Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4

Δεδομένα
\(\upsilon_\epsilon=5\frac{km}{s}\) \(\upsilon_\delta=9\frac{km}{s}\) \(s=400km\)
Ζητούμενα
\(\Delta t=?\)

Πρώτα καταφθάνουν τα διαμήκη αφού έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα.

Από τον τύπο  της ταχύτητας \(\upsilon=\frac{s}{t}\) υπολογίζω τον κάθε χρόνο:

\(\displaystyle t_\epsilon=\frac{s}{\upsilon_\epsilon}=\frac{400km}{5\frac{km}{s}}=80s\)  \(\boxed {t_\epsilon=80s}\) \(\displaystyle t_\delta=\frac{s}{\upsilon_\delta}=\frac{400km}{9\frac{km}{s}}\approx 44,4s\)  \(\boxed {t_\delta=44,4s}\)

Για να βρω τη χρονική καθυστέρησή τους πρέπει να αφαιρέσω \(t_\epsilon-t_\delta\).

\(\Delta t=t_\epsilon-t_\delta=80s-44,4s=35,6s\)

Επομένως το δεύτερο κύμα καταγράφεται με χρονική καθυστέρηση  \(\boxed {\Delta t=35,6s}\)