γυμνασίου – Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 4

Να περιγράψεις τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν: α) σ’ έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα που φωτοβολεί, β) σε ένα αναμμένο κερί, γ) όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στα φύλλα των δέντρων, δ) όταν το ηλιακό φως προσπίπτει στο συλλέκτη του ηλιακού θερμοσίφωνα, ε) όταν φως προσπίπτει σε ένα ακτινόμετρο.

α) Σε έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα που φωτοβολεί, η ενέργεια μετατρέπεται σε .
β) Σε ένα αναμμένο κερί, η ενέργεια μετατρέπεται σε και .
γ) Όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στα φύλλα, η ενέργεια μετατρέπεται σε .
δ) Όταν το ηλιακό φως προπίπτει στο συλλέκτη του ηλιακού θερμοσίφωνα, η ενέργεια μετατρέπεται σε .
ε) Όταν φως προσπίπτει σε ένα ακτινόμετρο, η ενέργεια μετατρέπεται σε και το κάνει να περιστρέφεται.

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική.