Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8

Δεδομένα
\(s=1020m\) \(f=200Hz\)
Ζητούμενα
α) \(\Delta t=?\) \(t=?\)

β) \(\lambda=?\)

α) Η καμπάνα δε θα ακουστεί ταυτόχρονα και για να βρω πότε θα ακουστεί πρέπει να βρω την ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Για το λόγο αυτό συμβουλεύομαι τον πίνακα 5.1

Βλέπουμε ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι \(\boxed{\upsilon=344m/s}\)

Υπολογίζω το χρόνο από τον τύπο της ταχύτητας \(\upsilon=\frac{s}{\Delta t}\) \(\displaystyle \Delta t=\frac{s}{\upsilon}=\frac{1020m}{344m/s}\approx 3s\)

Επομένως εγώ θα ακούσω την καμπάνα μετά από \(\boxed{\Delta t=3s}\), δηλαδή στις 8:00:03.

β) Υπολογίζω το μήκος κύματος toy ήχου από το θεμελιώδη νόμο της κυματικής \(\upsilon=\lambda f\).

\(\displaystyle \lambda=\frac{\upsilon}{f}=\frac{344m/s}{200Hz}=1,72m\)

Άρα \(\boxed{\lambda=1,72m}\).