Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 9

Δεδομένα
R_1=40\Omega

R_2=60\Omega

V_{o\lambda}=6V

Ζητούμενα
α) R_{o\lambda}=?

β) I_1=?

γ) I_2=?

δ) V_1=? V_2=?

α) Αφού οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ισοδύναμη αντίσταση είναι:

 \displaystyle R_{o\lambda}=R_1+R_2=40\Omega+60\Omega=100\Omega

Άρα  \boxed{R_{o\lambda}=100\Omega}

β) Αφού οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη είναι ίδια και ίδια με την ολική. Μπορώ να υπολογίσω την ολική από την ισοδύναμη αντίσταση:

\displaystyle R_{o\lambda}=\frac{V_{o\lambda}}{I_{o\lambda}}

\displaystyle I_{o\lambda}=\frac{V_{o\lambda}}{R_{o\lambda}}=\frac{6V}{100\Omega}=0,06A

Όπως είπαμε παραπάνω, η ένταση θα είναι η ίδια παντού επομένως:

\boxed{\displaystyle I_1=I_2=I_{o\lambda}=0,06A}

γ) Αφού οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ένταση που θα τους διαρρέει θα είναι η ίδια. (Βλέπε ερώτημα β) I_2=0,06A

δ) Μπορούμε να βρούμε την κάθε ένταση από τους τύπους  R_1=\frac{V_1}{I_1} και  R_2=\frac{V_2}{I_2} αντίστοιχα.

\displaystyle V_1=I_1\cdot R_1=0,06A\cdot 40\Omega=2,4\Omega άρα  \boxed{V_1=2,4V}

\displaystyle V_2=I_2\cdot R_2=0,06A\cdot 60\Omega=3,6\Omega άρα  \boxed{V_1=3,6V}

To V_2 μπορούσαμε να το βρούμε και από το  V_{o\lambda}=V_1+V_2, άρα μπορούμε να κάνουμε μία επαλήθευση:

 V_{o\lambda}=V_1+V_2=2,4V+3,6V=6V και επαληθεύθηκε.

Περισσότερες
Ασκήσεις

 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 10
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 7 – Άσκηση 1