Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 6

Δεδομένα
t=4,5y

c=3\cdot 10^8{m}{s}

Ζητούμενα
α) s=?

β) N=?

α) Μετατρέπουμε  το χρόνο από έτη (y) σε δευτερολεπτα (s). Γνωρίζουμε ότι κάθε έτος έχει 365 ημέρες (d) η κάθε ημέρα 24 ώρες (h) και η κάθε ώρα 3600 δευτερόλεπτα (s):

t=4,5y=4,5\cdot 365d =4,5\cdot 365 \cdot 24h= 4,5\cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600s=141.912.000s

Από τη σχέση της ταχύτητας ξέρουμε

\displaystyle c=\frac{s}{t}

s=ct=3\cdot 10^8{m}{s}\cdot 141.912.000s=425.736.000\cdot 10^{8}m=425.736\cdot 10^{11}m

Η απόσταση, λοιπόν, του Α του Κενταύρου από τη Γη είναι \boxed{s=425.736\cdot 10^{11}m}

β) Για να βρούμε πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η απόσταση s από τη διάμετρο του ηλιακού μας συστήματος που βρήκαμε στην άσκηση 5, \delta=1.188\cdot 10^{10}m, αρκεί να τη διαιρέσουμε με αυτή:

\displaystyle N=\frac{s}{\delta}=\frac{425.736\cdot 10^{11}m}{1.188\cdot 10^{10}m}\approx 3564

Επομένως είναι περίπου \boxed{N=3564} φορές μεγαλύτερη.

Περισσότερες
Ασκήσεις

 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 10
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 7 – Άσκηση 1