Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9

Δεδομένα
\(\Delta t_1=2s\) \(\Delta t_2=4s\) \(\upsilon=340m/s\)
Ζητούμενα
\(d=?\)

Έστω d το πλάτος της χαράδρας. Αν βρούμε πόση απόσταση s1 έκανε ο ήχος που αντανακλάστηκε στο ένα τοίχωμα και  πόση απόσταση s2 ο ήχος που αντανακλάστηκε στο άλλο τοίχωμα, θα μπορούμε να υπολογίσουμε το d.

Υπολογίζουμε τα s1, s2 από τον τύπο της ταχύτητας \(\upsilon=\frac{s}{\Delta t}\).

\(s_1=\upsilon \Delta t_1=340\frac{m}{s}\cdot 2s=680m\) άρα \(\boxed{s_1=680m}\) \(s_2=\upsilon \Delta t_2=340\frac{m}{s}\cdot 4s=1360m\) άρα \(\boxed{s_1=1360m}\)

Ο ήχος που ανακλάται στο τοίχωμα κάνει δύο φορές την απόσταση από τον άνθρωπο στο τοίχωμα, μία για να πάει και μία για να γυρίσει. Επομένως, το πλάτος της χαράδρας θα βρεθεί ως εξής:

\(\displaystyle d=\frac{s_1}{2}+\frac{s_2}{2}=\frac{680m}{2}+\frac{1360m}{2}=1020m\) \(\boxed{d=1020m}\)