Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 3

Δεδομένα
\(V=12V\) \(q_1=4kC\) \(q_2=30kC\)
Ζητούμενα
\(E_{\eta\lambda,1}=?\) \(E_{\eta\lambda,2}=?\)

Μετατρέπουμε πρώτα τις μονάδες στο SI

\(q_1=4kC=4\cdot 10^3C\) \(q_2=4kC=30\cdot 10^3C\)

Η μέγιστη ηλεκτρική  ενέργεια που μπορεί να προσφέρει θα υπολογίζεται ανάλογα με το φορτίο που μπορεί να διακινήσει από τον τύπο

\(\displaystyle V=\frac{E_{\eta\lambda}}{q}\) \(E_{\eta\lambda}=V\cdot q\)

Επομένως

\(E_{\eta\lambda,1}=V\cdot q_1=12 V\cdot 4\cdot 10^3C=48.000J\) \(E_{\eta\lambda,2}=V\cdot q_2=12 V\cdot 30\cdot 10^3C=360.000J\)

Η μπαταρία του μοτοποδηλάτου, λοιπόν, μπορεί να προσφέρει μέχρι \(48.000J\) ενώ του αυτοκινήτου \(360.000J\)