Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5

Δεδομένα
\(\upsilon=2,5\frac{m}{s}\) \(\lambda=7,5m\) \(t=1min\)
Ζητούμενα
\(N=?\)

Μετατρέπω πρώτα όλες τις μονάδες στο SI \(t=1min=60s\).

Θα πρέπει πρώτα να βρω τη συχνότητα. Μπορώ να τη βρω από το θεμελιώδη νόμο της κυματικής \(\upsilon=\lambda f\) \(\displaystyle f=\frac{\upsilon}{\lambda}=\frac{2,5\frac{m}{s}}{7,5m}=\frac{1}{3}Hz\) άρα \(\boxed{f=\frac{1}{3}Hz}\)

Τον αριθμό των επαναλήψεων μπορώ να το βρω από τον τύπο της συχνότητας \(f=\frac{N}{t}\) \(N=ft=\frac{1}{3}Hz\cdot 60s=20\)

Επομένως ο ψαράς τη βλέπει να ανεβοκατεβαίνει \(\boxed{N=20}\) φορές.