Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4

Δεδομένα
\upsilon_\epsilon=5\frac{km}{s}

\upsilon_\delta=9\frac{km}{s}

s=400km

Ζητούμενα
\Delta t=?

Πρώτα καταφθάνουν τα διαμήκη αφού έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα.

Από τον τύπο  της ταχύτητας \upsilon=\frac{s}{t} υπολογίζω τον κάθε χρόνο:

\displaystyle t_\epsilon=\frac{s}{\upsilon_\epsilon}=\frac{400km}{5\frac{km}{s}}=80s  \boxed {t_\epsilon=80s}

\displaystyle t_\delta=\frac{s}{\upsilon_\delta}=\frac{400km}{9\frac{km}{s}}\approx 44,4s  \boxed {t_\delta=44,4s}

Για να βρω τη χρονική καθυστέρησή τους πρέπει να αφαιρέσω t_\epsilon-t_\delta.

\Delta t=t_\epsilon-t_\delta=80s-44,4s=35,6s

Επομένως το δεύτερο κύμα καταγράφεται με χρονική καθυστέρηση  \boxed {\Delta t=35,6s}

 

Περισσότερα άρθρα - Φυσική Γ Γυμνασίου