Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 2

Στην εικόνα 4.7 σελίδα 91 απεικονίζεται το έμβολο μιας μηχανής. Κατά τη λειτουργία της αυτό εκτελεί ταλάντωση μεταξύ των Α, Β. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

Σε χρόνο μιας περιόδου το έμβολο κινείται


α) από το Α στο Ο στο Β,

β) από το Α στο Ο στο Β στο Ο μέχρι το Α,

γ) από το Α στο Ο,

δ) από το Α στο Ο στο Α στο Ο στο Β στο Ο,

ε) από το Α στο Β στο Ο στο Α στο Ο στο Β.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

α. Είναι μισή ταλάντωση, όχι μία.
γ. Είναι ένα τέταρτο μίας ταλάντωσης, όχι μία.
δ. Δεν είναι ταλάντωση.
ε. Είναι μία και μισή ταλάντωση, όχι μία.